Siirry sisältöön
CSR kestävä kehitys yhteiskuntavastuu atea sustainability focus

Vastuullisuus

Missiomme on rakentaa Suomea tietotekniikalla. Alan johtavana toimijana Atealla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia esimerkkinä yrityksestä, jonka toiminta tukee kestävää kehitystä.

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Olemme Pohjoismaiden suurin it-infrastruktuuriratkaisujen toimittaja ja toimittamamme ratkaisut vaikuttavat suoraan hyvin monen ihmisen työn tuottavuuteen ja mielekkyyteen. Velvollisuutemme on toimia esimerkillisesti vastuullisuuskysymyksissä. Oman henkilöstömme kehittyminen, työssä jaksaminen, työturvallisuus ja tasa-arvo ovat meille tärkeitä. Tarjoamme työntekijöillemme mielekkään työympäristön ja mieluisat, vapaasti valittavat työvälineet. Mahdollisuus rytmityöhön lisää meillä työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Vastuumme ulottuu myös Suomen rajoja laajemmalle. It-laitteiden tuotantoketjut malmikaivoksilta käyttäjän taskuun tai työpöydälle ovat pitkiä ja monimutkaisia. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä strategisten laitevalmistajakumppaneidemme kanssa ja olemme jäsenenä Responsible Business Alliancessa, joka tukee elektroniikan maailmanlaajuisten toimitusketjujen vaikutuspiiriin kuuluvien työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja hyvinvointia.

Kanssamme on turvallista toimia. Jokainen atealainen on sitoutunut noudattamaan Atean eettisiä ohjeita. Ohjeet velvoittavat kaikkia atealaisia ja Atean nimissä toimivia toimimaan lainsäädännön sekä yrityksessä vallitsevien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 

Ympäristövastuu

Atean ympäristöjärjestelmän tavoite on säästää luonnonvaroja vähentämällä materiaalien ja energian kulutusta sekä tehostamalla kierrätystä. Toimintamme on sertifioitu  ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti ja noudattaa  YK:n Global Compact -ohjelmaa, erityisesti sen ympäristöön liittyviä periaatteita. 

Asiakkaamme voivat säästää energiaa ja ympäristöä hyödyntämällä kehittämiämme tuottavan työympäristön ratkaisuja ja elinkaariratkaisuja, käymällä tehokkaita virtuaalineuvotteluja sekä hankkimalla meiltä energiatehokkaita laitteita.

GoITLoop-kierrätyskonseptimme hoitaa käytöstä poistuneiden laitteiden tietoturvallisen ja ympäristöystävällisen hävittämisen sekä materiaalien kierrätyksen. Olemme kierrättäneet yli 2,3 miljoonaa laitetta vuodesta 2015 lähtien.

Vuonna 2020 GoITLoopin kautta kierrätetyistä käytetyistä it-laitteista 77 % voitiin kierrättää uudelleen käyttöön tai myyntiin.

Oma ict-ympäristömme Atea One Infra vähentää atealaisten energiankulutusta tuottamalla tietotekniikkapalvelut energiatehokkaista konesaleista ja mahdollistamalla kehittyneet etätyö- ja virtuaalineuvotteluratkaisut sekä tulostusratkaisut.

Visio 2030

Visio 2030 on Atea-konsernin kunnianhimoinen pitkän tähtäimen yhteiskuntavastuusuunnitelma, jonka avulla olemme mukana rakentamassa kestävää kehitystä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Missiomme mukaisesti rakennamme tulevaisuutta tietotekniikalla. 

Tietotekniikkaa hyväksi käyttäen pystymme siirtymään kiertotalouteen ja uusiutuviin energianlähteisiin, puolittamaan hiilidioksidipäästömme sekä auttamaan asiakkaitamme tekemään parempaa tulevaisuutta yhdessä meidän kanssamme.

Visio 2030 -tavoitteet

 1. 1M+
  Haluamme että seuraavan kymmen vuoden aikana vähintään miljoona ihmistä – asiakkaitamme ja kumppaneitamme – kuulee meiltä tavoista, joilla he voivat ostaa tietotekniikkaa vastuullisesti, hyödyntää tietotekniikkaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa omassa toiminnassaan sekä ratkoa paikallisia ja maailmanlaajuisia ongelmia tietotekniikan avulla.

 2. TP2B
  Atean visio The Place to Be on osa yhteiskuntavastuutamme. Menestyksemme perustuu osaavalle, moninaiselle ja tasa-arvoiselle henkilöstölle, joka rakentaa yhdessä tulevaisuutta tietotekniikalla. Haluamme, että olemme vetovoimainen työnantaja kaikille ihmisille heidän iästään, sukupuolestaan, alkuperästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai maailmankatsomuksestaan riippumatta.

 3. 100:1
  Teemme innovaatiokädenjäljestämme paljon suuremman kuin hiilijalanjäljestämme auttamalla asiakkaitamme pienentämään oman toimintansa ympäristöjalanjälkeä. Saavutamme 100:1-suhteen hyödyntämällä tietotekniikan voimaa erityisesti tekoälyssä, robotiikassa ja lohkoketjuissa.

 4. 1:1
  Rahoituksella ja elinkaaripalveluilla varmistamme, että myymämme laitteet myös palautuvat meille, jolloin ne voidaan joko kunnostaa ja ottaa uudelleen käyttöön tai kierrättää tietoturvallisesti raaka-aineeksi. Atean 100% -klubi auttaa asiakkaitamme kierrättämään laitteensa turvallisesti ja vastuullisesti.

 5. – 50 %
  Vuoteen 2030 mennessä omat hiilidioksidipäästömme ovat puolittuneet. Tämä edellyttää, että luovumme asteittain fossiilisista polttoaineista, korvaamme lentomatkoja virtuaalitapaamisilla, puolitamme logistiikan päästöt sekä siirrymme 100-prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön. Jo nyt Atea Cloudia pyöritetään konesalista, joka käyttää vain uusiutuvaa energiaa.
  ​​​​​​​

 

Atean kestävän kehityksen Visio 2030 -suunnitelma

Atea Sustainability Focus

Atean perustama Atea Sustainability Focus (ASF) -asiantuntijaryhmä koostuu pohjoismaisista yhteiskuntavastuun edelläkävijäyrityksistä ja -organisaatioista. Ryhmän tavoitteena on antaa suosituksia ja ehdotuksia tietotekniikkayritysten yhteiskuntavastuun kehittämisestä.

Atea Sustainability Focus -ryhmän työn perusta on vuosittainen kysely, jonka perusteella koostetaan raportti. Raportissa nostetaan esille kulloisessakin kyselyssä esille tulleita vastuullisuuteen liittyviä huomioita yritysten odotuksista it-alalle ja siellä oleville toimijoille.

Valitse vastuullisuuden polku.

Opas vastuullisiin tietotekniikkahankintoihin

Tehokkain tapa, jolla organisaatiot voivat vaikuttaa it-alan kehittymiseen kestävämpään suuntaan, on asettaa vaatimuksia tietotekniikkahankintojen vastuullisuudelle. Olemme koonneet avuksesi muutamia ohjeita ja vinkkejä vastuullisiin tietotekniikkahankintoihin.

Kestävämpi tulevaisuus kierrättämällä

Tiesitkö, että vain 10 prosenttia Suomessa myydyistä matkapuhelimista kierrätetään? Laitteet jäävät kotona ja konttorilla laatikoiden pohjille, jolloin niillä on suuri riski joutua lopulta sekajätteeseen, missä ne muodostavat sekä ympäristö- että tietoturvariskin. Atea haluaa tehdä it-laitteiden kierrättämisestä yhtä helppoa kuin pullojen palauttamisesta. 

Lue lisää
Lehti, jossa 100 % -klubin logo.

Atean 100 % -klubi kutsuu kierrättämään it-laitteita

Atea on perustanut 100 % -klubin, jonka tavoitteena nimensä mukaisesti on pyrkiä 100 %:een tietoteknisten laitteiden kierrätysasteeseen. Haluamme sparrata, neuvoa ja opastaa sinua matkallasi kestävämpään tulevaisuuteen.

Kysy lisää

Sari Mattero
Sustainability Manager

Sari Mattero, Sustainability Manager