Siirry sisältöön
tietoturva konsultointi It-palvelut

Sovellus- ja tietoturvamonitorointi

Onko sinulla näkyvyyttä organisaatiosi työntekijöiden ja palveluiden käyttämistä sovelluksista ja niiden tietoturvallisuudesta? Atea Sovellus- ja tietoturvamonitorointipalvelun tarkoituksena on monitoroida asiakkaan dataverkkoa sovellusten ja tietoturvan kannalta ennalta sovitun ajan. Tuloksena on monipuolinen raportti sovellusten ja tietoturvan toteutuksesta sekä asiantuntijan tarkempi analyysi monitoroinnin tuloksista. Ratkaisu on riskitön liiketoiminnan kannalta, sillä monitorointi kohdistuu kopioitavaan (mirroring) liikenteeseen.

Hyödyt

Tämän palvelu tuottaa asiakkaalle seuraavat hyödyt:

  • Asiakas näkee sovellusten käyttäytymisen verkossa.
  • Asiakas pystyy havainnoimaan tietoturvaan liittyviä ongelmia
  • Asiakas pystyy optimoimaan tietoturvan ja tietoverkon käyttöä paremmin.
  • Asiakas pystyy yhdessä Atean asiantuntijan kanssa käymään löydöksiä paremmin läpi ja peilaamaan oman liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Kenelle palvelu soveltuu

Atea Sovellus- ja tietoturvamonitorointipalvelu on suunnattu organisaatiolle, jotka haluavat arvioida oman dataverkon sovellusten tilaa ja niiden tietoturvaa. Palvelu soveltuu kaikille niille organisaatiolle, joilla on palveluita omassa dataverkossaan tai jotka haluavat tarkastella sovellusten tilaa omassa verkossaan.

Projektin sisältö

Projekti toteutetaan seuraavissa vaiheissa:

  • Kick-Off palaverissa käydään tarkemmin läpi monitoroinnin kohde ja tavoitteet asiakkaalta. Tässä vaiheessa monitoroinnin aikataulu ja kesto sovitaan tarkemmin.
  • Monitorointivaiheessa Atean asiantuntija käy asentamassa monitorointilaitteen asiakkaan tilaan. Liikennettä mitataan oletusarvoisesti viiden työpäivän ajan yhdestä verkkosegmentistä.
  • Purkuvaiheessa dokumentin tulokset käydään tarkemmin läpi. Tuloksista informoidaan asiakasta etukäteen, mikäli löydöksissä havaitaan kriittisiä tietoturvaongelmia jo monitoroinnin aikana.
  • Dokumentointivaiheessa asiakkaalle toimitetaan validi ja purkutilaisuudessa läpikäyty dokumentaatio asiakkaan monitorointikohteesta. Samalla sovitaan asiakkaan kanssa tietoturvaan liittyvästä jatkokehityksestä. Tämä monitorointi kuvaa asiakkaan nykytilaa, joten monitoroinnin kohteena oleva työ ei keskity puuteiden korjaamiseen tai kehittämiseen, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.