Siirry sisältöön
Takaisin Yhteiskuntavastuu

Atea Sustainability Focus

Kestävän liiketoiminnan malleja ei kukaan pysty luomaan yksin. Atea Sustainability Focus yhdistää pohjoismaiset it-ostajat, jotta voisimme paremmin saada äänemme kuuluviin it-alan kestävien toimintamallien aikaansaamiseksi.

Mikä on Atea Sustainability Focus?

Atean perustaman Atea Sustainability Focuksen (ASF) työn perusta on vuosittainen kysely, jolla kartoitamme pohjoismaisten it-ostajien näkemyksiä alan keskeisistä kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Kysely tarjoaa vaikutuskanavan asiasta kiinnostuneille organisaatioille sekä auttaa meitä ymmärtämään, miten voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttaa alan globaaliin kehitykseen.

ASF:n asiantuntijapaneeli, jonka jäsenet edustavat pohjoismaisia yhteiskuntavastuun edelläkävijäyrityksiä ja -organisaatioita, kokoaa kyselyn tulosten pohjalta raportin, jossa annetaan suosituksia ja ehdotuksia tietotekniikkayritysten yhteiskuntavastuun kehittämisestä. Raportti luovutetaan aina Responsible Business Alliancelle (RBA) ja muille tietotekniikka-alan yhteistyöelimille. RBA on maailmanlaajuinen elektroniikkateollisuuden yhteenliittymä, joka edistää alan hankintaketjujen vastuullisuutta ja työoloja. RBA:lla on yli 140 elektroniikka-alalla toimivaa jäsentä, jotka työllistävät noin 6 miljoonaa henkilöä maailmanlaajuisesti. Atea liittyi RBA:n jäseneksi vuonna 2016.

Atea Sustainability Focus – together for sustainable IT

Atea Sustainability Focus -prosessi

Atea Focus Sustainability -prosessi sisältää useita vaiheta, joiden lopputuloksena syntyy RBA:lle toimitettava raportti

Uusin Atea Sustainability Focus (ASF) -raportti

Uusimmassa Atea Sustainability Focus -raportissa 639 pohjoismaista tietotekniikan ostajaa esitti näkemyksensä siitä, kuinka edesauttaa kestävän toimintamallin toteutumista it-hankinnoissa. Tässä raportissa paneuduttiin erityisesti kahteen pohjoismaisten it-ostajien esiin tuomaan painopistealueeseen: läpinäkyvyyteen ja materiaalien kiertoon.

 

Atea Sustainability Report 2019

Atea Sustainability 2020 -raportti summaa it-alaan kohdistuvat odotukset

Materiaalikierto
Kierrätettyjen materiaalin käytön lisääminen tuotteiden valmistuksessa
Tuotteiden eliniän pidentäminen, mm. paremmat mahdollisuudet tuotteiden korjaamiseen
E-jätteen minimointi

Läpinäkyvyys

Laitteiden valmistajien raportoinnin yhdenmukaistaminen

Tieto siitä, mitkä valmistajat raportoivat yhdenmukaisilla standardeilla

Koko alaa koskeva yhtenäinen kestävän kehityksen raportointi

Viisi askelta kohti materiaalikierron sulkemista

  1. On saavutettava koko toimialaa koskeva näkemys siitä, mitkä ovat kriittisiä esteitä ja kannustimia arvoketjun materiaalikierron sulkemiselle ja kutsuttava sidosryhmät avoimeen keskusteluun.
  2. On tunnistettava ne materiaalit, joiden materiaalikierron sulkemisella on suurin vaikutus kestävään kehitykseen.
  3. On määriteltävä materiaalien talteenottojärjestelmälle resurssi-, energia- ja kustannustehokkaat toimintaperiaatteet  ja huomioitava myös yhteiskunnallisten vaikutusten lieventäminen.
  4. On tutkittava ja raportoitava, millä tavoin erilaiset lähestymistavat järjestelmien, tuotteiden ja palveluiden kehitykseen ja suunnitteluun voivat vaikuttaa materiaalien arvoon ja niiden kierrätettävyyteen.
  5. Kohtien 1–4 pohjalta on kehitettävä ostajille ohjeet siitä, miten he voivat omalla toiminnallaan tukea kehitystä kohti kiertotalouteen pohjautuvaa ja ilmastoneutraalia tietotekniikkateollisuutta.

Miten voisimme tehostaa materiaalikiertoa it-alalla?

Lataa aiemmat Atea Sustainability Focus -raportit

Takaisin Yhteiskuntavastuu
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer