2016-08-15

Miten tietohallinto voi valmistautua mobiilistrategian laatimiseen, osa 2

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin sitä, miten tietohallinto voi valmistautua mobiilistrategian laatimiseen. Pääsimme siihen, että organisaatio on miettinyt käyttäjäskenaarioita ja keskustellut siitä, mitä etä- ja mobiilikäytöllä oikeastaan tarkoitetaan ja huomannut, että yhteisen näkemyksen saavuttaminen vaatii aikaa.

Tietohallinnolle mobiilistrategia on pitkälti teknologiakysymys, koska mobiililaitteet laajentavat päätelaitekirjoa. Väkisin päädytään tilanteeseen, jossa pitää miettiä, miten laajentuvaan päätelaitekirjoon suhtaudutaan. Tietohallinto joutuu ottamaan kantaa seuraaviin asioihin: Miten laitteita ja niiden konfiguraatioita hallitaan, miten sovelluksia jaetaan ja miten laitteilla tarjotaan pääsy yrityksen palveluihin? Pohdintaa aiheuttaa usein se, miten mahdollistetaan pääsy tietoihin niille käyttäjille, jotka eivät ole organisaation työntekijöitä tai käytä organisaation omistamia laitteita. Työntekijöillä on omia mieltymyksiä päätelaitteiden suhteen samoin kuin on kumppaneilla, alihankkijoilla saati asiakkailla. Miten mahdollistetaan joustava tietoihin pääsy näille kaikille ryhmille?

Kun aletaan miettiä näitä käytännössä esiin tulevia asioita, tarpeita peilataan siihen, mitä omasta infrastruktuurista löytyy. Viimeistään tässä vaiheessa pilvipalveluiden, kuten Microsoft O365 tai Azure, kiinnostavuus alkaa kasvaa. Nämä palvelut on rakennettu siitä lähtökohdasta, että käyttäjä voi olla missä tahansa, kun taas perinteiset On-premises -ympäristöt on rakennettu sisäverkosta tapahtuvaa käyttöä silmällä pitäen. Mobiilikäytön tätä puolta tarkasteltaessa on helppo havaita, että pilvi on mobiilikäytön kaveri.

Monesti myös tietoturva aiheuttaa huolta. Erityisesti tiedon valuminen päätelaitteisiin, joihin ei ole kontrollia, saattaa huolestuttaa. Voidaanko käyttäjien omistamia laitteita ottaa hallinnan piiriin tai miten toimitaan tilanteessa, kun käyttäjän mobiililaite, johon on tallennettu sekä yrityksen että henkilökohtaisia tietoja, kuten lomakuvia, katoaa? Tyypillisesti koko laitteen tyhjentäminen etäältä ei enää ole vaihtoehto vaan pitää miettiä henkilökohtaisten ja organisaation omistamien tietojen eristämistä toisistaan. Tähän on runsaasti erilaisia teknisiä vaihtoehtoja ja tietohallinnon pitää muodostaa näistä oma kantansa.

Mobiilisovellusten jakeluun löytyy useita tuotteita, jotka mahdollistavat erilaisten organisaation omien sovelluskauppojen rakentamisen. Jos käytössä on päätelaitteiden hallintasovellus, esim. Microsoft SCCM, on loogista miettiä, pitäisikö mobiililaitteita hallita esim. Microsoft Intunesilla vai integroidaanko nämä kaksi vai olisiko jokin kolmannen osapuolen tuote kokonaisuutena parempi? Eri skenaarioissa on omat hyvät puolensa ja niitä mietittäessä pitää miettiä myös sitä, kuka laitteita hallitsee: Onko omassa organisaatiossa resursseja lisääntyvään työmäärään vai pitäisikö ympäristön ylläpitoa ostaa palveluna?

Seuraavassa kirjoituksessani käsittelen tarkemmin mm. sitä, mitä asioita mobiilisovelluksien rakentamiseen liittyy, miten tietojen jakaminen asiakkaiden ja kumppanien kanssa vaatii sekä mitä muita asioita tulee miettiä mobiilistrategian tekemistä valmisteltaessa.