Siirry sisältöön
Takaisin Tietoa Ateasta

Atea Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Henkilötietolaki (523/99)10§ ja EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Atea Finland Oy

Y-tunnus: 0919156-0

Postiosoite: PL 39, 01621 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hanna Vesenterä

Postiosoite: PL 39, 01621 Vantaa

Puhelin: 010 613 611

Sähköposti: hanna.vesentera(at)atea.fi

3. Rekisterin nimi

Atea Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Atea Finland Oy:n ja sen kanssa samaa konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusasiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa Atea-konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja työsähköpostiosoite) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
  • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
  • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä
  • evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  • Alma Talent Oy/Kauppalehti Tietopalvelut, Päättäjät ja vaikuttajat -tietokannasta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Atea Finland Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja saatetaan luovuttaa Atean kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun) tai yhteistyössä suoritettujen markkinointitoimenpiteiden johdosta (käsittely perustuu suostumukseen). 

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen customercare@atea.fi tai kirjeitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Omia tietojaan voi myös päivittää Atea Preference Centerissä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen dpo@atea.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Takaisin Tietoa Ateasta