2016-12-01

Digitalisaatio muuttaa näkemyksesi yritysarkkitehtuurista

Yritys- tai kokonaisarkkitehtuuri (engl. Enterprise Architecture) kuulostaa kankealta ja hankalalta asialta, johon paneudutaan vasta pakon edessä. Väitän, että digitalisaatio tulee kuitenkin väistämättä muuttamaan päättäjien suhtautumisen yritysarkkitehtuuriin. Meidänkin asiakaskunnassamme on viime aikoina alkanut käynnistyä kovasti arkkitehtuuriprojekteilta kuulostavia hankkeita.

Tietoturvasta ajateltiin aikanaan aivan samoin kuin tänä päivänä ajatellaan yritysarkkitehtuurista. Tietoturvaan panostettiin vain pakon edessä ja vain sen verran kuin oli välttämätöntä. Viime vuosina tietoturvamurrot ja erilaiset tietoturvaongelmat ovat kuitenkin olleet otsikoissa niin paljon, että kukaan ei enää kyseenalaista tietoturvan tarpeellisuutta.

Ihminen ei enää paikkaa prosessin puutteita

Digitalisaation myötä yritykset ja organisaatiot alkavat sähköistää prosessejaan toden teolla. Prosessit tarvitsevat sovelluksia käsittelemään tietoja. Datavirroista ja sovellusten välisistä integraatioista on sen vuoksi tullut keskeisiä kehityskohteita. Sovellukset kuitenkin tarvitsevat it-infraa toimiakseen ja kun koko digitalisaation idea on hyödyntää ja yhdistellä eri lähteistä tulevaa tietoa uudella tavalla, meillä on yhä enemmän ulkoisia rajapintoja, jotka vääjäämättä liittyvät myös it-infraan.

Jotta tämä monimutkainen kokonaisuus pysyisi edes jotenkin hallinnassa, tarvitaan yritys- tai kokonaisarkkitehtuuria. Arkkitehtuurin viitekehykset pyrkivät kuvaamaan yrityksen toimintaa neljästä näkökulmasta:

  1. Liiketoiminta
  2. Data
  3. Sovellukset
  4. Teknologia

Näiden kaikkien kerrosten tulee toimia mahdollisimman saumattomasti yhteen, jotta digitalisaation tuomista mahdollisuuksista saadaan hyöty irti.

Prosessien sähköistäminen ja automaation lisääntyminen pakottavat meidät kuvaamaan ja määrittelemään asioita aiempaa tarkemmin. Enää ei ole ihmistä korjaamassa järjestelmien välisiä epäjatkuvuuskohtia, kun prosesseista poistetaan ihmisen tekemät manuaaliset vaiheet.

Vauhti kiihtyy

Teknologian kehitys vain kiihtyy ja digitalisaation mahdollisuuksista on nähty vasta pieni osa. Yritysarkkitehtuurin tai kokonaisarkkitehtuurin menetelmiä tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Tulevaisuudessa kukaan ei kyseenalaista yritysarkkitehtuurin tai kokonaisarkkitehtuurin merkitystä niin kuin ei kukaan enää kyseenalaista tietoturvan merkitystä.

Jos haluat keskustella siitä, miten kokonaisarkkitehtuuria lähdetään rakentamaan sinun liiketoimintasi lähtökohdista, ota yhteyttä.