Siirry sisältöön
Takaisin Tiedonhallinta

Tiedolla johtaminen, datan hallinta ja analytiikka

Tietolähteiden ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy kasvavassa määrin, mutta kertyvää tietoa osataan vielä liian harvoin käyttää järkevällä tavalla hyväksi. Eri tietolähteiden yhteen saattaminen ja niiden riippuvuussuhteiden löytäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa tuo huomattavia hyötyjä päätöksenteon ja toiminnan ohjaamisen tueksi.

Datan hallinnan ja analytiikan merkitys liiketoiminnalle

Analytiikan avulla voimme hyödyntää kerättyä ja käytettävissä olevaa tietoa liiketoiminnan kehittämisessä. Analytiikka on ajan myötä kehittynyt huimaa vauhtia: kun aiemmin keskityimme ymmärtämään, mitä on tapahtunut, tuomme nykyään vastauksia siihen, miksi jotain on tapahtunut. Kun käytettävissä oleva tiedon määrä kasvaa, pystymme koneoppimisen kautta ennustamaan, mitä tulee tapahtumaan sekä vaikuttamaan tapahtumiin.

Analytiikalla ja datan hallinnalla viittaamme kaikkiin niihin teknologioihin, joiden avulla tietoa voidaan jalostaa ja tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle, esimerkiksi

  • Business Intelligence (BI)
  • Esineiden internet ja Teollinen internet (Internet of Things (IoT) ja Industrial Internet of Things, IIoT)
  • Tekoälyyn perustuvat ratkaisut (Artificial Intelligence, AI)
  • Koneoppimiseen perustuvat ratkaisut (Machine Learning, ML)

Digitaalinen alusta

Digitaalinen alusta

Kaiken tyyppiseen tiedonhallintaan tarvittava tekniikka on jo olemassa. On vain osattava hyödyntää oikeaa tekniikkaa halutun lisäarvon saamiseksi. Me kutsumme tätä kyvykkyyttä digitaaliseksi alustaksi. Digitaalisen alustan avulla voimme älykkäillä tekniikoilla kerätä, tallentaa, turvata, käsitellä, analysoida ja visualisoida kaiken tyyppistä tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi ja lisäarvon tuottamiseksi.

Yhdistämällä monenlaisia laitteita ja tietolähteitä digitaaliseen alustaan, voimme tunnistaa toistuvia tapahtumia ja suhteita, jotka tuottavat kohdennettuja ja luotettavia päätelmiä uusille päätöksille. Voimme visualisoida tietoa, luoda logiikkaa erilaisten tietolähteiden välille, helpottaa prosessien automatisointia ja laitteiden hallintaa sekä hyödyntää tietoa tietoturvallisesti hyvinkin monitahoisessa ympäristössä, jossa tietolähteitä on esimerkiksi pilvipalveluissa, tehdasympäristössä, omassa konesalissa, jne. Näin yrityksenne voi hyötyä enemmän kertyvästä tiedosta ja keskittyä tunnistamaan ne tietolähteet, jotka ovat liiketoiminnalle tärkeitä ja edistämään tiedon laadun parantamista.

Tutustu myös näihin palveluihimme

1 / 2
Takaisin Tiedonhallinta
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer