Laddar meny

Muut palvelut ja ratkaisut

Tarkoin valikoitujen teknologiakumppaneiden avulla pystymme tarjoamaan parhaat ratkaisut energia-alan vaatimusten mukaisesti. Kun maailma muuttuu, varmistamme paikat kehityksen eturivistä. Asiantuntijoidemme jatkuvasti kehittyvä osaaminen pitää huolen, että saatte parhaim-mat ja edistyneimmät ratkaisut ja palvelut energiatuotannon tueksi.

Sähköverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyntiyhtiöiden vaativiin tarpeisiin tarjoamme tapauskohtaisesti seuraavia kokonaisuuksia:

Tietoliikenteen ja tietoturvan ratkaisut

Verkko- ja tietoturvalaitteiden hallinta- ja valvontapalvelut, joihin sisältyy esimerkiksi tietolii-kenteen optimointi ja tietoturvauhkien torjunta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi keskitetyllä sovellustietoisella dataverkon palomuurilla. Ratkaisujen ja palveluiden piiriin kuuluvat asiak-kaan valinnan mukaan esimerkiksi palomuurit, lähiverkkokytkimet, langattoman verkon tuki-asemat ja etäyhteysratkaisut.

Monipuoliset ylläpitopalvelut

It-järjestelmien, palvelinten ja päätelaitteiden ylläpito-, hallinta- ja valvontapalvelut. Sovellusten hallintaa helpotettu keskitetty jakelupalvelu varmistaa sovellusten turvallisen levityksen loppu-käyttäjien päätelaitteille.

Yksi palvelupiste kaikille jatkuville palveluille
Asiakkaalle toteutettavien palveluiden hallinnan ja valvonnan helpottamiseksi tarjotaan yksi hallintapiste. Tähän kuuluvat asiakkaan valinnan mukaan myös tieto- ja palvelinjärjestelmien ylläpidolliset työt sekä loppukäyttäjäympäristön valvonta.

Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut

Aidosti kiinnostuneena asiakkaidemme IT-infrastruktuurin kehittämisestä tarjoamme esimerkiksi monipuolisen sovellusarkkitehtuurityöpajan asiakkaan infrastruktuurin kehittämiseksi ja tieto-turvan ja tietoliikenteen dokumentaatiopalveluita. Projektiluonteisina töinä teemme esimerkiksi langattoman verkon kuuluvuusaluemittauksia ja sovellus- ja tietoturvamonitorointia.

Rahoitus

Atea Finance auttaa rahoittamaan laite- ja projektihankinnat asiakkaan hankintamallin mukaises-ti, olipa kyseessä projektin rahoitus, päätelaite tai verkkolaite palveluna, teknisten laitteiden leasing rahoitus tai kaikkien näiden yhdistelmä. Atea Finance huolehtii rahoitetun omaisuuden elin-kaaren hallinnasta sekä omaisuusrekisteristä (asset management). Lue lisää rahoituksesta.

Sovellusten elinkaaren hallinta

Kokonaisuus sisältää sovellusten vakioinnin, hankinnan, ylläpidon ja käytöstä poistamisen. Tar-vittaessa palvelu pitää sisällään myös sovellusten levityksen ja jakelun asiakasympäristöihin.

 

 

Markku Selin
Business Manager, Network and Security
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer