Takaisin Tietoturvakonsultointi
tietoturva konsultointi It-palvelut

Atea Security Playbook

Haluatko kokonaisvaltaisen kuvan yrityksesi tietoturvasta ja kattavan dokumentaation kehityskohteista? Atea Security Playbook -palvelun avulla kuvataan asiakasympäristön hallinnollisia ja teknisiä tietoturvaperiaatteita siten, että asiakas pystyy itsenäisesti kertomaan keskitetysti yhden dokumentin avulla tietoturvan käytännön toteuttamisperiaatteista sisäisesti ja kolmansille osapuolille.

Hyödyt

Organisaatioiden tietoturva on monista asioista koostuva kokonaisuus, josta suuri osa on dokumentoimatonta ja hankalasti kuvattavaa ilman yhteistä koostedokumenttia. Tämän palvelun hyödyt ovat seuraavat:

  • Mahdollistaa keskitetyn tietoturvan toteuttamisen periaatedokumentin käytön koko organisaatiossa
  • Helpottaa tietoturvan kuvaamista kokonaisuutena
  • Selkeyttää teknisiä valintoja ja parantaa yhteensopivuutta
  • Edesauttaa tietoturvan auditointia ja arviointia laajemmin, koska siihen liittyvät periaatteet on kirjattu selkeästi
  • Antaa hyvän lähtökohdan tietoturvan kokonaiskehittämiselle.

Kenelle palvelu soveltuu

Atea Security Playbook -palvelu on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat luoda selkeän ja keskitetyn dokumentaation tietoturvan käytännön toteutukselle, sekä saada asiantuntijoiden näkemyksiä tietoturvan kehityskohteista omassa toiminnassaan.

Palvelun sisältö

Palvelussa luodaan asiakkaalle tietoturvan pelikirja, Security Playbook, johon kuvataan asiakasorganisaation hallinnolliset ja tekniset tietoturvaperiaatteet ja niiden yhteys asiakkaan olemassa olevaan dokumentaatioon. Lisäksi palvelussa dokumentoidaan Atean havaitsemat kehityskohteet asiakasorganisaation tietoturvaan liittyen, mikä helpottaa asiakkaan tietoturvan jatkokehitystä. Konsultointityön tarkoituksena on kuvata koostedokumentin muodossa asiakkaan nykyiset tietoturvaan liittyvät määrittelyt ja käytännöt, sekä osoittaa kehityksen kohteita tai määrittelemättömiä asiakokonaisuuksia. Kehitysprojektiin osallistuu Atean puolelta tarvittaessa useampia asiantuntijoita ja/tai asiakastarpeen niin vaatiessa myös kolmansia osapuolia tai asiantuntijoita Atea konsernista.

Takaisin Tietoturvakonsultointi
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer