Takaisin Uutiset
Uutiset2012-06-11

Lehdistötiedote: Atean it-päättäjäbarometri 2012: tietoturva huolettaa, liikkuvan työn tukeminen kiinnostaa

Atean toteuttaman it-päättäjäbarometrin mukaan suomalaista it-päättäjää kiinnostaa lähivuosina ylivoimaisesti eniten tietoturva. Lähes 70 % sähköisenä kyselynä toteutetun barometrin vastaajista ilmoitti, että tietoturva-asiat ovat vuonna 2012 ja 2013 kiinnostavia tai erittäin kiinnostavia. Muut kiinnostuksen kohteet liittyivät liikkuvan työn tukemiseen: vastaajia kiinnostivat esimerkiksi virtuaaliset työpöydät ja yhdistetty viestintä. Kysely tehtiin tänä vuonna toista kertaa yritysten it-päättäjille. Vastaajien määrä oli 115 ja heistä puolet työskenteli yli 500 henkilön organisaatioissa.

Atean toteuttaman it-päättäjäbarometrin mukaan suomalaista it-päättäjää kiinnostaa lähivuosina ylivoimaisesti eniten tietoturva. Lähes 70 % sähköisenä kyselynä toteutetun barometrin vastaajista ilmoitti, että tietoturva-asiat ovat vuonna 2012 ja 2013 kiinnostavia tai erittäin kiinnostavia. Muut kiinnostuksen kohteet liittyivät liikkuvan työn tukemiseen: vastaajia kiinnostivat esimerkiksi virtuaaliset työpöydät ja yhdistetty viestintä. Kysely tehtiin tänä vuonna toista kertaa yritysten it-päättäjille. Vastaajien määrä oli 115 ja heistä puolet työskenteli yli 500 henkilön organisaatioissa.

Verrattuna vuoden 2011 barometriin tietoturva nousi tänä vuonna kiinnostavien it:n osa-alueiden kärkeen viime vuoden sijalta 3.  Tänä vuonna kiinnostavimmiksi määritellyt ilmiöt liittyivät käyttäjiin: nouseva tietoturvatrendi, työnteon tehostumiseen ja joustavuuteen tähtäävät yhdistetty viestintä, päätelaitekirjon laajennus, virtuaalityöpöydät ja mobiliteetti ovat kaikki työnteon joustavuutta ja mielekkyyttä tukevia ilmiöitä.

"Kiinnostus tietoturva-asioihin varmasti liittyy ainakin osittain liikkuvaan työhön ja päätelaitekirjon laajentamiseen. Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton työnteko voidaan mahdollistaa tietoturvallisesti olemassa olevalla teknologialla. Työnteon vapauttaminen it:n avulla on johtoryhmätason hanke, joka onnistuu parhaiten, kun it:n lisäksi mukana ovat liiketoiminta-, henkilöstö- ja talousjohto", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Kuluttajistumisen suuntaan jo painetta

Barometrissa kysyttiin, minkä uuden innovaation, teknologian tai lähestymistavan he ottaisivat omassa organisaatiossaan käyttöön, jos saisivat vapaasti ja ilman budjettirajoitteita päättää. Vastaukset liittyvät BYOD-filosofiaan eli käyttäjien omien it-laitteiden työkäytön sallimiseen, liikkuvan työn tukemiseen ja hallinnan helpottamiseen. Moni kertoi virtuaalityöpöytien, nettiselaimella käytettävien sisäisten ohjelmistojen ja päätelaitekirjon laajentamisen suuntaan olevan painetta mutta budjetti tulee vielä tosielämässä vastaan.

It-päättäjän edessä olevia haasteita kuvaavat parhaiten toisaalta liiketoiminnan asettamat paineet ja toisaalta vaikeus hankkeissa: valmiista vaihtoehdoista suurimmiksi haasteiksi nähtiin tänä vuonna riittämätön ymmärrys IT:n kehittämistarpeista ylimmässä johdossa (48 % vastaajista oli täysin samaa tai samaa mieltä) ja aikataulujen pitämättömyys (46 %). Yli 1000 hengen organisaatioissa suurin haaste oli pitämättömät aikataulut, pienemmissä taas ylimmän johdon ymmärrys IT:n tarpeista ja myös IT:n hyötyjen konkretisoinnin vaikeus. Merkittäväksi haasteeksi nähtiin myös osaavien kumppanien ja työntekijöiden löytäminen.

It-kumppanit avainroolissa investointipäätöksissä

Vuoden 2011 barometrivastausten tapaan myös tänä vuonna vastaajien mielestä merkittävin investointipäätöksiin vaikuttava tekijä on ydinliiketoiminnan tukeminen (91 % valitsi vaikuttaa paljon tai erittäin paljon -vastausvaihtoehdon). Seuraavaksi tärkein tekijä oli IT-kumppanin asiantuntemus. Tulos oli sama organisaation koosta riippumatta.

"Fiksulla it:llä nostetaan työn mielekkyyttä ja tuottavuutta sekä lisätään yrityksen vetovoimaisuutta työpaikkana. Toisaalta budjetit ovat tiukat ja tulevaisuus epävarma. Meiltä it-palveluyrityksiltä odotetaankin nyt raskaan asiakaskohtaisen räätälöinnin sijaan tehokkaasti tuotteistettuja, helposti käyttöönotettavia ratkaisuja, jotka joustavat asiakkaan liiketoiminnan kehittymisen mukaan", Juha Sihvonen sanoo.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer