Laddar meny

4 kysymystä Atea iPhone yrityspaketti -asiantuntijalle

Esitimme Atea iPhone yrityspaketti -asiantuntijallemme Martin Lönnbergille 4 kysymystä iPhone-älypuhelinten hallinnasta.

1. Mitä mieltä asiakkaat ovat Atea iPhone yrityspaketti -palvelusta?

Eräs asiakas kommentoi, että kun omistaa henkilökunnan käytössä olevat älypuhelimet, saa kaupan päälle myös laitteisiin liittyvät ongelmat. Atea iPhone yrityspaketti -palvelu on monella tapaa kiinnostava vaihtoehto laitteiden omistamiselle: se tarjoaa joustavia, liiketoiminnan vaatimuksiin ja asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja ratkaisuja.


2. Mitkä ovat asiakkaiden mielestä palvelun suurimmat hyödyt?

Asiakkaat kokevat, että kokonaiskonseptimme on huomattavasti parantanut kustannusten hallintaa ja helpottanut iPhone-laitteiden hallintaa. Atea iPhone yrityspaketti on vähentänyt älylaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hallinnointikustannuksia. Lisäksi asiakkaamme ovat havainneet, että puhelinten vikojen, puutteellisten toimintojen ja käyttäjätuen aiheuttamat näkymättömät kustannukset ovat jyrkästi laskeneet. Asiakkaiden iPhone-laitteiden hallinta on siis kaiken kaikkiaan helpottunut.

3. Miten asiakkaat kokevat Atea iPhone yrityspaketti -palvelun suhteessa muihin, markkinoilla oleviin palveluihin?

Asiakkaamme ostavat puhelimensa Atea iPhone yrityspaketti -palvelun kautta siksi, että toisin kuin muut markkinoilla olevat palvelut, Atea iPhone yrityspaketti tarjoaa heille turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen.


Martin Lönnberg


4. Mikä on mielestäsi suurin Atea iPhone yrityspaketin tarjoama hyöty?

Sen lisäksi että palvelu on vähentänyt asiakkaidemme laitteisiin ja palveluihin liittyviä näkyviä kuluja, se on myös vähentänyt älypuhelinten vioista, puutteellisista toiminnoista ja käyttäjätuesta johtuvia kuluja.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer