Siirry sisältöön
25-02-2021

Renate Lingberzina valvoo, että Atean asiakkaat voivat luottaa toimitusketjun vastuullisuuteen

Kun maailmalta kantautuu uutisia tuotantoketjujen epäkohdista, Atean vastuullisuusanalyytikko Renate Lingberzina ryhtyy töihin. Hän varmistaa, että Atean kumppaneina toimivien laitevalmistajien tuotantoketjuissa toimitaan vastuullisesti.

Vastuullisuusanalyytikko Renate Lingberzina Atean Riian konttorissa.

Vastuullisuus edellyttää tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä, eettisyyttä ja luotettavuutta. Supply Chain Sustainability Analyst Renate Lingberzina työskentelee Atea-konsernin Latvian toimistossa ja seuraa laitetoimittajien tuotannon elinkaarta vastuullisuuden näkökulmasta.

”Syrjintä, puutteellinen työlainsäädäntö, vaaralliset työolosuhteet ja ympäristön tuhoaminen ovat pitkään olleet myös it-alan piilotettua arkea, mutta nyt internet nostaa epäkohdat kaikkien nähtäville. On surkeaa, että näin perustavanlaatuisten asioiden toimeenpanoa täytyy vahtia”, Lingberzina sanoo.

”Vastuullisuusyksikössä varmistamme, että laitevalmistajien tuotantoketjuissa toimitaan vastuullisesti ja eettisesti kaikilta osin. Saatamme olla ensimmäisiä, jotka ovat ikinä puhuneet laitetoimittajan kanssa vastuullisuudesta.”

Atea liittyi ensimmäisenä eurooppalaisena jälleenmyyjänä Responsible Business Alliancen jäseneksi vuonna 2016, ja Lingberzinan työn pohjana ovat RBA:n eettiset ohjeet. Ne koostuvat työhön, turvallisuuteen, ympäristöön, eettiseen toimintaan ja hallintajärjestelmiin liittyvistä kansainvälisistä standardeista, joita elektroniikka-alan yritysten tulisi noudattaa.  

”Olemme lisänneet vastuullisuuskeskustelua laitetoimittajien kanssa. Se kasvattaa heidän haluaan toimia oikein ja näyttää mallia muille.”

Tietotekniikan vastuullisuus paljastuu rivien välistä

Pelkkä keskustelu ei takaa vastuullista toimintaa. Atea arvioi kaikki yhteistyökumppanikseen haluavat laitetoimittajat etukäteen. Se tapahtuu edellyttämällä yrityksiltä dokumentaatiota vastuullisista prosesseista, käytännöistä ja sertifioinneista. Näiden tietojen pohjalta Renate Lingberzina koostaa arvioita, jotka ovat Atean yritysten käytössä kaikissa Pohjoismaissa.

Elektroniikan kokoonpanolinjasto.

”Vastuullisuusarvioiden avulla pääsemme syvemmälle laitetoimittajien toimintaan, kuten tehtaiden auditointeihin ja yritysten sisäisiin käytäntöihin. Tutkimme, käyvätkö laitetoimittajat itse tehtaillaan tai noudattavatko ne konfliktimineraaleihin liittyviä säädöksiä. Vastuuhenkilön nimeäminen puolestaan varmistaa vastuullisen toiminnan jalkautuksen ja jatkuvuuden yrityksen sisällä. Kun tapaan laitetoimittajia, mukana on kollegoitani muualta Ateasta. Kun teemme työtä yhdessä, pystymme käymään läpi mahdollisimman monta näkökulmaa.”

Lingberzina itse keskittyy etsimään erityisesti kätkettyä tietoa. Usein mahdolliset epäkohdat löytyvät kiinnittämällä huomiota siihen, mistä dokumenteissa ei puhuta.

”Jos yritys kertoo tekevänsä vastuullisuuteen liittyviä tutkimuksia tai kyselyitä, pyydän heiltä tuloksia, tilintarkastuksia ja yksityiskohtia. Tai kysyn selvitystä siihen, miksi asiasta kerrotaan välttelevin sanakääntein. Esimerkiksi vastuullisuusraportti on hyvä tapa osoittaa, mitä yritys oikeasti tekee vastuullisuuden hyväksi.”

