Takaisin Uutiset
Uutiset2011-05-10

Lehdistötiedote 11.5.2011: Atealta Ciscon videoneuvotteluratkaisu Biohitille kahdeksaan maahan

Bioteknologiayritys Biohitilla on Suomessa kaksi toimipistettä lähes 600 kilometrin päässä toisistaan sekä globaali tytäryhtiöiden verkosto Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Atea toimitti Ciscon teknologiaan perustuvan videoneuvotteluratkaisun Biohitille kahdeksaan maahan: Suomeen, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Venäjälle, Saksaan, Ranskaan ja Japaniin.

"Hanketta ei meillä talon sisällä katsottu lainkaan it-hankkeeksi vaan konsernin yhteiseksi kehityshankkeeksi. Ateassa meidät vakuutti heidän asiantuntemuksensa, joka erottui selkeästi kilpailijoista", Biohitin kehitysjohtaja Seppo Riikonen kertoo.

"It-ratkaisujen täytyy tänään tukea liikkuvaa, ajasta ja paikasta riippumatonta tapaa tehdä työtä. Suomessa yhdistetyn viestinnän ratkaisujen myynti on moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Biohitille toimitettu ratkaisu osoittaa, että pystymme parantamaan asiakkaidemme työnteon arkea niin kotimaan kamaralla kuin myös maailmanlaajuisissa organisaatioissa", Atean yhdistetyn viestinnän ratkaisuista vastaava johtaja Jouni Turunen sanoo.

Kahden vaiheen kautta matkustuskulut puoleen

Hanke toteutui kahdessa vaiheessa. Ensiksi Helsingin pääkonttori ja Kajaanin tuotantolaitos saivat uuden neuvotteluteknologian käyttöönsä.

"Olemme laskeneet, että yli 50 % Helsingin ja Kajaanin välisistä matkoistamme on videoneuvottelun käyttöönoton jälkeen pudonnut pois", Riikonen kertoo.

Seuraavaksi käyttömahdollisuutta laajennettiin merkittävästi, kun Biohitin tytäryhtiöt liitettiin mukaan ratkaisun piiriin. Samalla Suomeen hankittiin kolmas päätelaite sekä kattava infrastruktuuri: kaksi videokommunikaatiopalvelinta, siltalaite, hallintaohjelma ja työasemaratkaisu liikkuvan työn tekijöille.

"Koko viestintää tulisi katsoa pitkällä tähtäimellä yhtenä kokonaisuutena. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa muutaman toimipisteen viestinnän yhdistämisestä ja laajentaa siitä hallitusti ja tarpeen mukaan useampaan toimipisteeseen, henkilökohtaisiin neuvotteluratkaisuihin ja toimisto-ohjelmaintegraatioihin", Ciscon aluepäällikkö Vilja Kolehmainen kuvailee.

Viestintä tehostui selvästi

Videoneuvottelemisen parhaat edut eivät suinkaan löydy kustannussäästöistä vaan esimerkiksi työntekijöiden vapaa-ajan ja työn joustavuuden lisääntymisestä. Ei ole mielekästä viettää iltoja lentokentillä tai tien päällä, jos palaveri voidaan hoitaa verkon kautta. Vilja Kolehmainen muistuttaa myös, että videoneuvottelu on joka tapauksessa tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi tapa viestiä kuin puhelin tai sähköposti.

Usein mahdollisuudet avautuvat vasta henkilökohtaisen käyttökokemuksen ja hyvien esimerkkien näkemisen kautta. Käyttöalueita on monia muitakin kuin perinteiset palaverit - videoneuvottelun avulla voidaan parantaa esimerkiksi vanhusten kotipalvelun laatua tarjoamalla kotikäyntien lisäksi yhteydenpitoa virtuaalisesti.

Biohitilla selkeät tavoitteet

Biohitin tavoitteet olivat matkustamisen vähentyminen sekä sitä kautta kustannusten, tehottoman työajan ja päästöjen vähentyminen. Nämä tavoitteet ovat täyttyneet. Tärkein kokonaistavoite oli konsernin sisäisen viestinnän ja tiedonkulun tehostaminen. Pitkiä edistysaskeleita onkin otettu ja tiedonkulku maayhtiöiden välillä on parantunut huomattavasti.

Eräs merkittävä käyttöalue organisaatiolle ovat tuotekoulutukset. Aikaisemmin maayhtiöiden henkilökunta matkusti Suomeen koulutettavaksi. Nyt koulutus toteutetaan osittain videoneuvotteluina.

"Tulevaisuudessa ratkaisua on tarkoitus laajentaa henkilökohtaisella neuvotteluratkaisulla, kun yhä useampi työntekijämme ottaa osaa videoneuvotteluihin omalta kannettavaltaan", Riikonen kertoo.

Lisätietoja:

Jouni Turunen, johtaja, yhdistetyn viestinnän ratkaisut, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Owe Ekman, maajohtaja, TelePresence Technology -yksikkö, Cisco Systems Finland Oy, puh. 044 530 9000

Atea

Atea on johtava it-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja palveluiden kokonaistoimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa Atealla on maanlaajuinen myynti- ja palveluorganisaatio ja noin 400 työntekijää. Atea-konserni on listattu Oslon pörssissä, ja sen liikevaihto on runsaat 2,1 miljardia euroa. Konsernilla on noin 5 400 työntekijää ja 79 toimipistettä Pohjoismaissa ja Baltian maissa. www.atea.fi

Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen ja jakamisen ajasta tai paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer