2015-06-25

Kausityöntekijälle kunnon tietotekniikkaa

Toimivat ja mieluisat työvälineet sekä vaivaton, tietoturvallinen tietotekniikan käyttö lisäävät työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Soisimme ajatustemme kulkeutuvan jokaiseen pöytään, jossa mietitään kausityöntekijöiden tietotekniikkapalveluita ja kumppaniverkoston kanssa tehtävän yhteistyön parantamista tietotekniikan avulla.

Yritysten edun mukaista on saada kausityöntekijät mahdollisimman nopeasti käsiksi tuottavaan työhön. Tänä päivänä useiden kausityöntekijöiden tärkeimmät työvälineet ovat tietokone ja älypuhelin. Monille kausityöntekijöille olisikin mieluisampaa käyttää omia moderneja laitteitaan, jos toisena vaihtoehtona ovat yrityksen omistamat varalaitteet. Ne ovat usein elinkaarensa loppupäässä olevia, vakituisten työntekijöiden käytöstä poistuneita laitteita.

Jos toimintatavat ja työkalut eivät ole kunnossa, paljon arvokasta aikaa kuluu sopivien työvälineiden etsimiseen ja käyttäjätunnusten hallintaan. Hatarat toimintamallit aiheuttavat myös riskejä, jos kausityöntekijän pestin loppumisen jälkeen käyttöoikeudet eri järjestelmiin jäävätkin voimaan. Kausityöntekijöiden nopea ja kitkaton pääsy tarvittaviin järjestelmiin sekä käyttöoikeuksien tehokas poistaminen työsuhteen päättymisen jälkeen ovatkin hyvä happotesti organisaation it-ympäristön toimivuudelle.

Toimivien prosessien takana on joustava ict-ympäristö. Virtualisointiteknologian avulla kausityöntekijöiden ja ulkopuolisten konsulttien ict-palveluiden järjestäminen helpottuu. Se mahdollistaa myös työntekijöiden omien laitteiden käytön ja ylipäänsä eri järjestelmien käytön monenlaisilla laitteilla, etänä ja toimistolla.

Kyse ei ole vain kausityöntekijöistä. Niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ovat tänä päivänä itse asiassa hyvin tyypillisiä. Yhä useampi työsuhde on jotain muuta kuin toistaiseksi voimassaoleva ja kokoaikainen. Haluja yksilöllisempään työrytmiin on erityisesti asiantuntija-aloilla.

Yritykset tekevät myös entistä enemmän yhteistyötä tietotekniikan välityksellä. Verkostomaisesti organisoiduissa projekteissa työskentelee eri alojen yrityksiä ja työntekijöitä erimittaisia aikoja. Jotta joukkue pelaa saumattomasti yhteen, myös teknologian pitää tukea yhteistyötä.