Siirry sisältöön
FI | EN

Atea Finland Oy:n tapahtumien osallistujarekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Atea Finland Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja tapahtumiensa yhteydessä. Tiedon käsittely ja tallennus perustuu henkilön suostumukseen. Rekisterinpitäjänä sitoudumme käsittelemään henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR), Tietosuojalain (1050/2018) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilön on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot ilmoittautuakseen Atean tapahtumiin. 

 

1. Rekisterinpitäjä

Atea Finland Oy (y-tunnus: 0919156-0) 

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa 

Puh: 010 613 611 

2. Rekisterin nimi

Atea Finland Oy:n tapahtumien osallistujarekisterin tietosuojaseloste   

3. Rekisteröidyt

Tapahtumaan ilmoittautuneet   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely ja tallennus perustuu henkilön suostumukseen. Mikäli tapahtumaan ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja ei toimiteta, Atea ei voi ottaa vastaan henkilön ilmoittautumista tapahtumaan.  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:  

  • Tapahtumaan liittyvän viestinnän kohdentaminen
  • Tapahtuman järjestäminen
  • Tapahtuman jälkimarkkinointi ja vastaavien tapahtumien markkinointi

5. Käsiteltävät henkilötietokategoriat

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot
  • organisaation nimi ja yhteystiedot

Erityistarpeiden huomioimiseksi käsitellään myös seuraavia tietoja:  

  • erityisruokavaliotiedot 

Huomioithan, että tapahtumassa voidaan tallentaa kuva- ja videomateriaalia. Kuva- ja videomateriaalia voidaan julkaista muun muassa Atean verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  

6. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 

  • tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat henkilötiedot
  • pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli tiedot ovat virheelliset/puutteelliset, rekisteröity voi vaatia käsittelyn rajoittamista, kunnes tiedot on tarkastettu ja/tai virheelliset tiedot korjattu
  • pyytää rekisterissä olevien tietojensa poistamista  

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse Atean tietosuojavastaavalle osoitteeseen dpo@atea.fi   

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietoa yhteistyökumppaneillemme yhteistyössä heidän kanssaan toteutettujen tapahtumaan liittyvien järjestelyiden, asiakaskommunikaation ja tapahtuman jälkeisen viestinnän toteuttamiseksi. Kolmansien osapuolten kanssa on laadittu asianmukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset.  

8. Rekisterin suojausperiaatteet ja tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina.  

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä Atean ja yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen ja tapahtumaan liittyvien toimien toteuttamiseen.   

Tapahtumaan liittyviä henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta Atea voi täyttää tässä rekisteriselosteessa määritellyt käyttötarkoitukset, kuitenkin enintään 12 kk tapahtuman jälkeen. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Mikäli henkilön henkilötiedot ovat esimerkiksi asiakassuhteen vuoksi Atean muussa asiakasrekisterissä, henkilötiedot säilytetään kyseisessä rekisterissä muun EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn oikeusperusteen mukaisesti.  

9. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen (esimerkiksi webinaarien osalta alusta saattaa sijaita EU-alueen ulkopuolella) kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan sovellettavan tietolainsäädännön vaatimuksia.   

10. Yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, voit olla yhteydessä Atean tietosuojavastaavaan sähköpostitse: dpo@atea.fi.