2015-06-21

Digiloikka on jo alkanut

Sarita Laras Director, People and Culture

Vuonna 2015 media kirjoitti digitalisaatiosta poikkeuksellisen runsaasti. Ateasta vastattiin sanomalehti Karjalaisessa julkaistuun, digitalisaation uhkia pohtineeseen toimituspäällikön kolumniin tällä näkökulmakirjoituksella, joka julkaistiin Karjalaisessa 10.6.2015.

Digitalisaatio on kehityskulku, jonka kohdalla osallistumistaan ei voi valita. Kaikki, mikä voi digitalisoitua myös digitalisoituu ennemmin tai myöhemmin. Itse uskon edessä olevan rutkasti enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Samaan uskovat myös suomalaiset yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, joiden digitalisaation astetta tutkimme keväällä Ict-päättäjäbarometrissa. Vajaat sata suomalaista ict-päättäjää vastasi kyselytutkimukseemme, ja tulosten mukaan käytännön digitalisointi on alkanut. Puolet tutkituista organisaatioista on jo käynnistänyt konkreettisia, toiminnan digitalisointiin liittyviä hankkeita ja reilu viidennes käynnistää niitä tänä vuonna.

Olemme nyt vasta digitalisaation ensimmäisessä vaiheessa, sillä enimmäkseen yritykset digitalisoivat tehostaakseen nykyistä toimintaansa. Vain 9 % tutkimukseemme vastanneista suunnitteli uuden liiketoiminnan synnyttämistä digitalisoitumisesta seuraavan kahden vuoden aikana.

Uusien, tuottavien liiketoimintojen ja uudenlaisten julkishallinnon hyötypalveluiden kehittämiseen on satsattava hallitusohjelmista riippumatta. Kun tutkimuksemme vuoden kuluttua toistetaan, toivon, että uutta liiketoimintaa digitalisoitumisesta etsivien osuus on merkittävästi kasvanut.

Karjalaisen kolumni siteerasi Etlan tutkimusta, jonka mukaan tietotekniikan kehittyminen vie jopa kolmanneksen suomalaisten työpaikoista seuraavien 10–20 vuoden aikana. Nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että Etlan tutkimus ja muut arviot digitalisaation vaikutuksesta työmarkkinoihin koskevat nykyisiä työmarkkinoita. Arviossa ei ole siis huomioitu sitä, että fiksu digitalisaation hyödyntäminen myös luo uusia työpaikkoja.

Etlan raportissa myös todetaan, että uuden teknologian aiheuttamat irtisanomiset ovat tavallisesti sitä suurempia, mitä kauemmin uuden teknologian käyttöönotossa on viivytelty. Ammatteja on aina hiipunut ja uusia syntynyt, emmekä osaa edes kuvitella, mitä huomisen ammatit ovat.

Digitalisaation vaikutukset maamme kansantalouteen ja työpaikkarakenteeseen ovat murhe, jota yksittäinen yritys tai julkishallinnon organisaatio ei voi ottaa harteilleen oman tulevaisuutensa kustannuksella. Yritysten täytyy vastata kilpailuun ja julkishallinnon organisaatioiden täytyy toteuttaa perustehtäväänsä mahdollisimman laadukkaasti kaikin käytettävissä olevin keinoin. Digitaalisessa liiketoiminnassa avautuu myös lukemattomia mahdollisuuksia maamme rajojen ulkopuolella, vain klikkauksen päässä.