Siirry suoraan pääsisältöön Siirry suoraan hakuun
Language
Uusi asiakas

Tiedolla johtaminen

Organisaatioiden toiminnassa tietolähteiden määrä ja datan hyödyntämisen tarpeet lisääntyvät jatkuvasti, mutta kertyvää tietoa kyetään käyttämään harvoin tehokkaasti hyväksi. Lisäksi digitalisaatio ja sähköiset palvelut vaativat liiketoimintaprosessien automatisointia ja sähköistämistä datan laadukkaamman, tietoturvallisemman ja nopeamman hyödyn saavuttamiseksi. Nämä ovat digitalisaation kehityskohteita, joita kehittämällä tuodaan huomattavia hyötyjä liiketoiminnan päätöksenteon, palvelujen kehittämisen ja ohjaamisen tueksi.

Miksi?

Tiedolla johdetaan ja tuotetaan lisäarvoa. Datan määrä lisääntyy valtavalla vauhdilla niin yrityksissä kuin koko yhteiskunnassa. Tiedolla johtaminen on olennainen osa liiketoimintaa kaikilla aloilla. Se on välttämätöntä myös organisaation toiminnan ohjaamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Kun digitaalista matkaa tehdään tiedolla johtamisen näkökulmasta, syntyvät parhaat edellytykset liiketoiminnalle. Me autamme koko tiedon elinkaaren aikana tiedon keräämisessä, tallentamisessa ja hyödyntämisessä. Älykkäästi ja tietoturvasta koko ajan huolehtien.

Miten?

Liikkeelle kannattaa lähteä aina omia tavoitteita tukevan tiedolla johtamisen strategian suunnittelusta ja edetä sitten käyttökohteiden ja ratkaisujen valintaan. Autamme saamaan tarvittavan ymmärryksen ja näkemyksen digitaalisen matkan suunnittelemiseksi tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen osalta sekä autamme sen vaiheittaisessa toteutuksessa ja jatkokehittämisessä. Rakennamme liiketoiminnan digitalisaation tarpeita varten digitaalisen alustan, joka mahdollistaa ketterän kehittämisen ja datan jatkuvan hyödyntämisen liiketoiminnan palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä.

Mitä?

Tiedolla johtamisen avulla varmistamme moninaisen datan keräämisen (integraatiot ja rajapinnat) ja tallentamisen tietoturvallisesti erilaisista tietolähteistä digitaaliseen alustaan. Datan käytettävyys liiketoiminnan raportoinnissa ja ennustamisessa vaatii, että tietoa organisoidaan ja varastoidaan tietovarastossa (tietoallas ja/tai tietovarasto) sekä tarvittaessa jalostetaan koneoppimisen ja tekoälyn avulla. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ratkaisu luo perustan onnistuneelle liiketoiminnan analytiikalle (BI) ja sen myötä mahdollistaa tiedolla johtamisen kulttuurin organisaatiossa.