Yritysvastuun tavoite on ehkäistä ongelmat ennalta

Renate Lingberzinan on pysyttävä jatkuvasti valppaana, sillä epäeettinen toiminta kiinnostaa myös mediaa ja ihmisiä yhä enemmän.

”Emme halua löytää itseämme tai yhteistyökumppaneitamme aamu-uutisista ikävässä asiayhteydessä. Siksi tartumme ongelmiin välittömästi ja ehkäisemme niitä ennalta. Erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvät laiminlyönnit saavat paljon näkyvyyttä.”

Lingberzina pyrkii tunnistamaan it-alan tuotantoketjuihin mahdollisesti ulottuvia trendejä ja epäkohtia myös oman toimialan ulkopuolelta. Hän kerää informaatiota lähteistä, jotka kokoavat vastuullisuuteen liittyviä tietoja, artikkeleita ja julkaisuja. Tällainen sivusto on esimerkiksi Business and Human Rights Resource Center.

Ongelmallisia tapauksia ilmenee noin kerran kuussa. Esimerkiksi heinäkuussa 2020 Yhdysvallat määräsi pakotteita 13:lle Kiinassa toimivalle yritykselle, jotka toimivat epäeettisesti muslimivähemmistöjä kohtaan. Se vaati reagointia myös Lingberzinalta.

”Minun oli välittömästi selvitettävä, onko kanssamme toimivilla laitetoimittajilla yhteyksiä kyseisiin yrityksiin. Elektroniikka-alalla on kuitenkin melko epätavallista, että tuotantoketjut altistuvat epäeettiselle tai vastuuttomalle toiminnalle.”

Moni laitetoimittaja tarttuu alan tai globaalien tuotantoketjujen ongelmiin omatoimisesti. Jos tapaukset kuitenkin vaativat Atean puuttumista, se tarkoittaa yhteyden ottamista laitetoimittajaan ja todisteiden keräämistä siitä, ettei ongelma koske kyseistä laitetoimittajaa.

”Varmistan, että toimitusketju on yhä turvallinen ja eettinen. Toisinaan yritykset katkaisevat yhteydet tehtaisiin, joiden toiminnassa on havaittu jotakin epätoivottua.”

Lue: Ict-ala voisi olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjunnassa

Yritykset ja kuluttajat ovat tällä hetkellä vastuullisuustyön eturivissä

EU-lainsäädännössä on vastuullisuuden kohdalla paikkausta vaativa aukko. Lingberzinan mukaan yritykset tekevät tällä hetkellä vastuullisuustyötä, joka kuuluisi valtionhallinnoille. Vaikka ajatus tiukemmista EU-säädöksistä on jo nostettu pöydälle, toistaiseksi vain kolmessa EU-maassa on esimerkiksi due diligence -menettelyyn liittyvää lainsäädäntöä.

”Laista saisimme voimakkaamman tuen vaatia vastuullisuutta kaikilta yrityksiltä. EU-tason keskustelu vastuullisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä saisi yritykset ymmärtämään, että muutos kohti vastuullisempaa toimintaa on väistämätön. Lisäksi vahvempi lainsäädäntö toisi seurauksia niille, jotka vähät välittävät säännöistä.”

Voimakkaimmin vastuullisuutta vaativat kuluttajat. Se ajaa yrityksiä etsimään neuvoja aiempaa vastuullisempiin it-hankintoihin ja laitetoimittajien toiminnan eettisyyden varmistamiseen.

”Yhä useampi yritys lähestyy meitä oma-aloitteisesti ja tarjoaa todistuksia vastuullisesta toiminnastaan tai sen suunnittelusta. Se kertoo, että vastuullisuus on yrityksille aiempaa tärkeämpää. Loppukäyttäjätkin saattavat kysyä meiltä, löytyykö heidän laitetoimittajiltaan vaadittuja sertifiointeja ja jos ei, voiko sellaisen hankkimista pyytää.”

Vastuullisuus vaatii malttia, ei hätiköintiä

Renate Lingberzinan mukaan vastuullisuus vaatii malttia, sillä muutos on hidasta.  

”Meidän on tukahdutettava luontainen kärsimättömyytemme ja maltettava odottaa näkyviä vaikutuksia. Kun teemme yhden teon tänään ja toisen huomenna, ajan kuluessa niistä syntyy vastuullisen toiminnan vahva perusta.”