Siirry sisältöön
30-11-2017

”Kenellä on varaa jättäytyä kestävän kehityksen ulkopuolelle?”

Digitalisaatio edistää kestävää kehitystä. Näin toteaa suomalaisen metsäteollisuuskonserni UPM:n Sami Lundgren.

– Kestävä kehitys parantaa riskinhallintaa, tehokkuutta ja tuotemerkin arvoa. Se lisää myös työntekijöiden sitoutumista ja parantaa luottokelpoisuuttamme pankkisektorilla. Kestävän kehityksen edistämisessä on vain voitettavaa. Ihmettelen, miten mikään yritys voisi irtisanoutua kestävän kehityksen näkemyksistä, sanoo UPM:n Sami Lundgren, Vice President, Environment and Responsibility. 

UPM on suomalainen puunjalostusteollisuuden konserni ja yksi maailman suurimmista selluloosan ja paperin valmistajista. Ympäristön huomioiminen on konsernille erittäin tärkeää. Se kertookin ohjaavansa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota kohti uutta, kestävän kehityksen mukaista ja innovaatioita hyödyntävää tulevaisuutta.

– Ympäristön huomioiminen on erittäin tärkeää metsäteollisuudelle, jonka toiminta perustuu suurelta osin luonnosta, kuten metsästä ja vedestä, saataviin raaka-aineisiin. 

Sami Lundgrenilla on pitkä kokemus alalta, ja hän on taustaltaan luonnontieteilijä. Hänen mukaansa siitä on hyötyä UPM:n johdon ja henkilöstön kanssa työskentelyssä.

– Sata vuotta sitten yritysten sosiaalinen vastuu oli erittäin tärkeää yhteiskunnan toiminnan kannalta, koska esimerkiksi nykyaikaista koululaitosta tai terveydenhuoltoa ei ollut olemassa. Sitä mukaa kuin valtion rooli näissä tehtävissä on kasvanut, ympäristön osuus on korostunut meillä ja muissa yrityksissä 70- ja 80-luvuilta lähtien. Toisaalta sosiaalisen vastuun merkitystä ympäristönäkökulmasta kasvattaa myös se, että toimitusketjut ovat yhä useammin maailmanlaajuisia.

Kestävää kehitystä digitalisaatiolla

Digitalisaatio ja digitaaliset valmiudet ovat auttaneet UPM:ää parantamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa, sanoo Sami Lundgren.

– Digitalisaatio parantaa prosessejamme ja tehostaa kaikkia toimintoja, myös teollisuuden ja logistiikan alan työtehtäviä ja tietojen ja materiaalin seurantaa. Esimerkiksi myynti- ja huoltoketjuprosesseissa on otettu suuria edistysaskelia, ja digitalisaatio on avannut aivan uusia mahdollisuuksia metsänhoidossa.  

Miten toivoisit yritysten ja poliitikkojen huomioivan kestävää kehitystä?

– Haluaisin, että yhä useampi yritys ottaisi johtajan roolin ja ymmärtäisi, miten hyvän liiketoimintamahdollisuuden se avaa. Ympäristöön ei ole mitään syytä jättää investoimatta. Poliitikkojen toivoisin pyrkivän luomaan oikeudenmukaisen työympäristön maailmanlaajuisesti. Kaikkien yritysten tulisi noudattaa samoja määräyksiä, saada samat mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämiseen ja toimia samojen suuntaviivojen mukaisesti huolimatta yrityksen sijaintipaikasta.

Atea Sustainability Focus

UPM on Atea Sustainability Focus Advisory Board -asiantuntijaryhmän jäsen.

Atea Sustainability Focus -aloitteen pyrkimyksenä on edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa pohjoismaisten it-alan toimijoiden keskuudessa ja tuottaa ehdotuksia, joilla voidaan parantaa alan toimintaa.

ASF Advisory Board käsittelee ehdotukset ja lähettää niistä parhaimmat alan maailmanlaajuiselle Responsible Business Alliance -järjestölle.

Sami Lundgrenin haastattelu on julkaistu alun perin ruotsiksi Voisterissa 8.11.2017