Takaisin Uutiset
Uutiset2015-05-26

Lehdistötiedote 27.5.2015: Atean it-päättäjäbarometri: digitalisaatio 1.0 on täällä

Tänä vuonna viidettä kertaa toteutettu Atean it-päättäjäbarometri kertoo, että suomalaisyritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toiminnan digitalisointi on alkanut toden teolla. 40 %:lla vastaajista oli käynnissä liiketoiminnan digitalisointiin liittyviä hankkeita ja 22 % aloittaa niitä tänä vuonna. Vain 12 % ei toteuta tai suunnittele hankkeita eikä kartoita edes digitalisoinnin mahdollisuuksia omalle toiminnalleen. Hankinnoista päättävillä vastaajilla liiketoimintaprosessien digitalisointi nousi tänä vuonna tärkeimmäksi ammatillisen mielenkiinnon kohteeksi. Kaikilla vastaajilla tietoturva ohitti digitalisaation mielenkiinnon kohteena.

- Kysyimme nyt digitalisaation konkreettista tilannetta ensimmäistä kertaa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että liikkeelle on lähdetty tehostamalla olemassa olevia toimintoja pikemmin kuin kehittämään kokonaan uusia toimintamalleja, Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Tulosten mukaan digitalisaation seuraava askel eli uudenlaisten liiketoimintamallien kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen ei ole vielä suomalaisorganisaatioiden arkipäivää. Vain 9 % vastaajista suunnittelee uuden liiketoiminnan generointia digitalisoitumisen kautta seuraavan kahden vuoden aikana.

Kumppanit apuna työn uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä

Barometrin ammatillisen mielenkiinnon kärkiviisikko tietoturva, digitalisointi, mobiliteetti, yhdistetty viestintä ja identiteetinhallinta kertoo siitä, että suomalaisissa organisaatioissa ollaan kovaa vauhtia siirtymässä ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekoon.

Tätä askelta ei kuitenkaan olla ottamassa yksin vaan it-päättäjät hyödyntävät aktiivisesti it-yritysten osaamista etsiessään omaa liiketoimintaa parhaiten tukevia ratkaisuja. It-investointipäätöksiin vaikuttavista tekijöistä vastaajat nostivat kärkeen heti ydinliiketoiminnan tukemisen jälkeen kumppanin asiantuntemuksen. Myös kumppanin aktiivisuuden merkitys oli kasvanut viime vuoteen verrattuna etenkin yksityisen sektorin vastauksissa.

Ylintä johtoa kaivataan digitalisaation vauhdittajaksi

Atean it-päättäjäbarometrissa selvitettiin suomalaisten digitalisointihankkeiden vetovastuita. Useimmin hankkeet olivat ict-johtajan vastuulla, ja seuraavaksi useimmin toimitusjohtajan ja liiketoimintajohtajan sekä liiketoiminnan tukipalveluiden kuten talous- tai hallintojohtajan vastuulla. Kun vastaajilta kysyttiin digitalisointia hankaloittavista tekijöistä, selvästi pahimpana pullonkaulana koettiin, että ylimmän johdon aika kuluu muihin asioihin kuin digitalisoitumisen suunnitteluun. Lähes 90 % oli samaa mieltä tai osittain samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Lähes 60 % vastaajista koki, että digitalisoitumiseen liittyville hankkeille ei ole budjetoitu myöskään resursseja.

It-päättäjäbarometri

Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin viidennen kerran huhti-toukokuun 2015 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 94 henkilöä.

Vastaajista 44 % työskenteli yli 500 henkilön organisaatioissa ja 23 % yli 1000 hengen organisaatioissa. 59 % vastaajista oli hankintapäättäjän asemassa. Vajaat kaksi kolmannesta vastaajista oli yksityiseltä sektorilta, kolmannes julkiselta sektorilta ja muutama vastaaja myös kolmannelta sektorilta.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134
Sarita Laras, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6500 työntekijää 85 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa. Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,9 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin 350. www.atea.fi

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer