Siirry sisältöön
10-10-2019

Tätä mieltä -gallup: Miten toivot digitalisaation muuttavan maailmaa seuraavan 30 vuoden aikana?

Atea Focus -tapahtuma järjestettiin jo 30. kertaa. Vuosipäivän kunniaksi pyysimme Focus-vieraita katsomaan 30 vuotta taakse- ja eteenpäin. Heidän visioissaan siintävät virtuaaliminät ja tekoälykkäät assistentit.

Kuva: Akifoto
Atea Focus 2019 - Matti Rask

Matti Rask

It-ammattilainen, yksi Focus-tapahtuman perustajista

Olin mukana ideoimassa ja toteuttamassa ensimmäistä Focusta vuonna 1990. Kaikki on muuttunut paljon 30 vuodessa, nykytilannetta ei pystynyt kukaan ammattilainenkaan kuvittelemaan silloin! Ohjelmistot olivat tekstipohjaisia, ei ollut graafista käyttöliittymää. Keskustelimme lähinnä siitä, onko hiiri tarpeellinen tietokoneessa.

Ensimmäinen Focus syntyi asiakkaiden tarpeista. He halusivat tavata useita päämiehiä yhtä aikaa ja kuulla uusista tuotteista ja ratkaisuista. Suurin juttu oli itse tilaisuus ja visiot tulevasta kehityksestä. Asiakkaat pääsivät pohtimaan, miten tulevat muutokset vaikuttavat heidän omaan liiketoimintaansa.

Seuraavien 30 vuoden kehityksestä toivon ennen kaikkea, että olen näkemässä sen! Uskon, että kaikki menee yhä enemmän sähköiseksi. Ihmisellä on tulevaisuudessa korkeintaan yksi päätelaite, jolla hän tekee kaiken. Sitä ohjataan äänellä ja jokainen voi hoitaa asioitaan omalla kielellään, koska automaattinen kielen kääntäminen toimii hyvin. Kestävä kehitys on otettava tietenkin monella tavalla huomioon.

Tulevaisuuden visiointi ei ole enää itselleni niin olennainen asia, koska olen ollut eläkkeellä jo viisi vuotta. Juttelin Focuksessa nyt lähinnä tuttujen kanssa. En tavannut ketään ensimmäisessä Focuksessa olleita, mutta jo viidennestä eteenpäin heitä löytyi.

Focus on varmaan tarpeellinen myös 30 vuoden päästä, koska ihmiset haluavat tutustua aina uusiin asioihin. Kokonaan toinen juttu on, tarvitseeko silloin mennä fyysisesti johonkin tilaisuuteen. Luultavasti sinne menevät paikan päälle meidän puolestamme virtuaali-ihmiset.

Atea Focus 2019 - Eeva Buss

Eeva Buss

Oppilashallinnon sihteeri, Vantaan kaupunki

Olen niin nuori, että 30 vuotta tuntuu pitkältä ajalta työelämässä. Minulla on esimerkiksi aina ollut tietokone käytössä töissäni. Olen kuitenkin nähnyt jo omalla työurallani sen, että etätyömahdollisuudet ovat lisääntyneet, samoin erilaiset verkkoneuvottelutavat. Voimme hoitaa nyt helposti neuvottelut, vaikka osapuolet ovat ympäri Suomea. Nämä muutokset ovat suuri apu nykyisessä työssäni. Aikaisemmin olin töissä vaatekaupassa ja siellä piti toki olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa, mutta ehkä tulevaisuudessa vaatekaupan myyjäkin voi olla vain virtuaalisesti paikalla, kuten asiakaskin!

Nykyisessä työssäni hoidan peruskoulun oppilasrekisteriä ja teemme vielä aika paljon paperityötä, sillä laki vaatii arkistoimaan pysyvästi säilytettävät asiakirjat paperilla. Toivoisin, että papereista päästäisiin eroon. Uskon, että olemassa on jo työkalut, joilla oppilashallintojärjestelmästä saataisiin siirrettyä tiedot asiakirjahallintojärjestelmään. Ensin vaadittaisiin kuitenkin kunnallisten asiakirjojen säilytysaikamääräysten muuttamista.

