2016-02-15

Koulun digiloikka tehdään käsi kädessä

Martin Lönnberg.
Martin Lönnberg Business Manager, Workplace

Bett-opetusteknologiamessut Lontoossa, Educa 2016 -messut Helsingissä ja Atean Mobile Day -tapahtumat oppilaitoksille. Kaikki tämä puristettuna tammi-helmikuun taitteeseen. Ei ihme, jos hieman hengästyttää. Mutta mitä tästä kaikesta jäi käteen? Teknologiaa on tarjolla paljon, mutta mitä sillä tehdään, jos ei ole tavoitteita tai tarkempaa suunnitelmaa.

Kaikki puhuvat digitalisaatiosta ja se luo paljon painetta kouluihin ja kuntien tietohallintoon. Ei ole kyse vain teknologian käyttöönotosta opetuksessa ja oppimisessa vaan paljon isommasta muutoksesta.

Miksi tehdään? Miten tehdään? Mitä tarvitaan? Olen itse ollut kunnan palveluksessa ja tukemassa eri kouluasteiden opettajia uuden teknologian käyttöönotossa. Laitemäärän lisääminen ei ratkaise mitään, jos ei ole toimivia taustaratkaisuja ja käsitystä siitä, mihin laitteita oikeasti hyödynnetään. Opettajat tuskastuvat, jos tekniikka ei pelaa ja heillä pitää aina olla varasuunnitelma, johon siirtyä tarvittaessa. Opettajilla on jo muutenkin paljon huolehdittavaa siinä, että koulupäivät sujuvat mutkattomasti.

Monessa kunnassa ja koulussa tuskaillaan paraikaa esimerkiksi langattoman verkon riittämättömyyden kanssa. Opettajat ottavat aluksi innokkaasti laitteet käyttöön oppilaiden kanssa, mutta hyvin pian selviää, ettei homma toimikaan.

“Koulun tai yrityksen digitalisaatio on muutostilanne, jossa tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ei vielä ratkaise mitään. Ne, joihin muutos kohdistuu, on saatava mukaan innostumaan ja kehittämään teknologiasta itselleen hyödyllistä uutta”, totesi apulaisrehtori Sampo Lokki Haloo-lehdessämme.

Atean palvelumalli onkin herättänyt paljon kiinnostusta kouluissa, koska se muuttaa perinteisen tavan hankkia teknologiaa. Yhdessä suunnittelemalla, parhaita käytäntöjä hyödyntäen voimme rakentaa aivan ennennäkemättömän mallin, jossa on huomioitu laitteiden hankintaprosessi, niiden elinkaaren ajan palvelut sekä pedagogiikka. Nämä kolme yhtä tärkeää osa-aluetta muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla opettajat voivat aidosti keskittyä laitteiden hyödyntämiseen osana opetusta ja oppimista eikä heidän tarvitse tuskailla teknologian tuomia haasteita kuten laitteiden konfigurointia tai laiterikkoja.

Atean mallissa lähdemme liikkeelle koulun johdon ja TVT-tiimin kanssa rakentaen yhteistä polkua, miettien haasteita ja resursointia. Ilman tätä vaihetta emme pääse toivottuun lopputulokseen ja vasta kun olemme saaneet yhdessä koulun kanssa strategian luoduksi, on mahdollista edetä laitevalintoihin. Pilvipalvelut, oppimisympäristöt, esitystekniikka ja kaikki muut mahdolliset asiat ovat siinä vaiheessa jo huomioituina. Kun valmisteleva työ on tehty, pääsemme huimin loikin eteenpäin. Olemme jo varautuneet opettajien ja oppilaiden kysymyksiin ja myös vanhemmat ovat tietoisia, mitä koulussa tehdään ja heidät on osallistutettu tekemiseen.

Mobiililaitteiden ja tietoteknisten laitteiden määrä tulee räjähtämään tulevien vuosien aikana ja siihen meidän pitää yhdessä valmistautua. Se miten laitteita käytetään oppimiseen ja opetukseen, on kiinni koulusta ja tässä Atea haluaa olla mukana vaikuttamassa haluttujen tulosten varmistamiseksi.

Aiheeseen pääsee parhaiten tutustumaan käytännössä Atean uudessa Showroomissa Vantaan Jaakonkadulla. Ota yhteyttä!