Takaisin Uutiset
Uutiset2011-05-31

Lehdistötiedote 1.6.2011: Atea vei Kelan yli 6400 työasemaa Windows 7:ään


Laaja valtakunnallinen työasemaympäristön uudistus valmistui Kelan ja Atean saumattomalla yhteistyöllä.

Kansaneläkelaitos valitsi viime marraskuussa Atean kumppanikseen työasemien uusimishankkeessa. Noin 7,8 miljoonan euron sopimukseen sisältyy myös työasemien ylläpito, huolto ja tuki. Sopimus on kestoltaan neljä vuotta kahden vuoden jatko-optiolla.

Atea valikoitui Kelan kumppaniksi kilpailutuksessa, jonka Kela järjesti vanhojen työasemien saavutettua elinkaarensa loppupään. Myös Windows XP -käyttöjärjestelmä oli vanhentumassa, joten samalla kun työasemat uusittiin, toteutettiin siirtyminen Windows 7:ään. Atea toimitti koneet käyttövalmiina - laitteet esiasennettiin ja toimitettiin suoraan käyttäjien pöydille.

"Käytännössä kaikki työntekijämme käyttävät työasemaa päivittäin ja siksi niiden on toimittava ongelmitta. Veikkaan, että toimipisteverkostomme on laajimpia kaikista suomalaisista organisaatioista, minkä vuoksi työasematoimitusten suunnittelu ja toteutus aikataulun mukaisesti olivat kriittisimmät pisteet koko hankkeessa", suunnittelupäällikkö Jarmo Heikka Kelan Teknologiaryhmästä sanoo.

Kela ja Atea suunnittelivat yhdessä valtakunnallisen työasemien vaihtourakan, jonka yhteydessä Atea huolehti vanhojen työasemien kierrätyksestä ja asensi uudet laitteet käyttövalmiiksi asti paikan päällä.

"Sanoisin, että hanke onnistui oivallisesti ja aikataulut pitivät erittäin hyvin. Tekninen tukemme ei ole koko aikana merkittävästi ruuhkautunut, mikä kertoo sujuvasta toiminnasta", Heikka kertoo.

"Onnistumisen apuna oli vankka kokemuksemme suurista hankkeista. Työasemaympäristön vaihto on suuri muutos ja on erittäin tärkeää sekä tuottavuuden että käyttäjäkokemuksen kannalta, että siirto tapahtuu sujuvasti ja suunnitellusti", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Työasemien elinkaari Kelassa on 4-5 vuotta. Atea vastaa nyt hankittujen laitteiden elinkaarenhallinnasta sekä huolto- ja vaihtolaitepalveluista. Atea toimittaa vikaantuneiden työasemien tilalle vaihtolaitteet ja pitää yllä puskurivarastoa, jotta vikatilanteisiin pystytään reagoimaan viiveettä.

"Nyt kun työasemat on toimitettu, olemme perustaneet atealaisten kanssa sopimuskauden ajaksi yhteistyöryhmän, jossa seurataan palvelutoimituksia, käsitellään poikkeamat ja kartoitetaan laitekokoonpanon päivitystarpeita. Teknologia kehittyy pitkän sopimuskautemme aikana, mikä huomioidaan laitepakettimme sisällössä", Heikka sanoo.

Kelan kokemukset Atean ammattitaidosta ja palvelun laadusta ovat hyvät. Heikka kiittää erityisesti Atean valmiutta reagoida yllätyksiin, joita laajassa hankkeessa väistämättä ilmenee. Atean asiakkuuspäällikkö Ari Viinikaisen mukaan kiitos kuuluu myös Kelalle:

"Hankkeen aikana ilmapiiri oli hyvä ja viestintä toimi. Kelasta tuotiin aktiivisesti esiin huomiotamme vaativia seikkoja ja saimme näin puututtua niihin nopeasti", hän sanoo.

Kelan projektihenkilöstölle hankkeesta etukäteen arvioitu työtuntimäärä alittui merkittävästi. Jarmo Heikan mukaan työtunnit puolittuivat alkuperäisestä arviosta.

"Arviot tietysti tehdään aina pessimistisesti ja ylipäätään etukäteisarviointi on haastavaa. Työmäärien pysyminen näin hyvin kurissa on kuitenkin merkki siitä, että olemme puolin ja toisin onnistuneet", Heikka kertoo.

Lisätietoja:

Petri Kuronen, liiketoimintapäällikkö, Käyttäjäratkaisut, Atea Finland Oy, puh. 0400 694 140
Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea
Atea on Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtava it-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja palveluiden kokonaistoimittaja. Suomessa Atealla on maanlaajuinen myynti- ja palveluorganisaatio, johon kuuluu noin 400 työntekijää. Atea-konserni on listattu Oslon pörssissä, ja sen liikevaihto on runsaat 2,1 miljardia euroa. Konsernilla on noin 5 400 työntekijää ja 79 toimipistettä.


English summary

Atea migrated over 6400 workstation to Windows 7 for Kela, Finland's Social Security Institution

Extensive national workstation environment was completed with seamless cooperation between KELA and Atea

The schemes administered by Kela cover such areas of social security as family benefits, housing benefits, financial aid for students, conscripts' allowances, health insurance, rehabilitation, disability benefits, basic unemployment security and basic pensions. It has a nationwide network of more than 300 local offices and joint service points. Atea renewed all of Kela's over 6400 workstations. With the delivery, the migration to Windows 7 was realized. Since November 2010 Kela entered into an agreement according to which Atea will be responsible for the workstations' maintenance and life cycle management for four years, with two more optional years. The contract value is 7,8 million euros.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer