Laddar meny
Kuva: Akifoto

Megatrendit ajavat tietotekniikkaa palveluiksi

Artikkeli 2015-11-20
Tietoteknologian megatrendit johtavat siihen, että koko toimiala palveluistuu kiihtyvällä vauhdilla. Tietotekniikan käyttö- ja tuotantotavat muuttuvat ja sähköisessä muodossa olevan tiedon analysointi nousee yritykselle tärkeäksi kilpailutekijäksi.
Aino Laakso

Atean johtoryhmän uusin tulokas, jatkuvista palveluista vastaava johtaja Timo Varsila pitää läpinäkyvyyttä toimialan uutena keskeisimpänä arvona.

– Olin vuosia töissä teletoimialalla aikana, jolloin se kehittyi voimakkaimmin, ja kehityksen lopputuloksena on telealan nykyinen tilanne: paljon tuotteistettuja, automatisoituja ja nopeasti käyttöönotettavia palveluita ja kovassa kilpailussa konsolidoitunut kilpailijakenttä. Sama kehityskulku tulee myös ict-infran alueelle ja Ateaan olen tullut sitä edistämään, Timo Varsila sanoo.

Ennen Ateaan siirtymistään Varsila ehti toimia myös asiakkaan puolella pöytää, Helen Oy:ssa CIO:na. Urasiirron takana on kunnianhimoisia ajatuksia:

– Ateassa minua houkutteli se, että pääsen toimialan murroksen keskipisteeseen, ja yhtiöön jossa osaamisen ja mittakaavan puolesta todella voidaan muuttaa maailmaa. Muutoshaluja tuntuu atealaisista löytyvän. Tekemisen ja innostuksen kulttuuri on täällä kohdallaan.

Luottamus syntyy läpinäkyvyydestä

Timo Varsilan vastuulle kuuluvat Atean jatkuvat palvelut. Atea satsaa voimakkaasti siihen, että pystyy toimimaan kokonaisvaltaisena tietotekniikkapalvelukumppanina.

– Asiakkaiden arjessa tilanne on se, että palveluita hankitaan monesta paikasta. Atea voi olla luotettava konesalipalvelukumppani ja samaan aikaan vastata myös siitä, että asiakkaan käytössä oleva, julkisessa pilvessä pyörivä ratkaisu kuten vaikkapa toiminnanohjausjärjestelmä istuu kokonaisarkkitehtuuriin, Varsila sanoo.

imo Varsilan mukaan voidaan puhua tietotekniikan omaisuudenhoidosta. Kun asiakas luovuttaa yhä suuremman vastuun tietotekniikkapalveluista kumppanille, ollaan luottamusbisneksessä.

– Mielestäni luottamus rakentuu siitä, että palvelut tuotetaan läpinäkyvästi. Ulkoistuskumppani ei voi vain laittaa ovea kiinni ja sanoa, että kyllä tämä meiltä hoituu, vaan prosessit, mittaroinnit ja koko palveluntuotanto pitää pystyä näyttämään asiakkaalle, hän sanoo.

Tietotekniikan muutoksen kolme aaltoa

Timo Varsila kuvaa meneillään olevaa tietotekniikan mullistusta kolmen trendin kautta. Ensinnäkin tietotekniikan käyttötavat muuttuvat.

– Tietotekniikkaa käytetään entistä enemmän mobiilisti ja erilaiset sovellukset tulevat osaksi yhä useampaa työtehtävää, myös niin sanottuihin kenttätöihin. Esimerkiksi entisessä työpaikassani Helenissä korjaustyöt eivät enää tuo paikalle pelkästään miehiä ja kaivureita, vaan myös paljon tietojärjestelmien käyttöä ja asioiden kirjaamista suoraan sieltä kuopan reunalta, hän sanoo.

Käyttötapojen muutoksia tulee myös siinä, miten tietotekniikkapalveluita ostetaan. Nopeasti kehittyvää teknologiaa ei kannata ostaa ja rakennella omiin nurkkiin, sillä se kestää liian kauan ja alkuperäinen tarve on jo voinut matkan varrella muuttua. Sen sijaan tarvitaan fiksuja, nopeasti käyttöönotettavia palveluita.

Toinen muutosaalto koskee tietotekniikkapalveluiden tuotantoa yrityksissä ja organisaatioissa. Ne keskittyvät entistä tarkemmin ydintehtäviinsä ja antavat peruspalvelut kumppanien hoidettavaksi. Erilaisia liiketoiminnan tarvitsemia sovelluksia hankitaan pilvipalveluna ja kokonaisuuden hallintaan tarvitaan osaamista. Joko itse tehden tai Varsilan aiemmin mainitseman omaisuudenhoitajan kanssa.

– Kolmas muutosaalto liittyy siihen, mitä varsin usein digitalisaatioksi kutsutaan. Sähköisessä muodossa olevaa tietoa kertyy ja voidaan kerätä liiketoiminnasta entistä enemmän. Sähköisen liiketoimintatiedon analysoinnin ja jatkojalostamisen tulee olla yritysten ja organisaatioiden omien tietotekniikka-ammattilaisten ykkösprioriteetti. Aika ei saa mennä rutiinien pyöritykseen ja tulipalojen sammutteluun, Varsila sanoo.

Näin mullistat oman toimialasi

Timo Varsilan mukaan se, joka pystyy omassa toiminnassaan tarttumaan kaikkiin kolmeen muutosaaltoon, on potentiaalinen oman toimialansa ravistelija.

– Atean tehtävänä on tarjota oikeanlaiset palvelut kaikkiin kolmeen muutoksen kehityskulkuun. Näin mahdollistamme asiakkaillemme oman toimialansa ravistelun.

Muutoksiin kietoutuvat vielä tietoturva ja arkkitehtuuriajattelu.

– Tietoturvaan pitää suhtautua yhä vakavammin, kun kaiken tekemisen takana on tietotekniikkaa. Ja murrosten pitää tapahtua järkevästi. Eteenpäin täytyy päästä ja yhteisenä tavoitteenamme asiakkaan kanssa on moderni, joustava ja muutoskykyinen tietotekniikka.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer