2015-05-12

Säätiedotus konesaliin: luvassa pilvistyvää ja kylmenevää

Konesalien evoluutio on kilpistynyt ryntäyksiin keskittämisen ja hajauttamisen välillä. Tulevaisuuden ennusteeni - hajauttaminen vai keskittäminen - riippuu, kenen näkökulmasta puhutaan. Konesalipalveluiden käyttäjän kannalta puhutaan äärimmäisestä joustavuudesta ja hajauttamisvalmiudesta, oikeasta palvelushoppailusta. Palveluntuottajan kannalta taas laajamittaisesta keskittymiskehityksestä.

Ensin kuitenkin hyvin lyhyt katsaus aiempiin lähimenneisyyden etappeihin. Ensimmäisen keskittämisaallon taustalla olivat tuottavuusasiat. Konesaleja keskittämällä saatiin ylläpitotyön tehokkuutta ylös ja erikoisosaajien työpanos paremmin hyödynnettyä.

Mutta samalla luotiinkin pohja seuraavalle pullonkaulalle. Keskittäminen merkitsi sitä, että katastrofitilanteessa romahti paljon kerrallaan. Hajauttaminen alkoi taas houkuttaa. Käytettävyys ja vikatilanteiden sietokyky paranivat hajauttamalla merkittävästi, mutta samalla kustannukset nousivat. Esimerkiksi kiinteistöistä aiheutui entistä suurempia kuluja. Tämä pullonkaula ratkaistiin konsolidoinnilla. Aikansa muotisana, jonka takana on konesalipalveluiden tuomista takaisin yhteen pisteeseen, mutta tällä kertaa paremmalla käytettävyys- ja katastrofivalmiustasolla.

Nyt oman lusikkansa halusivat soppaan numeroniilotkin. Tietotekniikka ei ollut yritysten taseessa enää mikään pikkurivi. Kiinteistä kuluista uhkasi muodostua investointipullonkaula itse ydinbisnekseen. Ne haluttiin vapauttaa operatiivisiksi kuluiksi. Samalla teknologian kehitys mahdollisti entistä joustavamman konesaliresurssien allokoinnin ja optimoinnin. Siitä se idea sitten lähti – konesalien tarvetta tyydyttämään ilmaantui palveluntarjoajia, joiden tiloihin sujahtivat sujuvasti useammankin yrityksen konesalipalvelut. Kaikki ne hyötyivät mittakaavaeduista.

Tänään konesalipalveluiden tarjoamisesta on tullut volyymikauppaa, jossa suuret palveluntarjoajat hakevat vakioiduille palveluilleen katteen erittäin suurista volyymeista. Kun toimitaan pilvimallilla tietoverkon yli, on teknisesti ottaen samantekevää, hyrräävätkö ykköset ja nollat Haminassa vai Singaporessa. Lainsäädäntö toki sanelee joillekin organisaatioille, kuten julkiselle sektorille ja puolustussektorille tähän poikkeuksia.

Bisneksessä tietotekniset tarpeet ilmaantuvat ja poistuvat entistä nopeammin. Usein vääräleuat muistuttavat, että onhan sillä nyt väliä, mihin datasi tallennat, vaikka kuinka olisi dynaamista bisneksessä. Niin onkin, ja mielestäni Suomella on tässä hieno sauma. Suomi on monessakin mielessä kiinnostava maa suurille konesalikeskuksille. Olemme vakaa ja turvallinen maa, mutta houkutteleva myös puhtaasti maantieteen puolesta.

Suuri osa konesalipalveluiden kustannuksista muodostuu sähkön ja varsinkin jäähdytyksen käytöstä. Takatalvi voi meillä yllättää vielä juhannuksenakin, mutta siinäpä riittää sopivan hyytävää ilmaa vapaajäähdytykseen lähes vuoden ympäri. Ja toisaalta taistelussa hyytävyyttä vastaan konesalien prosessorien tuottamalla lämmöllä lämmitetään jo nyt asuntoja ja toimistoja.

Ennustan pilvimallisen konesalipalveluiden tuotannon vielä voimistuvan ja tulevan ensisijaiseksi hankintamalliksi. Toivon myös olevani oikeilla jäljillä siinä, että tänne Suomenniemelle nousee monen monta datakeskusta hyisistä säistä nauttimaan.