Siirry sisältöön
09-05-2018

Vuoden digitaalisin teko on hyödyllinen ja vaikuttava

Vuoden digitaalisin teko -kilpailuun voi osallistua 15. toukokuuta asti. Sen jälkeen suomalaisista IT-vaikuttajista koostuva tuomaristo valitsee finalistit ja yleisö äänestää voittajat. Tuomaristo aikoo korostaa finalistivalinnoissaan erityisesti hyötynäkökulmaa.

”Vuoden digitaalisimman teon ei tarvitse olla kallis hanke”, Mikko Torikka, päätoimittaja, Mikrobitti

Mielestäni vuoden digitaalisimman teon pääkriteeri on, että se muuttaa merkittävästi joko yrityksen liiketoimintaa tai asiakkaan kokemaa palvelua. Käytännössä tämä voi tapahtua siten, että yritys uudistaa arvoketjuaan uusia digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. 

Hyvä esimerkki onnistuneesta arvoketjun digiuudistuksesta on suomalainen Reima, joka hyödynsi uutta teknologiaa siirtyäkseen jälleenmyyjille tavaroiden toimittamisesta suoraan loppuasiakkaille myymiseen. Julkisen sektorin puolelta merkittävänä uudistajana nousee ensimmäisenä mieleen Verohallinto, jonka digitalisaatiohanke säästää kaikkien suomalaisten aikaa.   

En haluaisi vielä tässä vaiheessa rajata vuoden digitaalisimman teon muotoa liikaa omilla ajatuksillani. Teko voi olla uusi tuote, palvelu tai jonkin prosessin uudistus. Se voi olla myös ajattelutavan muutos, joka johtaa noihin kaikkiin edellisiin.   

Vuoden digitaalisimman teon ei tarvitse myöskään olla kallis hanke. Mobiilipalveluiden yleistyminen kaikkialle, data-analytiikka ja pilvipalvelut ovat tuoneet mukanaan maailman, jossa uusia digitaalisia palveluita on aiempaa helpompi kehittää. Vuoden digitaalisin teko voi syntyä helposti ja nopeasti, eikä se välttämättä edellytä isoja alkuinvestointeja.  

 

”Parhaat digitaaliset uudistukset hyödyttävät kaikkia”, Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea

Finalistien valintaan vaikuttavat erityisesti uutuusarvo, asiakkaan saama hyöty ja tehokkuuden kasvu. Mielestäni näistä kolmesta suurin painoarvo on asiakkaan saamalla hyödyllä. 

Digitaalinen teko voi muodoltaan olla niin ohjelmistokehitystä kuin uusien teknologioiden hyödyntämistäkin omassa toiminnassa, mutta olisi vaikeaa nähdä, että vuoden digitaalisin teko ei hyödyttäisi asiakasta. Se voi myös tehostaa koko organisaation toimintaa. Parhaissa uudistuksissa kaikki voittavat.  

Esimerkkinä viimeaikaisesta digitaalisesta kehityksestä mieleen tulee ensimmäisenä pilviteknologian kehittyminen yhdessä mobiliteetin kanssa. Siinä laitteiden ja ohjelmistojen kekseliään yhteiskäytön ansiosta ihmiset voivat yhtä hyvin nauttia viihteestä kuin tehdä töitäkin ajasta, paikasta ja laitteista riippumattomasti.

 

”Pienillä uudistuksilla voi olla suuri merkitys”, Mervi Airaksinen, toimitusjohtaja, Cisco

Tämän kilpailun tarkoituksena on kehittää yhteiskuntaa paremmaksi tietotekniikan avulla. Siksi mielestäni tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousee, kuinka hyödyllinen teko on ihmisille. Muita vuoden digitaalisimman teon ominaisuuksia voisivat olla monistettavuus ja innovatiivisuus.  

Teko voi olla pieni tai iso uudistus. Toivottavasti voittaja innostaa myös muita suomalaisia yrityksiä uusiin digihankkeisiin. Digitalisaation yllä leijailee yhä salaperäisyyden verho, joten on tärkeää näyttää, että pienillä teoilla voi saada suuria vaikutuksia aikaan.  

Esimerkiksi etätyön mahdollistaminen työntekijöille on pieni digiteko, joka vähentää aamuruuhkien muodostumista. Tämä säästää ympäristön lisäksi parhaimmillaan pari tuntia yksittäisen työntekijän aikaa päivittäin edistäen hänen tehokkuuttaan ja tyytyväisyyttään.  

Vuoden digitaalisin teko voi toki olla myös iso projekti. Esimerkiksi IoT:n hyödyntäminen kokonaisen tehtaan tuotannon kehittämisessä voisi olla esimerkki toisesta ääripäästä. Tuotannon johtaminen sensoreista saatavan datan avulla edesauttaa tehokkuuden maksimointia. Kun huoltotoimet tehdään oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koko tehtaan pysäyttävät tuotantoseisokit voidaan ehkäistä ennalta.  

 

”Uusi tapa ajatella tai toimia”, Ville Tolvanen, toimitusjohtaja, Digitalist Group

Odotan, että vuoden digitaalisin teko on aito toiminnallinen muutos, joka parantaa tietyn tuotteen tai palvelun käyttökokemusta tai tehostaa jonkin organisaation toimintaa. 

Digitalisaation tehtävä on mielestäni luoda parempi versio maailmasta. Siksi pidän tärkeänä, että kandidaatit ovat onnistuneet parantamaan analogisen maailman prosessia uuden teknologian avulla.  

Teko voi olla mikä tahansa aikaansaannos tai miksei jopa puhe. Tärkeintä on tunnistettava, mitattava ja ymmärrettävä muutos. Toivoisin, että finaaliin saadaan ehdokkaita, jotka ovat keksineet uuden tavan ajatella tai toimia.  

Viime vuosilta hyvä esimerkki merkittävästä digitaalisesta teosta on passinhakuprosessin digitalisointi. Sen ansiosta passin saa nykyään käymättä poliisiasemalla. 

 

”Tärkeää on kysyä, miksi”, Katri-Leena Launis, digijohtaja, Kela

Merkittävä digitaalinen teko parantaa asiakaskokemusta, työn sujuvuutta tai yrityksen tuottavuutta. Mielestäni erityisen oleellista on kysyä myös, miksi teko on tehty, eli mikä on ollut kehittämisen vaikuttimena. Vastaus tuohon kertoo paljon.   

Onnistunut digitaalinen palvelu on myös toimintavarma ja parantaa käyttäjänsä arkea. Julkiselta puolelta onnistuneista digitaalisista palveluista mieleeni tulee ensimmäisenä verohallinnon veroehdotus-palvelu. Yksityiseltä puolelta haluan nostaa esimerkeiksi Woltin, joka helpottaa ruuan tilaamista sekä Parkman-sovelluksen, jonka ansiosta autoilijoiden ei tarvitse räplätä parkkilippuja. Nämä molemmat sujuvoittavat selvästi käyttäjänsä arkea.