Siirry sisältöön
Takaisin Tiedonhallinta

Virtuaalista asiakaspalvelua chatbottien avulla

Virtuaaliasiakaspalvelijat eli chatbotit tarjoavat organisaatioille keinon tehostaa palveluitaan tai mahdollisuuden kehittää aivan uusia palvelukanavia.

Mikä on chatbot eli virtuaaliasiakaspalvelija?

Virtuaaliasiakaspalvelija on intuitiivinen käyttöliittymä, jolla organisaatiot voivat helpottaa ihmisten arkea monin eri tavoin. Virtuaaliasiakaspalvelijat navigoivat ja hakevat tietoa eri tietolähteistä erittäin tehokkaasti. Ne soveltuvat asiakaspalvelun lisäksi myyntiin, markkinointiin sekä digitaaliseen kaupankäyntiin.

Chatbotista, botista tai bottien ekosysteemistä koostuville virtuaaliasiakaspalvelijoille luodaan puheen, kuvan ja tekstin tunnistuksella, robotiikalla sekä tekoälyllä ikään kuin ihmisen persoonallisuutta, aisteja ja kyvykkyyksiä. Tekninen toteutus on yksilöllinen ja riippuu käyttökohteista sekä käsiteltävästä datasta. Monihan meistä tuntee jo Applen Sirin ja Amazonin Alexan.

 

Case Helsinborgin kaupunki & virtuaaliasiakaspalvelija Sally

Helsingborgin kaupungin virtuaaliasiakaspalvelija Sally vastaa jo suureen osaan alueen asukkaiden tekemistä yhteydenotoista ja kyselyistä. Ruotsin kuntasektorin ensimmäinen tekoälyllä varustettu ja jatkuvasti kehittyvä virtuaaliasiakaspalvelija Sally on Atean ammattilaisten toteuttama.   

Virtuaaliasiakaspalvelija kännykässä.

Mitä virtuaaliasiakaspalvelija tekee?

Sisäiset virtuaaliasiakaspalvelijat helpottavat työntekijöiden arkea. Asiakasrajapinnassa olevat virtuaaliasiakaspalvelijat tarjoavat asiakkaille joustavia kanavia palveluille ja monille organisaatioille uusia mahdollisuuksia parantaa palvelujaan. 

 • Tuovat esimerkiksi myyjän tietokoneelle tarvittavat sopimusdokumentit tai työmatkalta palanneelle matkalaskupohjan ohjeineen.
 • Tukevat myyntiä auttamalla uusien liidien hankinnassa ja lisää myyntimahdollisuuksia.
 • Hakevat tuotannonohjauksesta nopeasti tarvittavat tiedot – tuotantoyksiköt voisivat vastata nopeasti myynnille, milloin asiakkaille voidaan toimittaa tuotteita ja kuinka paljon.
 • Auttavat kuntalaista etsimään kunnan tuottamia palveluita ja varaamaan ajan esim. lääkärille tai koronatestiin sekä ilmoittautumaan terveyskeskuksessa.
 • Etsivät käyttäjille verkosta ja verkkokaupoista tuotteita – helpottavat verkko-ostamista.
 • Tunnistavat kehityskohteita, kuten vähän käytettyjä palveluita ja vaikeasti löydettäviä tuotteita.
 • Hoitavat suuren osan esim. energiayhtiön sopimusasioinnista.

Mitä hyötyjä virtuaaliasiakaspalvelijoilla saavutetaan?

Virtuaaliasiakaspalvelijat voivat hoitaa merkittävän osan asiakaspalveluun tulleista yhteydenotoista ja kyselyistä – Vodafonella 70 % asiakaspalveluun tulleista kyselyistä.

Virtuaaliasiakaspalvelijan voi upottaa kätevästi palvelemaan ihmisiä puhelimitse, verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavissa – 75 % haluaa hoitaa asioitaan digitaalisesti itsepalveluna ja 66 % asioi asiakaspalveluiden kanssa vähintään kolmen eri kanavan kautta¹.

Asiakaspalvelun laatu ja tehokkuus paranevat – asiakastyytyväisyys paranee. Forrester²: IBM Watson -assistentti tuo asiakaspalveluun helposti 20-30 henkilön kapasiteetin.

Forrester²: Työntekijöiden parempi itsepalvelu toi organisaatioille keskimäärin 3,2 miljoonan dollarin säästöt kolmessa vuodessa – 5,50 dollarin säästöt jokaista asiakaspalveluun tullutta kyselyä kohti.

 

¹IBM Watson / 2020 IBM Corporation

²Forrester: Total Economic Impact of IBM Watson Assistant, March 2020

5 askelmerkkiä virtuaaliasiakaspalvelijan käyttöönottoon

Jotta organisaatiosi saa virtuaaliasiakaspalvelijasta irti parhaan mahdollisen hyödyn, kannattaa liikkeelle lähteä ketterästi ja samalla selkein askelmerkein. Tässä Atean toteuttaman projektin eri vaiheet.

 1. Innovointi – Ideoi ja suunnittele yhdessä kokeneiden asiantuntijoiden kanssa, miten ja missä toiminnoissa sekä palveluissa organisaatiosi voisi hyödyntää virtuaaliasiakaspalvelijaa ja automatisoida prosesseja. Atean työpajoissa käydään läpi visioita sekä tunnistetaan konkreettisia käyttökohteita, jotka palvelevat yrityksesi digistrategiaa. Työpajassa kannattaa ravistella nykyisiä toimintatapoja.
 2. Hyväksyntä – Hae organisaatiosi hyväksyntä ja kerro mitä konkreettista hyötyä virtuaalipalvelija voisi tuoda organisaatiollesi sekä kenelle erityisesti. Miksi sitä kannattaa kokeilla, missä ja miksi
 3. Pilotointi – Kokeile virtuaaliasiakaspalvelijaa tietyssä toiminnossa tai palvelussa esimerkiksi sisäisesti. Atean toteuttaman pilotoinnin aikana analysoidaan ja mitataan virtuaalipalvelijan tuoma lisäarvo, eli onko botista riittävästi hyötyä? Organisaatiosi saa hyödyllistä tietoa siinäkin tapauksessa, ettei pilotointi johda varsinaiseen käyttöönottoon.    
 4. Käyttöönotto – Onnistuneen pilotoinnin jälkeen organisaatiosi voi siirtyä virtuaaliasiakaspalvelijan jatkuvaan käyttöön. Määritellään yhdessä vastuut, kuten prosessin omistaja ja miten asiakaspalvelijaa kehitetään ja opetetaan sekä kenen toimesta.
 5. Jatkuva kehitys – Virtuaaliasiakaspalvelijaa opetetaan toimimaan yhä tehokkaammin. Sen käyttöä voidaan laajentaa tai syventää tai luoda uusia ja yhdessäkin toimivia virtuaaliasiakaspalvelijoita.

Atean ammattilaisilla on monipuolista osaamista ja palvelut virtuaaliasiakaspalvelijoiden toteuttamiseen. Saat hankittua virtuaaliasiakaspalvelijan Atealta myös avaimet käteen -palveluna.

 

Takaisin Tiedonhallinta
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer