Takaisin Digitaalisen työpaikan konsultointipalvelut
O365 Microsoft asiantuntijapalvelut workshop digitaalinen työpaikka It-palvelut

Digitaalisen työpaikan tuottavuustyöpaja

Tuottavuus työssä on tänä päivänä paitsi kustannustekijä, myös tärkeä osa työn mielekkyyttä. Tuottavuus saavutetaan, kun olemassa olevia prosesseja ja työnkulkuja saadaan kehitettyä tai korvattua tehokkaammilla, nopeammilla, mielekkäämmillä, helpoimmilla tavoilla toimia. Microsoft Office 365 tarjoaa lukemattomia hyviä työkaluja, mutta hyöty realisoituu vasta, kun ihmiset muuttavat työskentelytapojaan ja organisaatiolla on yhteinen näkemys siitä miten, millä ja missä asioita tehdään. Työn tekeminen on vuorovaikutusta joko ihmisten välillä tai ihmisen ja työkalun kesken ja säännöllisesti on hyvä analysoida minkälaista viestintää ja kommunikointia toteutetaan yrityksen sisällä ja suhteessa yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.

Hyödyt

 • Tuottavuustyöpaja auttaa organisaatiota määrittelemään suuntaviivat siitä, miten O365 ympäristössä käytetään tarjolla olevia ohjelmia tuottavuuden parantamiseksi
 • Esitietokysely aktivoi osallistujia etukäteen analysoimaan omia työnkulkujaan
 • Työpajassa esitietokyselyn pohjalta keskustellen löydetään yhdessä parhaat työkalut ja toimintamallit O365-sovellustarjottimen parhaaseen hyödyntämiseen.
 • Tavoitteena arkeen ulottuva käyttöönotto. Osa käyttöönottosuunnitelmasta muotoutuu kuin itsestään, osassa täytyy tehdä tietoisia päätöksiä, joka tapauksessa saadaan kartta, miten suunnistetaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu

 • Tuottavuustyöpaja sopii organisaatioille, jotka
  • haluavat kehittää työn tuottavuutta
  • tehdä oikeita asioita oikeissa paikoissa
  • käyttää jo hankittuja työkaluja kustannustehokkaasti.

Palvelun toteutus

 • Valmistautumispalaveri – Varmistetaan asiakkaan odotukset ja sovitaan päivän sisältö
 • Esitietokysely aktivoi osallistujia etukäteen analysoimaan omia työnkulkujaan ja auttaa rakentamaan parhaiten organisaation odotuksia vastaavan agendan.
 • Työpajassa esitietokyselyn pohjalta keskustellen löydetään yhdessä parhaat työkalut ja toimintamallit O365-sovellustarjottimen parhaaseen hyödyntämiseen

Palvelun sisältö

 • Työpajapäivän tuloksena asiakas saa
  Kuvattuna organisaation yhteisen näkemyksen siitä, miten O365-ohjelmia ja työtapoja sovelletaan omassa organisaatiossa
  peruskäsityksen näiden valittujen ohjelmien käytöstä ja parhaista käytännöistä
 • Loppuraportin, joka sisältää myös organisaation omia työnkulkuja tukevan sovelluskartan ja kehityssuunnitelman sekä valittujen työkalujen pikaoppaan
Takaisin Digitaalisen työpaikan konsultointipalvelut
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer