Laddar meny
Energia-alan tietoturva

Asiakaslähtöinen tietoturva

Atea auttaa tunnistamaan organisaation tietoturvariskit ja analysoimaan verkon ja tietoturvan nykytilan, minkä perusteella varmistamme it-ympäristön parhaan mahdollisen käytettävyyden ja laadukkuuden.

Olemme mukana it-osastonne kehityksen matkalla, johon kuuluvat säännölliset työpajat ja kartoitukset. On olennaista olla tietoinen siitä, millä tasolla tietoturva on ja analysoida sen taso säännöllisesti. Tietoturvan jatkuva kehittäminen antaa työkalut organisaatioympäristön haavoittuvuuksien tai tietoturva-aukkojen tarkasteluun tehokkaasti.

Palvelut tietoturvan ja verkon dokumentointiin

Olemme mukana rakentamassa organisaationne hallinnollista tietoturvaa ja varmistamme yhdessä asiakkaan kanssa, että tarvittavat asiat on dokumentoitu lakien edellyttämällä tavalla. Eräs tapa toteuttaa tätä on tehdä tietoturvasta kokonaisarvio, joka pohjautuu tietoturvan ISO 27001-viitekehykseen. 

>> Tietoturvan pelikirja

GDPR- ja NIS-asetusten vaatimuksiin valmistautuminen

Atean GDPR-nykytila-analyysi edistää asetukseen siirtymistä ja annamme perusteellisen kartoituksen tarvittavista muutostoimenpiteistä. Analyysiin kuuluu kartoitus organisaation tietosuojaympäristöstä, tietosuojan muutosvaatimukset, tietosuojan riskianalyysi sekä toimenpidesuositus osoitusvelvollisuuden täydentymiseksi. Autamme myös tarvittaessa NIS-direktiiviin valmistautumisessa. 

Autamme myös NIS-direktiiviin valmistautumisessa. Direktiivin vaikutuspiirissä ovat myös energia-alan organisaatiot. Direktiivin tavoitteena on lisätä EU-maiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tietoturvan osalta. Tavoitteena on myös kehittää sähköisten palveluiden tietoturvaa asettamalla sille vähimmäistasovaatimukset ja raportointivelvollisuus, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa jopa sakkoihin.  Atean tietoturvatason kartoituksella ja ohjeistuspalvelulla organisaationne on valmis direktiiviin.

>> Opas: Neljä vinkkiä NIS-direktiivin haltuunottoon 

 

Markku Selin
Business Manager, Network and Security
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer