05-10-2017

Huomispäivän koulu on jo täällä!

Nykypäivän koulu ei näytä enää paljoakaan siltä, mitä koulu oli 50 vuotta sitten ja ennustusten mukaan seuraavien 50 vuoden aikana muutos on entistäkin massiivisempi.

Teksti on vierailevan kirjoittajan kynästä.
Vieraskynä

Futuristi Thomas Frey ennustaa, että vain 14 vuoden päästä robotit hoitavat pääosan opetuksesta ja 30 vuoden päästä internetin suurin yritys on verkkokoulu.

Ennustusten mukaan vuonna 2060 koulut ovat, pitkälti virtuaalitodellisuuden ansiosta, yhteistoiminnallisia tiloja, joissa oppilaat työskentelevät projektiluontoisesti ja vuorovaikutteisesti etänä verkkoalustojensa kautta. Tekoäly on ryhmitellyt oppilaat ikäryhmien sijasta taitotason ja kiinnostuksen mukaisesti, jolloin oppilaita ohjataan oikealle urapolulle jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Opettajat ovat enimmäkseen neuvonantajia, jotka ohjaavat oppilaita näillä urapoluilla eteenpäin.

Koulu, oletko museo vai edelläkävijä?

Yhteiskunnallinen muutos on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja koulun rooli muutoksen mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä. Osassa kouluissa digipedagogiikka ja virtuaaliset oppimisympäristöt ovat jo arkipäivää mutta monen opinahjon osalta todellisuus on vielä toinen.

Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan uusi teknologia aiheuttaa stressiä noin puolelle opettajista. Vain noin puolet opettajista arvioivat tieto- ja viestintäteknologiset käyttötaitonsa riittäviksi ja noin 20 % koki osaamisessa merkittäviä puutteita.

Suurin este koulujen digimuutokselle onkin ihmisten asenteet sitä kohtaan. Pelätään, että digitalisaatio heikentää sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, lisää levottomuutta ja hallinnan menettämistä.

Digitaalisuus on koulujen uusi normaali

Tosiasiassa kouluissamme kasvaa joukko diginatiiveja, joille digitaaliset palvelut, tekoäly sekä laajennettu todellisuus ovat arkipäivää. He eivät pelkää koskea laitteisiin ja he innostuvat uudesta ennakkoluulottomasti. Digitalisaation ansiosta he pitävät toisiinsa yhteyttä ja jakavat toisilleen tietoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Harva heistä osaa kovin yksiselitteisesti kuvata, mitä digitalisaatio tarkoittaa. Ovathan he ovat olleet aina osa sitä, mutta varmaa on se, että he ovat se osa väestöä, jota se ei pelota.

Opetuksen painopisteen muuttuessa entistä enemmän omaehtoiseen, oivaltavaan ja kokeilevaan oppimiseen ja kasvuun tarve täysin uudenlaisille oppimisympäristöille on suuri.

Digitalisaatio ei voi koskaan olla hankintojen lähtökohta vaan on ymmärrettävä, mitä siltä halutaan ja mitä lisäarvoa se tuo tullessaan. Teknologian ja digitalisaation tavoite yksinkertaisimmillaan on helpottaa sekä opettajien että oppilaiden työtä kouluissa.

Huomispäivän koulu on jo nyt täällä ja on selvää, että se tulee muuttamaan suuresti kaikkia perinteisiä opetuksen ja oppimisen rakenteita ja malleja. Siitä huolimatta, että resurssimme ovat rajalliset ja tietoa ja osaamista ei ole riittävästi, koulutuksen olisi kyettävä kohtaamaan oppilaat siellä missä he parhaillaan ovat.

Vierasbloggaajamme Elina Elme opiskelee XAMK:ssa palvelumuotoilijaksi. Hän on toiminut työelämässä esimies-ja johtotehtävissä, mutta kokee suhteensa opiskeluun katkeamattomaksi.

Mahdollisuus kehittää itseään ja oppia itselle täysin uusia asioita, on hänestä valtavan inspiroivaa ja toisinaan jopa koukuttavaa.