Takaisin Uutiset
Lehdistötiedote 2016-05-24

Atean it-päättäjäbarometri: digitalisaation konkreettinen hyödyntäminen etenee tahmeasti

Atean it-päättäjäbarometri paljasti, että digitalisaatio etenee suomalaisissa yrityksissä ja julkisyhteisöissä hitaasti. Sähköisenä kyselynä toteutettuun barometriin vastasi 121 tietotekniikan päätöksenteossa mukana olevaa henkilöä. Vain 21 % vastaajista aloittaa tänä vuonna konkreettisia digitalisointiin liittyviä hankkeita. Suurin este digitalisoitumisen tiellä on se, että 70 %:n mukaan ylimmän johdon aika kuluu muihin asioihin kuin digitalisoitumisen suunnitteluun. Raportti on ladattavissa tiedotteen lopussa olevan linkin kautta.

Atean it-päättäjäbarometri selvitti viime vuonna ensi kertaa digitalisaation konkreettista tilannetta suomalaisorganisaatioissa.

– Viime vuoteen verrattuna konkreettiseen tekemiseen liittyvät luvut ovat kehittyneet niukasti eikä digitalisaatio ole vieläkään riittävän monen ylimmän johdon edustajan agendalla. Yhä useampi oli myös sitä mieltä, että resursseja digitalisaatioon ei ole budjetoitu eikä ole selvää, kenelle päävastuu kuuluu. Vastaajilla itsellään eli it-päättäjillä ja -ammattilaisilla taas oli halua edetä: lähes neljä viidestä oli erittäin tai jokseenkin kiinnostunut liiketoiminnan digitalisaatiosta. Paradoksaalinen tilanne kertoo, ettei suomalaisorganisaatioissa oikein olla selvillä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja miten resurssit pitäisi kohdentaa, Atean toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

Digitalisoitumisen pahimmat pullonkaulat olivat samat kuin viime vuonna: ylimmän johdon aika kuluu muihin asioihin kuin digitalisoitumisen suunnitteluun (74 % oli täysin tai osittain samaa mieltä), digitalisoitumiseen liittyville hankkeille ei ole budjetoitu resursseja (68 %) ja organisaatiossa on epäselvää, kenellä on päävastuu digitalisoitumisesta (45 %).

Jo hankittua teknologiaa ei hyödynnetä riittävästi

Atean it-päättäjäbarometri paljasti myös sen, että suomalaisilla organisaatioilla on vaikeuksia hyödyntää kaikkea potentiaalia, jota sen jo hankkima teknologia sisältää. 64 % vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä ”hankittujen ratkaisujen hyötyjä ei saada vietyä täysimittaisesti käytäntöön”.

Tähän väittämään suhtautumista tutkittiin it-päättäjäbarometrissa ensi kertaa ja barometri paljasti sen vakavuuden: se nousi kärkeen kaikista vastaajien työn haasteista eli keräsi eniten samaa mieltä -vastauksia. Seuraaviksi vakavimpia haasteita olivat liian pieni budjetti liiketoiminnan vaatimuksiin nähden ja pitämättömät aikataulut.

– Muutosjohtamisen onnistuminen ratkaisee sen, saadaanko hankitusta teknologiasta kaikki hyöty irti. Jos uutta teknologiaa yritetään sovittaa vanhaan toimintamalliin, lopputulos on pettymys. Ylimmän johdon on oltava tässä itse esimerkkinä, Juha Sihvonen sanoo.

Tietoturvauhkiin vastaaminen on suomalaisorganisaatioissa arkipäivää

Atean it-päättäjäbarometrin vastaajat ovat viime vuodet olleet erittäin kiinnostuneita tietoturvasta. Tietoturva oli tänäkin vuonna suurimman ammatillisen mielenkiinnon kohde, 81 % vastaajista oli siitä erittäin suuresti tai jokseenkin kiinnostunut.

Tänä vuonna tietoturvaan liittyviä asioita tutkittiin barometrissa tarkemmin. Tulosten perusteella tietoturvauhkien torjuminen ja tietoturvan jatkuva parantaminen ovat organisaatioissa arkipäivää: Kahden kolmasosan mukaan organisaatiossa on kokemusta viruksista ja roskapostista ja puolella tunnusten ja salasanojen kalastelusta eli phishingistä. Sosiaalisten verkostojen kautta urkintaa oli kokenut 19 % ja palvelunestohyökkäyksiä verkkopalveluihinsa 16 %. Käyttäjätunnusten ja salasanojen väärinkäytökset olivat yleisiä nekin, 11 % ilmoitti niitä kokeneensa.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omin sanoin tietoturvatilannetta viimeisen kahden vuoden aikana ja seuraavien kahden vuoden aikana. Vastausten perusteella turvallisuuden säilyttäminen vaatii ajankohtaista teknologiaa mutta myös ihmisten valppautta. Vastaajat otaksuivat, että uhkatilanne pahenee tai säilyy ennallaan ja tulevaisuudessa tarvitaan satsauksia myös tavallisten työntekijöiden tietoturvataitoihin.

– Tietoturvan heikoin lenkki on aina ihminen, joten osaamisen kehittäminen organisaatioissa on perusteltua. Tietoturvauhkien torjunta teknologiapuolella on kilpajuoksua kyberrikollisten kanssa. Tietoturvan tulee olla huomioituna ja sisäänrakennettuna kaikessa työelämän tietotekniikan hankkimisessa ja kehittämisessä, Juha Sihvonen sanoo.

It-päättäjäbarometri

Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudennen kerran huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 121 henkilöä.

Vastaajista 32 % työskenteli yli 500 henkilön organisaatioissa ja 15 % yli 1000 hengen organisaatioissa. 55 % vastaajista oli hankintapäättäjän asemassa. Kaksi kolmannesta vastaajista oli yksityiseltä sektorilta, vajaa kolmannes julkiselta sektorilta ja muutama vastaaja myös kolmannelta sektorilta. Kolmas sektori koostuu esimerkiksi järjestömaailmasta.

Lataa raportti.

Lisätietoja:

Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Sarita Laras, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Atea Finland Oy, puh. 040 503 7040

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer