Takaisin Uutiset
Uutiset2011-09-05

Atean markkinakatsaus: IT-investoinneilla haetaan nyt liiketoiminnan vauhdittamista ja käyttäjäkokemuksen parantamista

Atean ja Marketvisio Oy:n yhteistyössä tuottaman katsauksen mukaan olemassa olevista IT-ratkaisuista haetaan entistä enemmän tehokkuutta ja hyötyjä liiketoiminnalle.

IT-investoinneilla saavutettavien säästöjen lisäksi asiakkaat arvioivat nyt myös sitä, miten hyvin investointi tukee kasvua ja tuottaa lisäarvoa liiketoimintaan. Atean ja Marketvisio Oy:n yhteistyössä tuottama markkinakatsaus kertoo, että erityisesti yhdistetty viestintä, ohjelmistojen toimitus pilvipalveluna sekä IT-prosessien automatisointi kiinnostavat IT-päättäjiä juuri nyt. Uusista mahdollisuuksista ollaan kiinnostuneita, mutta investointikynnyksen ylittäminen vaatii yhä useammin liiketoiminta- ja talousjohdon vakuuttamista.

"Jotta tietotekniikalla voidaan aidosti luoda tuottavuutta, tarvitaan yhteinen kieli ja toimiva dialogi liiketoiminnan ja teknologian välille. Esimerkiksi viestintäratkaisuja kehittämällä kehitetään samalla koko yrityksen toimintakulttuuria ja johtamista. Käyttäjäkokemuksen merkitys kasvaa - mielekkäät työvälineet ja joustavuus ajasta ja paikasta luovat kaivattua imua työelämään. Tämän toteuttamiseen tarvitaan fiksua tietotekniikkaa ja sen saumatonta yhteistyötä bisneksen kanssa", Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Osana markkinakatsausta Atea toteutti kyselytutkimuksen, jossa päättävässä asemassa olevilta asiakkailta tiedusteltiin muun muassa vuosien 2011 ja 2012 suurimpia haasteita sekä IT-johtajan tarvitsemia tärkeimpiä taitoja. Lisäksi kysyttiin, mikä yksittäinen uusi teknologia tai ratkaisu hankittaisiin käyttöön, jos budjettia ei olisi rajoitettu.

Suurimmaksi haasteeksi vastaajien työssä nousee se, että IT:n hyötyjen konkretisointi on vaikeaa. Seuraavaksi eniten haasteita aiheuttaa hankeaikataulujen pitäminen. IT-kumppaneilta edellytetään viiveetöntä reagointia poikkeamiin ja jatkuvaa viestintää meneillään olevien hankkeiden etenemisestä.

IT-päättäjän rajattoman budjetin unelmahankkeita olivat pilvipalveluiden rakentamiseen, ylläpitorutiinien ja hankintojen automatisointiin sekä viestintäratkaisuihin liittyvät hankkeet. Tämän tyyppisiä hankkeita ollaankin markkinakatsauksen perusteella käynnistämässä muutaman vuoden sisällä. Moni siis investoi jo lähitulevaisuudessa unelmahankkeisiinsa jollakin tavoin ja järjestelmiä kehitetään vähitellen.

"Tämä on oikea lähestymistapa. Epävarmassa taloustilanteessa yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota hankintojen kustannustehokkuuteen. Oikein suunnatuilla IT-investoinneilla voidaan saavuttaa huomattaviakin kustannussäästöjä esimerkiksi infrastruktuurin ylläpitokustannuksissa sekä matkustuskuluissa ilman että yrityksen operatiivinen tehokkuus kärsii. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää että IT-investoinnit jatkuvat myös epävarmoina aikoina", Atean talousjohtaja Jarno Oksanen sanoo.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh.0400 735 134

Sarita Laras, viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Jarno Oksanen, talousjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 050 430 9971

 

Atea's Finnish market review: business benefits and enhanced user experience are pursued in new IT-investments

According to the market review produced by Atea and Marketvisio, customers want more output and business benefits from their existing IT-solutions.

In addition to the savings, IT investments are now assessed based on their ability support growth and create added value to business. Atea's and Marketvision's Finnish market review reveals that office communications solutions, cloud software services and IT process automatisation are of interest for Finnish IT decision makers. In addition, Business and financial management approval is required more often than before for new IT-investments.

 

 

 

 

 

 

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer