Siirry sisältöön
Tarvitsetko kokonaisnäkemyksen it-ympäristön tilaan ja apua kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen ja kehittämiseen? Haluatko kehittää it:tä liiketoimintalähtöisesti? Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa yrityksen tietopääoman käsittelyyn ja hallintaan liittyvät eri tasot sekä luo perustan liiketoimintalähtöiselle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Kokonaisarkkitehtuuri tarkastelee yrityksen liiketoimintaa, palveluja ja asiakaskokemusta kokonaisuutena, jossa on huomioitu sekä liiketoiminnan-, tiedonhallinnan- että tekniset arkkitehtuuritasot. Oleellisena osana kokonaisarkkitehtuuri ottaa kantaa eri tasojen välisiin ja sisäisiin rajapintoihin sekä antaa työkalut niiden kehittämiselle ja ylläpidolle. Kokonaisarkkitehtuurin luominen ei ole kertaluonteinen projekti vaan jatkuvaluonteinen prosessi ja viitekehys tietopääoman käsittelylle ja hallinnalle.

Kokonaisarkkitehruurin palvelun kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan johdon, liiketoiminnan ja IT:n kanssa. Lähtökohtana on nykytilan ymmärtäminen ja sen kuvaaminen – näitä tarkastellaan neljän arkkitehtuuritason kautta: liiketoiminta, tieto-/data, järjestelmä ja teknologia.

Kuinka kokonaisarkkitehtuurimalli toteutetaan?

Kokonaisarkkitehtuuri on kehityspyörä, jonka avulla toteutetaan sekä itse kokonaisarkkitehtuurimalli että yksittäiset kehityshankkeet.

 1. Kehityspyörän ensimmäinen vaihe on yhteisen vision määrittely.
  Miksi kehitystä tehdään ja mitä sillä tavoitellaan?
 2. Tätä seuraa liiketoimintatarpeiden määrittely. Mitä liiketoiminta kehityksestä hyötyy? Onko mahdollisesti organisaatiotasolla tai sen prosesseissa muutostarpeita?
  Onko liiketoiminta valmis ja kyvykäs muutokseen?
  Tieto- ja data-arkkitehtuuri ottaa kantaa, miten kehitystyö vaikuttaa yrityksen tietopääomaan – mihin tietoihin ja miten se vaikuttaa?
  Onko kaikki tarvittavat tieto olemassa?
 3. Järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuritasoilla määritellään tarvittavat järjestelmät ja teknologiat sekä niiden linkittyminen olemassa olevaan ympäristöön.
 4. Lopuksi tulee itse kehitystyön suunnittelu ja toteutus.

Eri vaiheet limittyvät keskenään ja niitä käydään kehitystyön aikana useaan kertaan iteratiivisesti läpi. Tämän lisäksi kokonaisarkkitehtuurille on erittäin oleellista luoda selkeä hallintamalli, jonka avulla kaikesta kehittämisestä saadaan ennakoitavaa ja hallittua.

Kokonaisarkkitehtuurin palvelun hyödyt

Palvelussa kokonaisarkkitehtuurin nykytila kuvataan asiakkaan kanssa halutulle tasolle sekä luodaan kehittämiselle liiketoimintalähtöinen kehitysmalli. Kokonaisarkkitehtuuri

 • Auttaa ymmärtämän ja kuvaamaan nykytilaa
 • Luo perustan suunnitelmalliselle kehittämiselle ja ylläpidolle ja antaa sille liiketoimintalähtöisen suunnan
 • Nopeuttaa kehitystä ja muutoshankkeita
 • Vastaa hallitusti ja ennakoidusti liiketoiminnan tarpeisiin
 • Pitää IT:n ja liiketoiminnan kiinteänä osana kehityspyörää

 

Tutustu asiantuntijoihimme:

Petri Saloma
Senior Advisor

Petri työskentelee Atealla strategiakonsulttina, jossa päätehtävä on katsoa ICT:tä liiketoiminnan lisäarvon tuottajana. Laaja-alaisessa positiossaan hän auttaa yrityksiä saamaan kehitys- ja hallintakulttuurin liiketoimintalähtöiseksi, luomaan yritykselle kokonaisarkkitehtuurin.