Takaisin Uutiset
Uutiset2014-04-07

Lehdistötiedote 8.4.2014: It-päättäjäbarometri 2014: Tietohallinto haluaa digitalisoida liiketoimintaa

Atea toteutti helmi-maaliskuussa jo neljättä kertaa it-päättäjäbarometrin. Vastaajat arvioivat tuoreiden tietotekniikan ilmiöiden kiinnostavuutta, investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja työn haasteita sekä kertoivat, miten suhde it-kumppaneihin kehittyy seuraavan viiden vuoden aikana. Liiketoiminnan digitalisointi on tulosten perusteella nyt monien it-osastojen agendalla.

"Digitalisoitumista ei voi valita vaan se koskettaa meitä kaikkia. Barometrin perusteella näyttää siltä, että Suomessa liiketoiminnan digitalisoimiseen ollaan nyt lähdössä vahvasti yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa. It-päättäjien agendalla on kiireellisempiäkin asioita ja niukat budjetit vetävät raamit kehitykselle, mutta selvää mielenkiintoa on ilmassa", Atean henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sarita Laras sanoo.

Ammatillinen mielenkiinto kohdistuu digitalisointiin

Noin vuoden sisällä käsitykset tietoturvasta ovat mullistuneet ja skandaalista toiseen vellonut julkinen keskustelu näkyy tietotekniikka-asioista päättävien agendalla. Ammatillisesti mielenkiintoisin asia heidän pöydillään on tällä hetkellä tietoturva, johon kohdistuu hyvin suuri tai suuri ammatillinen mielenkiinto vastaajista lähes 90 %:lla. Tietoturvan ohella ammatillinen mielenkiinto kohdistui eniten it-rutiinien sujuvoittamiseen ja automatisointiin (86 %), viestintäratkaisuihin (79 %) ja mobiliteettiin (79 %).

Tänä vuonna uutena kohtana kyselyyn mukaan otettu liiketoimintaprosessien digitalisointi nousi listalla heti sijalle 5, eli lähes 70 %:lla ammatillinen mielenkiinto oli suurta tai hyvin suurta. Yksityisellä sektorilla mielenkiinto liiketoimintaprosessien digitalisointiin oli merkittävästi suurempaa kuin julkisella sektorilla. Barometrissa oli yhteensä 18 kohtaa, joiden kiinnostavuutta tänä ja ensi vuonna vastaajat arvioivat.

Säästötarpeet heijastuvat tuloksiin

Liiketoimintaprosessien digitalisointipyrkimykset ovat myös melko vahva it-investointiajuri. Lähes 80 % vastaajista arvioi niiden vaikuttavan paljon tai erittäin paljon it-investointipäätöksiin tänä ja ensi vuonna. Vahvimpia investointiajureita olivat ydinliiketoiminnan tukeminen sekä investoinnin ja käyttökulujen hinta.

Tarve kustannussäästöihin näkyy it-investointipäätöksissä: lähes 80 % vastaajista kertoi kustannussäästötarpeiden vaikuttavan päätöksentekoon erittäin paljon tai paljon. Asiassa on kaksi puolta: kustannussäästöjä voidaan hakea itse it-kuluista tai toteuttaa kustannussäästöihin tähtääviä it-ratkaisuja, kuten vaikkapa matkustusta vähentäviä videoviestintäratkaisuja.

"Videoratkaisuissa tehdään usein tarkat laskelmat takaisinmaksuajoista ja näitä hankkeita on laskelmien perusteella laitettu liikkeelle myös sellaisissa organisaatioissa, joissa uudet investoinnit on yleisesti ottaen jäädytetty", Laras sanoo.

It-päättäjäbarometrista

It-päättäjäbarometri toteutettiin neljännen kerran helmi-maaliskuun 2014 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Se lähetettiin 25.2.2014 lähes 2000 vastaanottajalle.

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 111 henkilöä eli 6 % kutsun saaneista. Vastausprosentti on tämän kaltaisille kyselytutkimuksille tyypillinen. Vastaajista 54 % työskenteli yli 500 henkilön organisaatioissa ja 36 % yli 1000 hengen organisaatioissa. 45 % vastaajista oli hankintapäättäjän asemassa. Kaksi kolmannesta vastaajista oli yksityiseltä sektorilta, kolmannes julkiselta sektorilta ja muutama vastaaja myös kolmannelta sektorilta. Kolmas sektori koostuu esimerkiksi järjestömaailmasta.

Lisätietoja:
Sarita Laras, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6500 työntekijää 84 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa. Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,8 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin 400. www.atea.fi

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer