Takaisin Uutiset
Uutiset2013-06-23

Lehdistötiedote 24.6.2013: Atea läpäisi kansallisen turvallisuusauditoinnin

Atea läpäisi kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisen auditoinnin. KATAKRI on käytössä, kun viranomainen toteuttaa yrityksessä tai muussa yhteisössä kohteen turvallisuustason todentavan tarkastuksen, auditoinnin. Turvallisuustasoselvitykset ovat yhä yleisempiä esimerkiksi Euroopan unionin hankkeissa sekä kansallisissa hankkeissa, joissa halutaan selvittää, kykeneekö palveluja tarjoava yritys tai yhteisö käsittelemään tietoa turvaluokitelluissa hankkeissa luokituskriteerien mukaisesti.

Kriteeristön toinen päätavoite on auttaa yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä myös viranomaisia sidosryhmineen omassa turvallisuustyössään.

"Ajankohtaisia uhkia tietotekniikka-alalla ovat sekä teknologiaan että käyttäjiin liittyvät turvallisuusriskit. Näiden riskien tunnistamisen, seurannan ja minimoinnin pitäisi olla osa jokaisen vastuullisen palveluyhtiön toimintaa. Oman turvallisuustyömme laadun osoituksena on nyt hyväksytty KATAKRI-auditointi", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

KATAKRI on rakennettu ehdottomien vaatimusten näkökulmasta, eikä se sisällä joissakin kriteeristöissä käytettävää pisteytysmenettelyä. Tällä on pyritty siihen, ettei auditoinnin lopputulokseen jäisi mahdollisesti tunnistamattomia, mutta kriittisiä riskejä.

KATAKRI sisältää vaatimuksia esimerkiksi tietojärjestelmien toiminnalle sekä tietojen käsittelylle ja säilytykselle. Lisäksi KATAKRI painottaa tietoa käsittelevien henkilöiden osaamista tietoturvaan liittyen.

"Auditointikriteeristön täyttäminen edellyttää erittäin paljon henkilöstökoulutusta. Turvallisuusluokitellun tiedon käsittelijällä tulee olla aukoton ymmärrys omasta vastuustaan osana tietoturvan toteutumista", Atean laatu- ja turvallisuuspäällikkö Seppo Jalkanen sanoo.

KATAKRI:n ensimmäinen versio valmistui vuonna 2009 ja päivitys vuonna 2011. Valmistelutyö tehtiin viranomaisten, elinkeinoelämän ja turvallisuusalan toimijoiden yhteistyönä.  Kriteeristö jakautuu neljään pääosioon: hallinnollinen turvallisuus (turvallisuusjohtaminen), henkilöstöturvallisuus, fyysinen turvallisuus ja tietoturvallisuus.

Lisätietoja:

Seppo Jalkanen, laatu- ja ympäristöpäällikkö, Atea Finland Oy, puh. 040 543 2554

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6300 työntekijää 82 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa.  Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,8 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin 400. www.atea.fi

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer