Siirry sisältöön
Haluatko kokonaisvaltaisen kuvan yrityksesi tietoturvasta ja kattavan dokumentaation kehityskohteista? Atea Security Playbook -palvelun avulla kuvataan asiakasympäristön hallinnollisia ja teknisiä tietoturvaperiaatteita siten, että asiakas pystyy itsenäisesti kertomaan keskitetysti yhden dokumentin avulla tietoturvan käytännön toteuttamisperiaatteista sisäisesti ja kolmansille osapuolille.

Palvelussa luodaan asiakkaalle tietoturvan pelikirja, Security Playbook, johon kuvataan asiakasorganisaation hallinnolliset ja tekniset tietoturvaperiaatteet ja niiden yhteys asiakkaan olemassa olevaan dokumentaatioon. Lisäksi palvelussa dokumentoidaan Atean havaitsemat kehityskohteet asiakasorganisaation tietoturvaan liittyen, mikä helpottaa asiakkaan tietoturvan jatkokehitystä. Konsultointityön tarkoituksena on kuvata koostedokumentin muodossa asiakkaan nykyiset tietoturvaan liittyvät määrittelyt ja käytännöt sekä osoittaa kehityksen kohteita tai määrittelemättömiä asiakokonaisuuksia. Kehitysprojektiin osallistuu Atean puolelta tarvittaessa useampia asiantuntijoita ja/tai asiakastarpeen niin vaatiessa myös kolmansia osapuolia tai asiantuntijoita Atea konsernista.

Security Playbook - palvelun hyödyt

Organisaatioiden tietoturva on monista asioista koostuva kokonaisuus, josta suuri osa on dokumentoimatonta ja hankalasti kuvattavaa ilman yhteistä koostedokumenttia. Atea Security Playbook auttaa organisaatiota hallitsemaan tietoturvaa ja siihen liittyvää dokumentaatiota ja edesauttaa liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Security Playbookin avulla on helppo kuvata tietoturvan toteuttaminen esimerkiksi auditointeja varten. Security Playbook -tietoturvapalvelun avulla organisaatio saa myös tiedon ja ymmärryksen oman ympäristönsä tärkeimmistä tietoturvan kehityskohteista.Tästä on hyötyä koko ympäristön kehittämisessä sekä resursoinnin että teknisten valintojen näkökulmasta ja tietoturvan riskienhallinta on helpompaa.

Autamme turvaamaan liiketoimintaa

  • Keskitetty tietoturvan toteuttamisen periaatedokumentti koko organisaation käyttöön
  • Helpottaa tietoturvan kuvaamista kokonaisuutena
  • Antaa hyvän lähtökohdan tietoturvan jatkokehittämiselle

Kustannussäästöt

  • Selkeyttää teknisiä valintoja ja parantaa yhteensopivuutta
  • Helpottaa tietoturvan auditointia ja arviointia laajemmin, koska tietoturvan periaatteet on kirjattu selkeästi