Siirry sisältöön
Takaisin Tapahtumat

Tule ottamaan haltuun tietoturvariskit ja niiltä suojautumisen parhaat käytännöt!

Kuinka riskejä, erityisesti tietoturvariskejä tulisi käytännössä hallita?

Yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuu lukemattomat määrät riskejä. Osa näistä riskeistä voivat toteutuessaan vaarantaa toiminnan jatkumisen totaalisesti. Riskien hallinnalla tarkoitetaan erilaisten uhkaavien tilanteiden tai tapahtumien tunnistamista ja arvioimista sekä toimenpiteiden suunnittelemista niiden todennäköisyyden ja vaikutusten pienentämiseksi.

Monipuolinen tunnistaminen ja arvioiminen auttaa johtajia ymmärtämään omaan toimintaan liittyvät uhat kokonaisvaltaisemmin ja näin tekemään parempia päätöksiä. Ennakoiminen ja varautuminen auttaa olemassa olevien resurssien fiksumpaan kohdentamiseen sekä lisäresurssien hankkimisen perustelemiseen.

Tulee kuulemaan maksuttomaan webinaariimme torstaina 24.11. kello 9 alkaen asiantuntijoidemme vinkit, mitä tietoturvariskien hallinnassa olisi syytä ottaa huomioon ja miksi tietoturvariskien hallinta ei saa olla ainoastaan IT:n vastuulla.

Webinaarissa opit esimerkiksi:

  • Mitä tietoturvariskien hallintaprosessi pitää sisällään?
  • Kenen tulisi osallistua riskien tunnistamiseen
  • Mitä prosessin aikana täytyy tehdä ja mitä ottaa huomioon?
  • Miten välttää suurimmat sudenkuopat
  • Miten automatisoida uhkien tai haavoittuvuuksien tunnistamista ja edesauttaa niihin reagoimista teknisestä näkökulmasta

Webinaarissa puhujina:

Akimatti Katainen
Atea Finland Oy

Eero Paajanen
Atea Finland Oy

 

Mukana webinaarissa:

 

Aika
24/11 2022, 09.00 - 09.45
Paikka
Webinaari
Hinta
Maksuton

Eero Paajanen
Cyber Security Consultant

Eero työskentelee Atealla kyberturvallisuuskonsulttina, auttaen asiakkaita hallinnolliseen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien ongelmien parissa. Monipuoliset työtehtävät liittyvät esimerkiksi nykytilan kartoittamiseen, toiminnan kuvaamiseen ja dokumentoimiseen sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiseen. Eeron tavoite jokaiselle toimeksiannolle on tuottaa selkeästi ymmärrettäviä ja käytännönhyötyjä tuovia ratkaisuja. Tämä toteutuu huomioimalla liiketoiminnan tavoitteet ja toimintaan liittyvät vaatimukset esimerkiksi lainsäädännöstä tai asiakkailta.

Akimatti Katainen
Solution Manager Productivity Offering & Solutions

Akimatti työskentelee Atealla ratkaisupäällikkönä turvallisen arjen ja tuottavuuden parantamisen hankkeissa. Sekä teknisen että hallinnollisen tietoturvan tulkkaaminen suomeksi kuuluu päivittäisiin askareisiin, oli kyseessä sitten Zero Trust, XDR, SIEM tai haavoittuvuuksienhallintaprosessit. Ajan kuvassa kansallisen tietoturvallisuuden tason nostaminen on kriittistä. Keskustellaan ratkaisuistamme lisää!