Takaisin Vuoden digitaalisin teko 2019
vuoden digitaalisin teko Ateassa tapahtuu

Medanets-sovellus pelastaa ihmishenkiä

Tehokkaampaa vaaratilanteiden ennakointia, ja enemmän aikaa potilaille. Välivaiheet ja vaarallinen viive tiedonsiirrossa jäävät pois, kun potilastiedot kirjataan suoraan avuntarvitsijan vieressä Medanets-sovelluksella.

”Yli 200 000 kirjausta toukokuun ajalta osoittaa, miten vahvasti Medanets on vakiinnuttanut paikkansa sairaanhoitopiirissämme. Sovellusta käyttävät muun muassa 13 vuodeosastoa, päiväsairaala, päivystyspoliklinikka, psykiatrinen toimenpideyksikkö ja elvytystiimi”, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinnon projektityöntekijä Jenni Siekkinen kertoo.

Potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen potilastietojärjestelmään onnistuu Medanets-mobiilisovelluksella suoraan potilaan vieressä. Sovellus nopeuttaa huomattavasti myös hallinnollista työtä sekä vapauttaa hoitajien ja lääkärien aikaa ja resursseja varsinaiseen hoitotyöhön.

”Ennen Medanetsiä potilaan tiedot oli kirjattava kahdesti: ensin paperille ja myöhemmin toimistossa tietokoneelle. Nyt vitaalielintoimintojen arvot, kuten verenpaine tai ruumiinlämpö, kirjataan potilaan vieressä suoraan sovellukseen. Ne siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään, mikä vähentää viiveen lisäksi myös virhekirjausten määrää. Se kasvattaa potilasturvallisuutta”, Siekkinen kertoo.

 

Olennainen osa päivittäistä hoitotyötä

Siekkisen mukaan yksi sovelluksen isoimmista eduista onkin helppokäyttöisyyden lisäksi nimenomaan säästyvä aika, jonka voi kaksinkertaisten kirjausten sijaan käyttää potilastyöhön.

”Olemme täällä nimenomaan ihmisiä varten. Potilaan arvoja voi katsoa yhdessä hänen kanssaan ja käydä heti läpi, mitä ne tarkoittavat hänen hoitonsa kannalta”, Siekkinen toteaa.

”Medanetsistä on iso apu päivittäisessä hoitotyössä. Se on tuonut mobiililaitteet osaksi päivittäistä työtä. Myös kynnys ottaa käyttöön muita hoitotyössä käytettäviä sovelluksia on madaltunut.”

 

Ratkaisu, jolla pelastetaan ihmishenkiä

Moni potilaiden peruselintoimintojen kriittisistä toimintahäiriöistä on estettävissä reagoimalla potilaan vitaalielintoimintojen muutoksiin ajoissa. Potilaan voinnin arviointiin on kehitetty riskipisteytysmenetelmä (EWS), joka perustuu fysiologisten mittausarvojen muutoksiin ja niiden eroon normaaliarvoihin. Perinteisellä mallilla riskipisteytys tehdään toimistossa tietokoneella.

”Viive elintoimintojen mittauksesta niiden kirjaamiseen on keskimäärin noin 30 minuuttia. Siinä ajassa potilaan tilassa ehtii tapahtua isojakin muutoksia tai tila voi jopa romahtaa. Medanetsin avulla riskipisteiden laskenta voidaan automatisoida ja pistettä vastaava toimintaohjeistus näytetään heti hoitohenkilökunnalle”, Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta kertoo.

EWS-menetelmän hyödyntäminen yhdessä mobiiliteknologian kanssa parantaa potilasturvallisuutta ja vähentää inhimillisiä virheitä.

”Asiakkaillamme on ollut tapauksia, joissa potilas on näyttänyt päällisin puolin voivan hyvin. EWS-pisteytys on kuitenkin antanut korkeat pisteet, ja toimenpideohje on kehottanut soittamaan teho-osaston hälytysryhmän paikalle arvioimaan potilaan tilan. Potilas on siirretty teho-osastolle, jossa hänen on havaittu olevan vaarassa. Nopean reagoinnin ansiosta asianmukainen hoito on päästy aloittamaan heti ja potilaan henki on pelastunut.”

 

Sairaalamaailman ”must have”-työkalu

Liitännät kolmannen osapuolen potilastietojärjestelmiin ovat Medanetsin toiminnalle välttämättömiä. Koska kyseessä ovat arkaluonteiset tiedot, tietosuoja-asiat on huomioitu.

”Medanets on CE-merkitty, eli se on laatuun ja turvallisuuteen liittyvät kansalliset määräykset täyttävä lääkinnällinen laite. Käsitellyt tiedot eivät tallennu sovellukseen tai käyttäjän älypuhelimeen. Potilastiedot siirtyvät sisäänkirjautumisen jälkeen suoraan potilastietojärjestelmästä sovellukseemme ja poistuvat laitteesta uloskirjautumisessa”, Juha-Matti Ranta kertoo.

Medanets on käytössä 15 sairaanhoitopiirissä Suomessa ja yhdessä Pohjois-Euroopan suurimmassa sairaanhoitopiirissä Ruotsissa.

”Vaikka kovin kilpailijamme on edelleen kynä ja paperi, digitalisaatio koskettaa myös sairaalamaailmaa. Aloittaessamme Medanets oli nice to have – kiva sovellus hoitajille. Nyt siitä on tullut must have, eli tärkeä työkalu, jolla voi pelastaa ihmishenkiä.”

Takaisin Vuoden digitaalisin teko 2019
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer