Siirry sisältöön
Atea Security Essentials on kustannustehokas tapa selvittää tietoturvallisuuden nykytila tietoturvallisuuden oleellisimmilla osa-alueilla ja saada asiantuntijan perustellut ehdotukset tietoturvallisuuden kehittämisen toimenpiteiksi.

Palvelun kuvaus

Atea Security Essentials on tietoturvakartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan nykyiset toimintatavat ja prosessit tietoturvan oleellisimmilla osa-alueilla. Lopputuloksena asiakas saa raportin, jossa on Atean arvio asiakkaan tietoturvan tilasta osa-alueittain sekä perustellut kehitysehdotukset tietoturvan parantamiseksi. Palvelussa hyödynnetään alan parhaita käytäntöjä useista eri viitekehyksistä.

Palvelun hyödyt

Atea Security Essentials -palvelu auttaa asiakasta ymmärtämään tietoturvatilannettaan ja löytämään tarpeellisia kehityskohteita.Tämä auttaa ehkäisemään yrityksen toimintaan kohdistuvia häiriöitä ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta. Palvelun tulokset saadaan nopeasti käyttöön, mikä luo edellytykset kehitystyön nopealle käynnistykselle.