Takaisin Uutiset
Uutiset2011-10-17

Lehdistötiedote 18.10.2011: Yritys-it:n kuluttajistuminen näkyy mobiililaitekaupassa


Atean ja Marketvision markkinakatsauksen mukaan kuluttajat haastavat mobiililaitebrändien voimasuhteet.

Atean ja Marketvisio Oy:n yhteistyössä tuottama markkinakatsaus kertoo, että erilaisten päätelaitteiden tulo osaksi yritysten it-infraa näkyy mobiililaitekaupan voimakkaana kasvuna. Älypuhelin on yrityksissä nopeasti korvaamassa peruspuhelimen ja tablet-koneiden käyttö on yleistymässä. Kun laitekirjo kasvaa, tietoturva ja muutoksen johtaminen nousevat entistä tärkeämmiksi.

"Kun laitekirjoa päätetään yrityksessä kasvattaa, päättää laitehankinnasta entistä useammin yksittäinen käyttäjä. Meidän tehtävämme on auttaa asiakasta rakentamaan it-ympäristö, joka mahdollistaa vapaan valinnan ilman, että hallittavuus ja turvallisuus kärsivät", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Atean kokemusten mukaan älypuhelinten käyttäjät eivät usein edes tiedä, mitä kaikkea puhelimella on mahdollista tehdä. Toisaalta esimerkiksi liiketoimintakriittisten tietojen välittäminen mobiililaitteisiin edellyttää yhtä järeän tietoturvaratkaisun rakentamista kuin työasemiin.

Yrityspuhelimissa Symbian-alustan rinnalle nousevat entistä vahvemmin Applen iOS sekä Android. Marketvision ennusteen mukaan Android on merkittävin haastaja yritysten mobiiliympäristöissä.

Erilaisten päätelaitteiden laajentuminen merkitsee lisää mahdollisuuksia ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaan työskentelyyn. Tämä johtaa väistämättä myös uusiin työtapoihin. Kuluttajistumisen myötä työntekijät ottavat entistä suuremman vastuun siitä, milloin, missä, miten ja millaisin välinein työ tehdään. Samalla, kun yksilön hallinnan tunne kasvaa oman työn osalta, tulee yritysten myös kehittää omaa johtamistaan ja toimintatapojaan tukemaan tätä muutosta", Sihvonen sanoo.

Sihvonen lisää, että kuluttajistuminen on jo sellainen megatrendi, johon yritysten on tavalla tai toisella luotava omat pelisääntönsä.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh.0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

 


Atea's Finnish market review: consumerization reshapes the mobile device market

According to the market review produced by Atea and Marketvisio, consumers challenge the established business mobile device brand rank precedence.

Mobile device sales grow rapidly as a result of the introduction of various new end user devices to corporate IT infrastructures. Smartphone is quickly replacing the basic mobile phone and the use of tablets becomes more common. As the spectrum of devices expands, proper data security solutions and change leadership grow high in importance.

In corporate smartphones, Android and iOS quicky catch up Symbian's advance. According to Marketvision's forecast, Android will be the most significant challenger at common Finnish corporate mobile platform in 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer