Takaisin Uutiset
Uutiset2012-11-04

Lehdistötiedote 5.11.2012: Atean ja Marketvision markkinakatsaus: keskisuuret yritykset haluavat tietotekniikkaa palveluna

Atean ja Marketvision toteuttamasta markkinakatsauksesta ilmenee, että suomalaisyritysten kiinnostus it-infrastruktuurin ostamiseen palveluna kasvaa. Keskisuuret yritykset kasvattivat erityisen voimakkaasti pilvipalvelumallin ostamistaan: suuntaa-antavan kyselyn mukaan it-infrastruktuuria pilvipalveluna ostaneiden keskisuurten yritysten määrä on vuoteen 2011 verrattuna nelinkertaistunut.
It-infrastruktuurin ostaminen pilvipalvelumallilla tarkoittaa esimerkiksi konesalikapasiteetin ostamista palveluntarjoalta sen sijaan, että konesali laitteineen ja ohjelmistoineen hankitaan omaan omistukseen. Infrastruktuurin osto palvelumallilla muuttaa raskaan investoinnin käytön määrään perustuviksi ennustettaviksi kustannuksiksi.

"Kun konesalikapasiteetti hankitaan tällä tavoin, ostetaan tehojen ja bittien lisäksi toimintavarmuutta ja ylläpidon helppoutta. It-osastojen intresseissä eivät markkinakatsauksen mukaan ole niinkään kustannussäästöt vaan turvan ja dynaamisuuden hakeminen ydinliiketoimintaan", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Palvelumalliin siirtymisen hyötyjä ovat esimerkiksi tuki toiminnan jatkuvuudelle: keskisuurelle yritykselle voidaan tarjota yhtä järeät järjestelmät kuin suuryritykselle esimerkiksi konesalipalveluiden jatkuvuudessa ja katastrofivarautumisessa.

Kun perusinfrastruktuuri ostetaan palveluna, oma it-osasto pystyy keskittymään sille asetettuihin kehitystavoitteisiin, joista tärkeimpiä keskisuurissa yrityksissä olivat markkinakatsauksen mukaan liiketoiminnan jatkuvuuden tukeminen, it-palveluiden laadun parantaminen, liiketoiminnallisen hyödyn tuottaminen ja joustavampien työ- ja viestintätapojen kehittäminen.

Mobiililaitteiden markkina kasvaa edelleen

Markkinakatsaus selvitti myös päätelaitemarkkinoiden tilaa. Marketvision arvion mukaan tablet-tietokoneiden markkina jatkaa voimakasta kasvuaan. Vuodesta 2011 tähän vuoteen kasvua odotetaan 140 % ja tablet-markkinan kokonaisarvoksi noin 80 miljoonaa euroa. Suomessa myytävistä matkapuhelimista jo 70 % on älypuhelimia.

Laitekirjon kasvu näkyy myös keskisuurissa yrityksissä. Tabletien ja älypuhelinten hyödyntämiseen ja hallintaan liittyviä hankkeita on vireillä tai suunnitteilla yli puolella. Tablet-tietokoneita on Marketvision arvion mukaan käytössä vajaassa 60 %:ssa suomalaisista yrityksistä. Kasvua vuoteen 2011 verrattuna on noin 20 %.

"Päätelaitekirjon kasvattaminen tai tahaton kasvaminen työntekijöiden omien laitteiden, kuten tablet-koneiden työkäytön kautta on totta joka toisessa suomalaisyrityksessä. Jokaisen it-osaston täytyy siis lähitulevaisuudessa jollakin tavoin huomioida loppukäyttäjien toiveet ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomasta työstä", Juha Sihvonen sanoo.


Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer