2017-07-03

Lopeta it-kustannusten karsiminen heti!

Asiakkaiden kanssa keskustellessa käy vähintään rivien välistä ilmi, että IT-yksiköillä on suuret paineet säästää kustannuksissa. Jatkuva säästömoodi on ajanut IT-yksiköt perustietotekniikan ylläpitäjiksi. Kuitenkin moni johtaja miettii, miten saada tietotekniikasta enemmän kilpailuetua. Se onkin mahdotonta, jos IT toimii vain huippuunsa viritettynä hankintayksikkönä.

Syvenevä kierre

Tietohallinnon ahdingon yhtenä keskeisenä ongelmana on osaamisen puute. Monesti yritysjohto ei tiedä, mitä osaava IT voisi saada aikaiseksi ja moni IT-johtaja tai -päällikkö ei tiedä, miten oma yksikkö voisi tuottaa aidosti lisäarvoa muulle organisaatiolle. Ei yksinkertaisesti ymmärretä, millainen osaaminen on tärkeää tulevaisuuden yrityksissä. Niinpä IT:ssä tehdään asioita kuten aina ennenkin ja keskitytään perustietotekniikkapalveluiden tuottamiseen mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Kun IT keskittyy perinteiseen toimintaan, liiketoimintayksiköt kokevat, että jos jotain haluaa saada aikaiseksi, se kannattaa tehdä itse. Näin rahavirrat ohjautuvat yhä useammin hankkeisiin, joissa IT ei ole vetovastuussa. IT:n joutuminen sivurooliin ei kuitenkaan ole yrityksen edun mukaista, koska kun liiketoimintayksiköt ottavat vallan, kukaan ei katso kokonaisuuden perään.

Ulos kurimuksesta

Loputtomasta säästökierteestä pääsee eroon vain lisäämällä tuloja − tai IT:n tapauksessa kasvattamalla lisäarvoa, mikä tarkoittaa sitä, että IT-osaston pitää toimia lähellä liiketoimintayksiköitä ja ratkoa niiden ongelmia. Koska perinteinen IT-osasto ei yleensä toimi näin, yritykset ovat yrittäneet paikata ongelmaa palkkaamalla erilaisia digitalisaatiota ja teknologiaa ymmärtäviä johtajia. Chief Digital Officer (CDO) tai Chief Technology Officer (CTO) ovat oireita siitä, että oma IT ei tee sitä, mitä siltä odotetaan: tuota lisäarvoa asiakkaille ja liiketoiminnalle.

Kuvittele mielessäsi tilanne, jossa johtajat käyvät innostavia keskusteluita heitä sparraavien teknologia-ammattilaisten kanssa, innovoivat yhdessä prosesseja tehostavia teknisiä ratkaisuita ja tarjoavat asiakkaille uusia moderniin teknologiaan perustuvia palveluita. Työntekijät tietävät, miten he voivat käyttää tietotekniikkaa työn tehostamiseen. Monessa yrityksessä tämä tuntuu kaukaiselta, mutta tämä kaikki on kuitenkin mahdollista. 

IT-osaston ja liiketoiminnan hedelmällisen yhteistyön voi aloittaa vaikkapa päivällä Atean Experience Centerissä.