Olen nyt ensimmäistä kertaa Focuksessa ja toivon saavani työhöni uusia ajatuksia. Avausluento oli niin hyvä, että haluan sen innoittamana ruveta heti koodaamaan! Tutustuin koodaukseen hieman jo opiskelujen aikana, mutta se jäi silloin melko vähäiseksi, vaikka tykkäsinkin siitä. Haluan nyt oppia enemmän, kun kuulin että sinne tarvitaan naisia lisää. Eli keksin, mitä minusta tulee isona: koodari!

Atea Focus 2019 - Karri Kangas

Karri Kangas

Järjestelmäsuunnittelija, Steveco Oy

Ehdottomasti suurin muutos on ollut internetin tulo, se muutti koko maailman. Jos sitä ei olisi, koko meidän maailmamme ja tapamme tehdä työtä olisi aivan erilainen. Tietotekniikan avulla on tehty valtavia tuottavuusloikkia, eivätkä ne olisi olleet mahdollisia ilman nettiä.

Myös koko yhteiskuntamme olisi erilainen ja poliittinen järjestelmämme toimisi toisin. Nyt esimerkiksi Greta Thunberg saa aikaan suuren muutoksen ilmastoasioissa sosiaalisen median avulla. Olisiko vastaava ollut mahdollista 1980-luvulla? Tuskinpa. Myös monet poliitikot toimivat täysin somen kautta.

Totta kai koko muutos aiheuttaa myös paljon pelkoja tulevasta. Jos 30 vuotta sitten ihmisiä olisi pyydetty kantamaan mukanaan radiolähetintä, joka taltioi kaikki tekemiset, kukaan ei olisi suostunut siihen. Nyt kaikki kantavat puhelimia mukanaan vapaaehtoisesti. On hienoa, että EU on ottanut rohkean roolin yksilön tietojen suojaamisessa ja siellä saatiin aikaan esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus GDPR.

Tulevaisuudessa näen, että me kaikki saamme oman virtuaaliassistentin, jonka asetukset säädetään aina yksilöllisesti ihmisen tarpeiden mukaan. Assistentti hoitaa puolestamme aikataulutukset ja mahdollistaa turvallisen digitaalisen kanssakäymisen muiden kanssa.

Atea Focus 2019 - Christa Sairio

Christa Sairio

TVT-asiantuntija, Vantaan kaupunki

Oma työni on nykyään kovin laitekeskeistä. Työskentelen tieto- ja viestintäteknologian suunnittelijana kaupungin sivistystoimessa ja toimin usein tulkkina ihmisten ja laitteiden välimaastossa. Työkulttuurimme on muuttunut aika paljon myös laitteiden käytön osalta. Aikaisemmin oli vain laite tai tuote, jonka työnantaja valitsi ja jota kaikki käyttivät pakosta tai olivat käyttämättä. Nyt annetaan yksilölle valinnanvapaus: kukin voi käyttää työssään haluamaansa laitetta tai työympäristöä.

Opetus tapahtuu nykyään paljolti sähköisissä ympäristöissä ja opettajalla on vapaus valita tietyissä rajoissa itselleen sopivimmat ratkaisut ja työkalut. Me mahdollistamme erilaiset ratkaisut tarjoamalla erilaisia laitteita ja ympäristöjä opettajille ja oppijoille. Myös omien laitteiden käyttö on mahdollista, BYOD eli bring your own device on tuttua meillekin. Toki valita voi vain tietyissä rajoissa ja joissakin palveluissa ja ratkaisuissa on käytettävä työnantajan tarjoamaa laitetta ja ohjelmistoa.

Kun katson 30 vuotta taaksepäin, muistikuvissa oleva tekniikka on langattoman puhelimen ja kaukosäätimen tasoa.

Kun katson 30 vuotta eteenpäin, näen olevani Focus-tapahtumassa virtuaaliteknologian avulla. Makaan itse kotona sohvalla ja virtuaalihahmoni osallistuu puolestani tilaisuuteen! Virtuaaliteknologia on silloin siis tavallista ja jokapäiväistä tekniikkaa, joka on kaikkien ulottuvilla. Voin mennä esimerkiksi ruokakauppaan virtuaalisesti ja koskettaa tuotteita. Oikeasti en ole siis kaupassa, mutta pystyn juttelemaan siellä ihmisten kanssa ja tekemään ostokseni. Tämä kehitys ei kuitenkaan mielestäni ole välttämättä oikea tai hyvä, koska se varmasti lisää myös syrjäytyneisyyttä. Nytkin on jo vahvasti nähtävissä, että ihmisten kanssakäyminen kasvokkain on vähentynyt.