Laddar meny

Atea Finland Oy:n rekrytointitietokannan henkilötietorekisteri

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Atea Finland Oy

Y-tunnus: 0919156-0

Postiosoite: PL 39, 01621 Vantaa

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Taru Paukkula

Postiosoite: PL 39, 01621 Vantaa

Puhelin: 010 613 611

Sähköposti: taru.paukkula(at)atea.fi

 

3. Rekisterin nimi

Atea Finland Oy:n rekrytointitietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa on Atea Finland Oy:öön ja sen kanssa samaa konserniin kuuluviin yhtiöihin hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Hakija voi hakemusta jättäessään määritellä hakemuksensa voimassaoloajan, jonka jälkeen hakemus siirtyy passiiviseen tilaan, jolloin vain järjestelmän pääkäyttäjä voi sen nähdä. Kaikki hakemukset poistuvat järjestelmästä kahden vuoden kuluttua.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää työnhakijoiden järjestelmään (hakulomakkeelle tai sen liitteeksi) tallentamia henkilötietoja:

Henkilötiedot, työsuhdetiedot, sisältäen mm. nykyistä ja aiempia työnantajia ja työpaikkaa koskevat tiedot, mahdolliset CV-tiedot, sisältäen koulutus- ja työhistoriatiedot. Tarkemmat tiedot selviävät hakulomakkeesta.

Rekisterissä ei säilytetä tarpeettomia tietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukainen tietolähde on työnhakija itse.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Atea Finland Oy:n ulkopuolelle.

 

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekrytointitietokannan käyttöoikeus on rekrytointitoimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä (HR ja esimiehet). Sovelluksen käyttäjät ovat koulutettu rekisterin käyttöön. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse tai kirjeitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Omia tietojaan voi myös päivittää rekrytointitietokannassa.

 

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer