2016-01-19

Miksi liiketoimintalähtöinen it on niin vaikeaa – vai onko se?

Kuulen jatkuvasti, kun liiketoimintayksiköiden vetäjät valittavat, että tietohallinto tekee ihan vääriä asioita eikä tue heidän toimintaansa. Samaan aikaan tietohallinnossa painetaan hommia hiki hatussa. Olen hiljaa mielessäni mietiskellyt, miksi niin monessa firmassa asiat ovat näin. Juhlapuheissa it on liiketoiminnan keskiössä ja onhan se, mutta miksei tietohallinto ole siinä aktiivisesti mukana? Olen tullut siihen lopputulokseen, että liiketoiminta ja it ovat usein kuin vanha aviopari – luulevat tuntevansa toisensa eivätkä sen vuoksi keskustele riittävästi.

Olen vuosien ajan pyrkinyt pois tuotelähtöisistä ratkaisuista kohti sitä, että ratkaisut ja palvelut aidosti tuottaisivat lisäarvoa asiakkaille ja olen huomannut, että tietohallinto on todella hyvä arvaamaan mitä liiketoiminta tarvitsee. Kun kysyn, onko näitä asioita todella käyty läpi liiketoiminnan edustajien kanssa, vastaus kuuluu, että on näitä joskus käyty tai on yritetty, mutta liiketoiminnalla ei ole aikaa tai osaamista näistä asioista keskustelemiseen. Hyvä esimerkki tästä on sovellusten liiketoimintakriittisyys. Kuinka monessa organisaatiossa on määritelty yhdessä liiketoiminnan kanssa, kuinka kriittisiä heidän sovelluksensa ovat? Kuinka pitkiä katkot saavat enintään olla? Millaiset tukijärjestelyt ovat riittäviä? Mitkä prosessit käyttävät kyseistä sovellusta? Kysymyksiä voisi jatkaa loputtomiin. Osa asioista on sellaisia, että hyvä tietohallinto osaa vastata niihin itse, mutta osa taas sellaisia, että ne pitäisi ehdottomasti käydä läpi yhdessä muun organisaation kanssa.

Uskon vahvasti, että business-ihmisiltä saa aikaa, kunhan asia on heille relevantti. Me it-ihmiset emme usein osaa esittää asioita siten, että se kiinnostaa liiketoimintaa. Me menemme tekniikka edellä, kun pitäisi puhua siitä, mitä arvoa jokin asia tuottaa liiketoiminnalle tai siitä, mikä on liiketoiminnalle oikeasti tärkeää. Totta kai busineksenkin edustajat voivat katsoa peiliin. Oletetaan liikaa asioita eikä tulla ajatelleeksi, kuinka monimutkaisia asiat yksityiskohtatasolla ovat. Usein tarpeet tippuvat hyvin lyhyellä aikajänteellä tietohallintojohdolle ja siinä vaiheessa niiden toteuttamisella on jo kiire. Tästä ei voi seurata muuta kuin sekaannusta, kun kokonaisuutta ei voi miettiä kuntoon.

Olemme kehittäneet näiden ongelmien ratkomiseksi monia palveluita ja yksi niistä on sovellusten kriittisyysanalyysi. Siinä käytetään Atean luomaa menetelmää sovellusten ja järjestelmien kriittisyyden arvioimiseen ja ytimessä on liiketoimintaihmisten tuominen mukaan tietohallinnon kanssa käytävään keskusteluun. Keräämme yhdessä tietoja, piirrämme yhdessä kaavioita ja keskustelemme yhdessä siitä, mitä seuraa, jos kyseinen järjestelmä ei toimi. Yhdessä tietohallinnon kanssa kuvaamme, mitä it-infran komponentteja tarvitaan kyseisen sovelluksen pyörittämiseksi. Lopputuloksena on yhteinen näkemys siitä, millaista SLA:ta liiketoiminta odottaa minkäkin sovelluksen osalta, onko it-infra teknisesti tai tukijärjestelyiltään liiketoiminnan vaatimuksia vastaava ja missä järjestyksessä palveluita pitää nostaa ylös, jos käy köpelösti. Projektia voi käyttää myös pilven hyötyjen arvioimiseen, mutta siitä toisella kertaa.