Dell vastuullisuus

DELL TECHNOLOGIES - KESTÄVÄ KEHITYS VASTUULLISUUSOHJELMAN YTIMESSÄ 

Dell Technologies hyödyntää globaalia toimintaansa, laajaa teknologiavalikoimaansa sekä asiantuntemustaan saadakseen aikaan merkityksellisen ja mitattavan vaikutuksen yhteiskunnalle ja planeetallemme. Sen Progress Made Real -ohjelma määrittelee yhtiön vastuullisuustavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Se keskittyy vastuullisuuteen, osallistamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen, ja kaikkeen toimintaan liittyy keskeisenä sitoutuminen eettisyyteen ja yksityisyydensuojaan. Myös diversiteetti on korkealla prioriteeteissa.

Kiertotalous on keskeinen osa kestävää kehitystä 

Kestävän kehityksen edistäminen on vastuullisuusohjelman keskeinen osa. Kestävä kehitys Dellillä perustuu vahvasti kiertotalouteen ja jätteen minimoimiseen. Se lähtee tuotteen suunnittelusta, jossa kiinnitetään huomiota käytettäviin materiaaleihin, laitteen kestävyyteen ja helppoon korjattavuuteen sekä kierrätettävyyteen.

Olemme jo pitkään kierrättäneet materiaaleja, kuten muovia, kultaa ja hiilikuitua, vanhoista laitteistamme uusiin. Pakkausinnovaatiomme, kuten merimuovin käyttö, säästävät luonnonvaroja ja edistävät kestävää kehitystä.

Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota laitteiden ja ratkaisujen sähkönkulutukseen.

Keskeiset tavoitteet 2030 

Vuoteen 2030 mennessä yritys aikoo saavuttaa muun muassa seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

Kestävä kehitys

§  Kierrätämme tai uudelleen käytämme jokaista asiakkaan ostamaa laitetta vastaavan tuotteen


§  Johdamme kiertotaloutta käyttämällä laitteiden valmistukseen yli 50 % kierrätettyjä tai uudistuvia materiaaleja


§  Valmistamme pakkauksemme 100-prosenttisesti kierrätetystä tai uudistuvasta materiaalista


§  Vähennämme kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla

Lisäksi Net Zero -ohjelmamme tähtää siihen, että vuoteen 2040 mennessä Dell Technologies on siirtynyt 100-prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön. Vuoteen 2050 mennessä saavutamme kasvihuonepäästöjen nollatilan sekä suorissa (scope 1) että epäsuorissa (scope 2 & 3) päästöissä.