Takaisin Tietoturvakonsultointi
tietoturva konsultointi It-palvelut

RedTeam -palvelu

Haluaisitko tietää, miten organisaatiosi on todellisuudessa varautunut tietoturvahyökkäykseen? Entä miten, milloin ja minkä tahon toimesta mahdollinen hyökkäys havaittaisiin, ja millainen kyky organisaatiollasi on reagoida kyberhyökkäyksiin? Atean RedTeam-palvelussa simuloidaan todellista organisaatioosi kohdistuvaa tietoturvahyökkäystä. Hyökkäyksessä testataan sekä organisaation nykyistä tietoturvan tilaa että organisaation kykyä havainnoida ja reagoida hyökkäykseen. Palvelun avulla voidaan myös testataan organisaation sisäisiä prosesseja tietoturvapoikkeamiin liittyen.

Mikä on RedTeam -palvelu?

Atean RedTeam-palvelussa simuloidaan todellista organisaatioosi kohdistuvaa tietoturvahyökkäystä.  Hyökkäyksessä testataan sekä organisaation nykyistä tietoturvan tilaa että organisaation kykyä havainnoida ja reagoida hyökkäykseen. Palvelun avulla voidaan myös testataan organisaation sisäisiä prosesseja tietoturvapoikkeamiin liittyen.

RedTeam -konsultointipalvelussa hyvät hakkerit (valkohattuhakkerit = ”white hat hackers”) eli Atean tietoturvan asiantuntijat,  testaavat organisaation tietoturvan tilanteen sekä mahdolliset haavoittuvuudet, ennen kuin pahat hakkerit pääsevät käsiksi liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tietoihin ja järjestelmiin.

Palvelun sisältö suunnitellaan aina organisaation kanssa yhteistyössä. Tällä tavalla hyökkäyksen laajuuden ja siihen liittyvät osioiden määrittely toteutetaan siten. että organisaatio saa liiketoimintansa kannalta mahdollisimman relevanttia tietoa tietoturvan tilasta sekä kehityskohteista.

RedTeam -palvelun hyödyt

  • Atean RedTeam -testauksen toistaminen ja siitä saadut tulokset sekä tulosten analysointi yhdessä kehitysehdotusten kanssa käydään lävitse sovitulla tavalla organisaation eri tahojen kanssa. Tämän avulla voidaan löytää organisaation sisältä mahdolliset ongelmakohdat ja keinot, miten tulevaisuudessa organisaation tietoturva-aukot ja hyökkäykset ovat havaittavissa mahdollisimman nopeasti.
  • Atean konsulttien avulla organisaatiosi saa tärkeää tietoa ja näkemystä tietoturvan tilasta sekä sen mahdollisista tietoturvahaavoittuvuuksista.
  • Palveluun sisältyy usein myös kyberturvallisuuden strategian testaaminen ja sen kustannustehokkaan kehittämisen kehitysehdotusten läpi käyminen. 
  • RedTeam – palvelun avulla organisaatio saa tärkeää faktatietoa myös kyberturvallisuuden investointipäätösten tueksi.

 

Tietoturvakonsultoinnin avustuksella voidaan määritellä myös organisaation sisäiset vastuut tietoturvan toimenpiteistä, miten niihin pitäisi reagoida ja miten kommunikointi kyberturvallisuuteen liittyen pitäisi hoitaa.

Kyberhyökkäyksiin valmistautuminen vaatii asiantuntijuutta

Kyberhyökkäykset muuntuvat jatkuvasti, jolloin myös organisaation kyberturvallisuuden ylläpitäminen vaatii säännöllisyyttä ja jatkuvaa kehittämistä ja organisaatiosi tietoturva pysyy ajan tasalla sekä liiketoiminnan jatkuvuus voidaan taata kaikissa tilanteissa.

Atean tietoturvakonsultoinnin asiantuntijoiden ammattitaitoon kuuluu ajantasaisen tiedon ja parhaiden välineiden ylläpitäminen omassa työssään, jolloin voimme auttaa organisaatiosi liiketoiminnan turvaamisessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Atean tietoturvakonsultointi palvelee paikallisesti

Tietoturvakonsultointimme palvelee organisaatiotasi paikallisesti, sillä toimistomme sijaitsevat ympäri Suomen. Tarvittaessa autamme organisaatiotasi kansainvälisesti ja  lisäämme valtakunnalliseen osaajatiimiimme tietoturvakonsulttimme Pohjoismaista (Ruotsi, Norja, Tanska) ja Baltian maista.

Tietoturvakonsultoimme auttaa organisaatiotasi huolehtimaan kyberturvallisuudesta ja varmistamaan liiketoimintanne jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. 

Takaisin Tietoturvakonsultointi
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer