Takaisin Uutiset
Uutiset2011-12-13

Lehdistötiedote 14.12.2011: Atea suunnittelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun tietohallintojen yhteistyömallin ja sitä tukevan teknisen arkkitehtuurin

Atea toteuttaa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoululle oppilaitosten yhteistyön mahdollistavan tietotekniikan toimintamallin ja sitä tukevan teknisen arkkitehtuurin. Oppilaitokset käyttävät jatkossa muun muassa yhteisiä palvelimia ja tallennustilaa. Etelä-Karjalan maakuntahallitus antaa EAKR-ohjelmasta 440 351 euroa hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat 518 060 euroa. Atea valikoitui hankkeen toteuttajaksi kilpailutuksen perusteella.

Tietohallintojen yhteisen toimintamallin luomisen taustalla on ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyö tukipalveluiden järjestämisessä. Kaikki ammattikorkeakoulun toiminta Lappeenrannassa siirtyi syksyllä Skinnarilan kampusalueelle rakennettuun uudisrakennukseen.

Hankkeen tavoitteena on ratkaista, miten kaksi erillistä organisaatiota voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä. Atea suunnittelee toimintamallin kartoittamalla koulujen ylimmän johdon tasolla, mitä odotuksia tietohallintoon kohdistuu ja mitkä ovat koulujen tietohallintoon liittyvät tarpeet ja tavoitteet.

Toimintamallin pohjalta suunnitellaan sitä tukeva tekninen arkkitehtuuri. Vasta sitten edetään yksittäisten ratkaisujen tarkkaan suunnitteluun.

Lisäksi LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu saavat yhteisen kirjasto- ja tietopalvelukeskuksen. Yhteiskäyttöön kirjastotiloissa tulevat myös erilaiset sähköiset julkaisut, tiedonhakuportaalit, verkkotietokannat, itsenäisen opiskelun työtilat, ryhmätyötilat ja yhteinen palvelupiste. Atea on tämänkin hankkeen suunnittelukumppanina. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun perustoiminnot ja rakenteet säilyvät täysin erillään ja itsenäisinä.

Hanke on tällä hetkellä tiedonkeruuvaiheessa. Tammikuussa molempien koulujen johtoryhmät kokoontuvat yhteiseen työpajaan, jossa Atea esittelee tekemiään yhteistyömallivaihtoehtoja. Toimintamallin lisäksi Atea suunnittelee valitut yhteiset tietohallinnon prosessit.

"Kyse on pitkälti tietohallinnon strategian luomisesta. Ylin johto on tässä tärkein tietolähde ja heidän sitoutumisensa strategiaan on välttämätöntä, jotta yhteistyö toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla", hankkeen projektipäällikkö Niklas Wallenius Ateasta sanoo.

Tietohallintojen yhteisen toimintamallin tarkoituksena on myös hakea synergiaetuja: koulujen tietohallinnot voivat kumpikin erikoistua eri osa-alueisiin. Kaikkea ei tarvitse molempien tehdä erikseen. Näin samoilla toimintakustannuksilla voidaan saada laadukkaampaa tulosta tai kustannuksia voidaan painaa alas.

"Tämän tyyppiset hankkeet ovat osoitus kyvystämme toimia tietohallinnon konsultin roolissa, ylimmän johdon toiminnan kehittäjänä. LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun lisäksi samantyyppisten, johtamiseen liittyvien kysymysten äärellä ollaan jokaisessa kunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä ja oppilaitoksessa, jossa yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa halutaan kehittää", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

 

 

 

 

 

 

 

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer