Siirry sisältöön
FI | EN
Lehdistötiedote 20-03-2023

Kysely: Opiskelijoiden käsitys IT-alasta on kapea, mutta töiden merkityksellisyys puhuttelee

Opiskelijat pitävät tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä työtehtäviä yhteiskunnalle merkityksellisenä, tuore kysely kertoo. Silti IT-alan monipuoliset työllistymisvaihtoehdot ovat epäselviä jopa tietotekniikan opiskelijoille. Alan houkuttimia ovat kehittymismahdollisuudet ja palkkaus.

Atea Finlandin tekemään kyselyyn vastanneista opiskelijoista 86 prosenttia pitää tietotekniikkaa ja teknologiaa merkityksellisinä suomalaiselle yhteiskunnalle. Heistä yli puolet näkee IT-alan työpaikat houkuttelevina muihin toimialoihin verrattuna. Alan erityisiksi vetovoimatekijöiksi vastaajat nostavat kehittymismahdollisuudet, palkan ja työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen.

Vastaajista yli 75 prosenttia odottaa työnantajalta kattavaa perehdytystä, mahdollisuutta etätyöhön ja viihtyisiä toimitiloja. Yli puolet arvostaa työnantajan vastuullisuutta, mahdollisuuksia urasuunnitteluun ja laajaa työterveyshuoltoa.

”IT-alalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia, joten on tärkeää, että osaamme vastata opiskelijoiden toiveisiin. Kyselyn mukaan he arvostavat työelämän perusasioita ja -turvallisuutta: toimivia puitteita työntekoon, valinnan vapautta ja tulevaisuudennäkymiä. On hienoa, että halu jatkuvaan kehittymiseen nousee näin vahvasti esiin vielä opintojensa parissa olevillakin”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

Verkkokysely toteutettiin Atea Finlandin verkkosivustolla ja opiskelijoille suunnatussa Frank-sovelluksessa. Kyselyn 563 vastaajasta 42 prosenttia opiskelee tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa. Muiden alojen opiskelijoissa korostuivat humanistisen (10 %) ja kaupallisen alan opiskelijat (7 %). Vastaajista 65 prosenttia on 19–33-vuotiaita.

IT-alaa vaivaavat vääränlaiset stereotypiat

Vastaajia kiinnostavat eniten ohjelmistokehittäjän ja koodarin työt sekä tiedonhallintaan ja digitaaliseen työpaikkaan liittyvät tehtävät. Myös konsultoinnin, markkinoinnin ja viestinnän sekä henkilöstöhallinnon työt nousivat esille. Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja kuitenkin kertoi kaipaavansa lisää tietoa sellaisista IT-alan tehtävistä, jotka eivät sisällä koodaamista.

”Mielikuva stereotyyppisestä koodarista on kyselyn perusteella tiukassa – yllättäen jopa tietotekniikan opiskelijoiden joukossa. Todellisuudessa meillä Ateallakin on erittäin monipuolisia tehtäviä esimerkiksi laitteistojen, verkkojen rakentamisen ja myynnin parissa.”

— Atea Finlandin henkilöstöjohtaja Taru Paukkula


Yli puolet vastaajista, 54 prosenttia, pitää IT-alaa teknisesti vaikeana. Jo ensimmäisen työpaikan saamisen ajatellaan vaativan erityisosaamista, ja moni toivoikin tietotekniikka-alan erilaisten urapolkujen esittelyä jo peruskoulussa.

”IT-alalle tarvitaan lisää diversiteettia. Meidän pitää päästä eroon vanhentuneista stereotypioista, jotka estävät alalle hakeutumista. Tietynlaisen työkokemuksen sijaan tärkeämpää on halu oppia ja kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia. Meillä Atealla on töissä esimerkiksi entisiä opettajia ja sosiaali- ja terveysalalla toimineita henkilöitä. Alan opiskelijat aloittavat usein Service Deskissämme, lähituessa tai asentajina. Olemme myös jatkuvasti mukana erilaisissa uutta uraa etsiville tarkoitetuissa lyhytkoulutusohjelmissa, esimerkiksi Microsoftin Azure-pilvipalvelukoulutuksessa”, Taru Paukkula kertoo.

Tästä pääset tutustumaan opiskelijakyselyyn tarkemmin. Opiskelijakyselyn tulokset olivat samansuuntaisia kuin Atean viime vuonna tekemässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin naisten mielikuvia IT-alasta. Naisista jopa suurempi osa – 93 prosenttia – kuin opiskelijoista pitää tietotekniikkaa ja teknologiaa tärkeinä yhteiskunnalle. He nostivat esiin myös samat vetovoimatekijät. Sen sijaan IT-alan työpaikat houkuttelivat vain vajaata kolmasosaa naisista, ja kiinnostus niitä kohtaan oli matalinta 18–34-vuotiaat naisten joukossa.

Lisätietoja:
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä, Atea Finland Oy, puh. 044 333 4422, hanna.vesentera@atea.fi
Head of HR, Taru Paukkula, Atea Finland Oy, puh. 050 547 0959, taru.paukkula@atea.fi