Laddar meny

It-infran kehityspäivä

Ota yhteyttä

Haluatko kokonaiskuvan it-ympäristösi tilasta? Kokoa kollegasi yhteen ja vietä vuoden inspiroivin työpäivä Atean asiantuntijoiden kanssa - saat kuvan it-infrastruktuurisi tilasta ja kehityssunnitelman sen eteenpäin viemiseksi.

Ennen kehityspäivää tarkennamme asiakkaan odotuksia päivän suhteen ja keräämme esitietoja asiakkaan ympäristöstä. Päivän aikana käymme läpi asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita ja kehityshankkeita. Kartoitamme infrastruktuurin nykytilan ja sen, miten it-ympäristö saadaan parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Lopputulemana asiakkaalle toimitetaan kehityssuunnitelma, johon on koottu tärkeimmät kehityskohteet sekä alustava aikataulu projekteille. 

Työpaja räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

it-infran kehityspäivä

Työpaja peilaa asiakkaan liiketoiminnan tarpeita ja tulevaisuuden tavoitteita nykyisen it-ympäristön mahdollisuuksiin ja kehityspolkuihin ja maustaa kokonaisuuden alan trendeillä ja uusimmilla teknologioilla. Päivän tuloksen vedämme yhteen ja toimitamme asiakkaalle kirjallisen kehityssuunnitelman. Kehityssuunnitelma sisältää osion, jossa kerromme, miten näemme, että asiakkaan ympäristöä tulisi kehittää seuraavan kolmen vuodden aikana - liiketoiminnan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet huomioiden. Kaikki tämä yhden päivän aikana.

Kenelle kehityspäivä on tarkoitettu?

Kehityspäivä sopii organisaatioiden it- ja liiketoimintajohdolle, arkkitehti- ja it-ympäristön kehitysrooleissa oleville henkilöille ja asiantuntijoille

Mitä organisaatio hyötyy työpajasta?

Osallistuva organisaatio saa
- kokonaiskuvan oman ympäristönsä nykytilasta
- ymmärryksen siitä, mitä vaatimuksia liiketoiminnan tavoitteet asettavat it-ympäristölle
- kehityssuunnitelman, joka sisältää kolmen vuoden roadmapin it-ympäristön kehittämisestä liiketoiminnan tarpeet ja teknologian mahdollisuudet huomioiden (toimitetaan asiakkaalle noin viikon sisällä kehityspäivästä)

Mikä on työpajan sisältö?

Työpaja koostuu seuraavista osa-alueista
- Osallistujien odotukset
- Liiketoiminnan tarpeiden kartoittaminen
- Asiakkaan teknisen ympäristön läpikäynti
- Sovellusten kriittisyyden määrittely
- Arkkitehtuurivaihtoehtojen peilaaminen tavoitteisiin
- Kehityspolun määrittely

Mitä aihealueita työpajassa käsitellään?Työpajassa käsitellään yhtä, itsellesi tärkeintä it-ympäristön osa-aluetta. Vaihtoehtoja ovat:
- Konesali ja pilvi
- Loppukäyttäjäympäristö
- Tietoliikenne
- Tietoturva

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää työpajasta ja siitä, miten se hyödyttää parhaiten juuri sinun organisaatiotasi.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer