Takaisin Uutiset
Uutiset2013-03-03

Lehdistötiedote: 4.3.2013: Atean it-päättäjäbarometri: mobiliteetti kiinnostaa kaikkia, BYOD suuria yrityksiä

Lehdistötiedote 4.3.2013 Atea toteutti helmikuussa 2013 kolmannen kerran it-päättäjäbarometrin. Barometrin tulosten mukaan it-päättäjien ammatillinen mielenkiinto on tänä ja ensi vuonna mobiliteetissa (79 % ilmaisi olevansa kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut), tietoturvassa (76 %) ja yhdistetyn viestinnän ratkaisuissa (75 %). Neljänneksi kiinnostavinta oli ylläpitorutiinien sujuvoittaminen ja automatisointi, jota kohtaan kiinnostus oli samaa luokkaa kuin yhdistettyä viestintää kohtaan.
Vähiten it-päättäjiä kiinnostavat barometrin mukaan konesalilaiteinvestoinnit ja -leasingit, julkiset pilvipalvelut ja ympäristöarvot it:ssä.

"Käyttäjät ovat nyt keskipisteenä. Tietotekniikalla halutaan mahdollistaa joustava, ajasta ja paikasta riippumaton työnteko sekä monipuolistaa päätelaitteiden yksilöllistä valintaa hallitusti ja turvallisesti. Trendi näkyi barometrissamme viime vuonna ja vahvistui edelleen tänä vuonna", Atean viestintäjohtaja Sarita Laras sanoo.

BYODin hallinta kiinnostaa isoja

Uutena kohtana kyselyyn tänä vuonna nostettu BYOD-ilmiön hallinta asettui kiinnostavuudeltaan arvioitavien aiheiden keskivaiheille. Sen kiinnostavuudessa oli suuri ero yli ja alle 1000 työntekijän organisaatioiden välillä: siinä missä isoissa yrityksissä reilusti yli kolme neljäsosaa oli BYOD-ilmiön hallinnasta melko tai erittäin kiinnostuneita, pienemmissä tulos oli päinvastainen.

Monella it-päättäjällä BYOD-ilmiöön liittyvät aiheet ovat vasta unelmien tasolla. Heiltä pyydettiin barometrissa vastaamaan vapaamuotoisesti, mikä yksittäinen uusi teknologia tai ratkaisu hankittaisiin käyttöön, jos taivas olisi budjetin kattona. Päätelaitekirjon laajentaminen ja siihen läheisesti liittyvät virtuaalityöpöytäratkaisut olivat unelmana varsin monilla vastaajista.

Myös paremmasta hallinnasta unelmoitiin. Helpompaa hallintaa haluttiin yhtä lailla konesaliin kuin päätelaitteisiinkin.

Päätöksenteko karkaa it-osaston hallinnasta

It-päättäjän suurimmiksi haasteiksi työssä nähtiin tänä vuonna kuten edellisinäkin vuosina it:n hyötyjen konkretisoinnin vaikeus (57 % vastaajista), budjetin pienuus liiketoiminnan vaateisiin nähden (54 %), riittämätön ymmärrys it:n kehittämistarpeista ylimmässä johdossa (53 %) ja aikataulujen pitämättömyys (52 %). Alle 1000 hengen organisaatiot kokivat it:n hyötyjen konkretisoinnin huomattavasti vaikeammaksi kuin suuremmissa organisaatioissa.

Yli 1000 hengen organisaatioissa it-päätöksenteon karkaaminen it-osastojen hallinnasta oli myös suurimpien haasteiden joukossa. Alle 1000 hengen organisaatioissa puolestaan vastaavan suuruinen haaste oli, ettei tekniikka toimi kuten sen luvataan toimivan.

It-pomo johtaa ihmissuhdetaidoilla

Vastaajilta kysyttiin, millaista osaamista menestyvä IT-johtaja tarvitsee, eikä tulos tässä kohtaan muuttunut verrattuna viime vuosien tuloksiin. Tärkeimpiä taitoja ovat oman bisneksen ymmärrys (98 % piti tarpeellisina tai ehdottoman tarpeellisina) sekä muutosjohtamiseen (97 %) ja ihmissuhteisiin (96 %) liittyvät taidot. Neljänneksi tärkeimmäksi taidoksi nähtiin kumppanien valintaan ja ostamiseen liittyvä osaaminen (94 %).

Jos tarkastellaan vain niitä taitoja, jotka vastaajat arvioivat ehdottoman tarpeellisiksi, ihmissuhdetaidot arvioitiin toiseksi tärkeimmiksi bisnesymmärryksen jälkeen. Ihmissuhdetaitojen merkitys on ollut barometrissa kaikkina vuosina verrattain korkeaksi arvioitu.

Sähköiseen barometrikyselyyn vastasi 110 it-päättäjää, joista reilu puolet työskentelee yli 500 henkilön organisaatioissa. Vastaajien määrä ja profiili ovat samankaltaiset kuin vuonna 2012. Vastaajilta tiedusteltiin heidän kiinnostustaan valittuihin IT:n osa-alueisiin, investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä, vuosien 2013 ja 2014 suurimpia haasteita sekä IT-johtajan tarvitsemia tärkeimpiä taitoja.

Lisätietoja:

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer