2017-05-16

Digitalisaatio on hyvä asia. Eikö vain?

Jokainen IT-toimija, -valmistaja ja -seminaari toitottaa digitalisaatioviestejä. Ovatko ne hypetystä vai hyödyllistä asiaa? Varmasti molempia.

Digitalisaatio on hyvä asia, joka tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia tehdä asioita fiksummalla tavalla. Kahden tunnin palaverin takia ei tarvitse lentää Tukholmaan ja menettää tämän takia elämästään useita tuntia matkustukseen ja lentokentällä oloon. Samainen videopalvelu mahdollistaa projektiryhmän nopeat kahdenkymmenen minuutin pikatarkistuspalaverit, jotta ei oletettaisi asioita ja siksi tehtäisi virheitä. Työn ja elämän laatukin paranee.

Globalisaatio on uusien välineiden takia tullut Suomeen, jokaiselle paikkakunnalle ja toimialalle. Onko se meille uhka vai mielettömän hieno mahdollisuus reagoida asioihin ja kontaktoida asiakkaita rikkaammin tavoin?

Olen tavannut vuoden aikana useita johtoryhmiä ja digitalisaatioon suhtautuminen voidaan karkeasti jakaa kahteen: joko digitalisaatiosta haetaan aktiivisesti kilpailuetua tai sitä arastellaan eikä oikein tiedetä, miten sen kanssa pitäisi edetä. Digitalisaatio mahdollistaa jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle asioita, joissa useimmiten rajoittajana on oma mielikuvitus ja ehkä myös organisaatiossa vallitsevat vahvat perinteiset mielipiteet. Huonoin asia on, ettei tehdä mitään.

Me Atessa uskomme, että digitaalinen työpaikka on vastaus oman työskentelyn ja omien asiakkaiden kohtaamiseen rikkaammin ja monipuolisemmin. Digitaalisessa työpaikassa jokainen työntekijä käyttää kulloiseenkin työsuoritteeseen päätelaitetta, joka soveltuu juuri siihen asiaan parhaiten. Niin taskuun mahtuvalla laitteella kuin seinällä olevalla ruudulla on pääsy tarvittaviin sovelluksiin ja dokumentteihin. Työn tekemiseen voidaan ottaa mukaan organisaation ulkopuolelta parhaimmat tekijät, sijaitsevat he sitten Suomessa tai muualla maailmassa. Käyttäjillä on käytössään viimeisin teknologia, juuri ne heidän haluamansa laitteet. Joustavat rahoitusmuodot pitävät myös talousosaston tyytyväisenä.

Mikä muuttuu?

Kaikki fyysinen, joka voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Kaiken muuttuessa biteiksi modernit digitaaliset verkot mahdollistavat uudenlaisen työskentelyn. Vanha analoginen verkko muuttuu pullonkaulaksi, joka tuhoaa käyttökokemuksen. Murtovarkauksilta ei suojele enää vartijayritykset vaan automatiikka, joka analysoi ja tutkii verkkokäyttäytymistä. Ihminen ei pysty suojelemaan yrityksen dataa. Enää tietoturvaa ei pidä nähdä syyksi, miksi asioita ei tehtäisi vaan se pystytään rakentamaan siten, että digitalisaatio mahdollistuu. Digitaalisen työpaikan rakentaminen vaatii kokonaisvaltaisen järjestelmäosaamisen aina päätelaitteista verkkojen läpi konesaleihin ja sieltä maailmalle pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Yksittäiset pisteratkaisut tuovat pikavoitot, kokonaisuuden rakentaminen kestävät tuotot.

Kulu vai investointi?

Kahdeksankymmentäluvulla henkilökohtainen tietokone maksoi valtavasti suhteessa yrityksien liikevaihtolukemiin tai myyntikatteiden määrään. Silti monissa pienissäkin organisaatioissa investoitiin PC:n hankintaan ja todella kalliisiin tulostimiin, koska niiden nähtiin konkreettisesti tuovan investoinnin määrän moninkertaisena takaisin. Kaksituhattaluvulla tietotekniikasta tuli pakollinen kuluerä. Vuonna 2017 investointi tietotekniikkaan on parhaimmillaan suora investointi liiketoimintaan. Ilman tietotekniikkaa ei digitalisaatio toteudu.

Me Ateassa rakennamme Suomea tietotekniikalla. Haluamme auttaa teitäkin digitalisaatiopolulla yhdessä eteenpäin.