Takaisin Uutiset
Uutiset2013-04-17

Lehdistötiedote 18.4.2013: Atea vähensi hiilidioksidipäästöjään merkittävästi

Atea-konsernin hiilidioksidipäästöt vähenivät kuudessa vuodessa 18 % – Suomessa 33 %

Vuosittaisen hiilijalanjälkiraportin mukaan Atea-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet kuudessa vuodessa 18 % työntekijää kohden. Yhtiön lopullisena tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 % työntekijää kohden vuoteen 2015 mennessä. Suomessa päästöt ovat vähentyneet vieläkin vauhdikkaammin, 33 % työntekijää kohden mitattuna.

Atea-konserni tutkii vuosittain julkaistavassa hiilijalanjälkiraportissa tarkasti hiilidioksidipäästöjensä määrän ja aiheuttajat. Yhtiö on pystynyt leikkaamaan päästöjään jatkuvasti vähentämällä matkustamista, lisäämällä videoneuvottelulaitteiden käyttöä ja optimoimalla sähkön ja lämmitysenergian käyttöä. Myös työsuhdeautokäytännöissä suositaan vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

"Saavuttamamme päästövähennykset kertovat, että esimerkiksi kokousten siirtämisellä verkkoon sekä älykkäällä energiankulutusta ohjaavalla teknologialla on todella merkitystä. Ympäristönäkökohdat kartoitettiin ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät hankkeet suunniteltiin ylimmän johdon työnä. Onnistumisessamme avainasemassa ovat kuitenkin kaikki 6300 atealaista, jotka sitoutuvat noudattamaan vihreitä toimintatapoja työnsä arjessa," Atean konsernijohtaja Claus Hougesen sanoo. Suomessa saavutettu tulos johtuu pitkälti samoista syistä kuin koko konsernissakin.

"Oleellinen matkustusta vähentänyt ja virtuaalikokousten suosiota kasvattanut seikka on kannustaminen rytmityöhön. Työ rytmittyy osaksi työntekijän arkea entistä yksilöllisemmin ja esimerkiksi kotoa käsin tehdään paljon töitä. Joustavaan työskentelyyn on laadittu ohjeistus ja yhteiset pelisäännöt. Työpaikan järjestelmien etäkäyttö on tehty sujuvaksi," Atean laatu- ja ympäristöpäällikkö Seppo Jalkanen sanoo.

Tilojen energiatehokkuus on parantunut, kun moni Atean Suomen-toimipiste on muuttanut viime vuosien aikana entisiä uudempiin toimitiloihin.


Älykästä sähkönkäyttöä

Yhtenä vihreän ajattelun mukaisena toimenpiteenä Atea rakennutti uuden, energiatehokkaan toimipaikan Tanskan Aarhusiin. Sähkönkulutusta, ilmanvaihtoa ja lämmitystä sekä konesaleja ohjataan edistyksellisellä tietotekniikalla.

Useissa muissakin Atean toimipisteissä toteutetaan vuonna 2013 energiankulutuksen vähentämiseen tähtääviä uudistushankkeita. Vähennyksiä haetaan sähköä säästävillä ratkaisuilla ja kiinteistötekniikalla.

Liiketoiminnan kasvusta huolimatta Atean hiilidioksidipäästöt ovat edelleen laskusuunnasta. Tuloksiin on päästy toteuttamalla kasvihuonekaasupäästöjen hallintastandardin ISO 14064-1 mukaisia ympäristöohjelmia.

Atea osallistuu myös CDP (Carbon Disclosure Project) -ohjelmaan. Ohjelma antaa sijoittajille tietoa yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään ympäristöhaittoja. Atea on sijoittunut CDP:n rankingissa kolmen parhaan toimialansa yrityksen joukkoon kahtena vuonna peräkkäin.

Lisätietoja:

Seppo Jalkanen, laatu- ja ympäristöpäällikkö, Atea Finland Oy, puh. 040 543 2554
Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

 

Atea

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuuritoimittaja, jonka palveluksessa on 6300 työntekijää 82 paikkakunnalla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme it-ympäristönsä kehittämisessä ja teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa.  Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2,8 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. Suomessa atealaisia on noin 400. www.atea.fi

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer